Találjuk meg az Isten által nekünk szánt helyet az egyházban! – Dr. Hack Péter

Találjuk meg az Isten által nekünk szánt helyet az egyházban! - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2023.04.09-i prédikációjának összefoglalója

Többféleképpen írja le Isten Igéje az Egyházat, amelynek szükséges, hogy szervezetei is legyenek, de tudni kell, hogy nem a szervezet az Egyház, hanem az egy szellemi valóság. A Hit Gyülekezete is része az Egyháznak, pontosabban a gyülekezetnek azok a tagjai, akik hisznek Jézus Krisztusban, így részévé válnak e szellemi valóságnak. Épülethez is, juhnyájhoz is hasonlítja a Biblia az Egyházat és testhez is.


„Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta.”
(1. Korinthusi levél 12: 18.)


A TEST NEM MŰKÖDIK VÉR NÉLKÜL. A VÉR: AZ ÉLET, SZÜKSÉGES EZÉRT JÉZUS KRISZTUS TESTÉVEL ÉS VÉRÉVEL VALÓ KAPCSOLATUNK MEGÚJÍTÁSA.

Isten arra hívott el minket, hogy Krisztus testének részei legyünk. A testbe Isten helyezte el a tagokat, mégpedig egyenként, és úgy, amint Ő akarta. Óriási feladat ez, de a mi Istenünk képes erre.

Korunk az utolsó idők korszaka, amikor már nagyon nehéz megállni. Egyre nagyobb vágynak kell lennie bennünk arra, hogy a testnek része legyünk, hogy részesévé váljunk az elragadtatásnak. Ehhez rendszeresen közösségben kell lenni az Úrral és a testtel.

Találjuk meg az Isten által nekünk szánt helyet az egyházban! - Dr. Hack Péter

Csoportos utakon csodálkoznak az idegenvezetők, mire kell nekünk másfél óra a Siratófalnál. Az imára és a közösség gyakorlására ugyanis kiváló hely Jeruzsálem, ahová Isten a szemét és a szívét helyezte örökre. De ott is meghallgatja az Úr az imát, ahol most vagyunk.

EGYIKÜNK SEM VÉLETLENÜL ÉL, HANEM AZÉRT, HOGY ISTEN TÖKÉLETES AKARATÁT TELJESÍTSE.

Megtérésünk előtt is voltak céljaink; szerettük volna jól alakítani az életünket. Voltak is olyan célok, amelyeket sikerült elérni, de ezek az eredmények tökéletes megelégedést nem jelentettek, nem töltötték meg tartalommal az életünket. Az eredményez megelégedést, ha sikerült elfoglalni az Isten által kijelölt helyünket.

AMIKOR VALAMI AZ ÚRTÓL VAN, AZ NEM SZERENCSE, HANEM VEZETÉS KÖVETKEZMÉNYE. ILYENKOR NEM ÖNMAGUNK DICSŐSÉGÉÉRT TEVÉKENYKEDÜNK, HANEM ISTEN CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSÁBAN MŰKÖDÜNK KÖZRE.

Ezért kell mindig vizsgálnunk, hogy benne vagyunk-e Isten tökéletes akaratában.

Isten minden hívőt be akar építeni arra a helyre, ahol az ő létezése beteljesedik. Ez nem szolgaságot jelent, hanem éppen ez az igazi szabadság, hiszen Jézus Krisztus a Szabadító. Az igazak útja hasonló a hajnal világosságához, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az életkor előrehaladtával a hívő emberben egyre több az élet. Amikor Isten akaratában vagyunk, minden új életkorszak egy új perspektívát nyit meg, hogy az Ő kenetét vigyük tovább. Aki csak a saját dicsőségét keresi, azt Isten nem fogja támogatni.

A HÍVŐK ISTEN VILÁGOSSÁGÁT KÖZVETÍTIK AZ EMBEREK FELÉ, ÉS ERRE NAGY SZÜKSÉGE VAN MINDEN EMBERNEK.

Legtöbbünk emberi bizonyságra tért meg, látva azt, hogy a bizonyságtevőnknek volt valamije, ami nekünk nem volt meg, de azt vonzónak találtuk. Talán az agyunk tiltakozott a megtérés ellen, de a szívünk örült.

JÉZUS KRISZTUS AZ EGYHÁZÉRT, MINT MENYASSZONYÁÉRT FOG ELJÖNNI. AZ Ő ELJÖVETELE ELŐTT VAN EGY LEMORZSOLÓDÁS, AMELYNEK SORÁN A NEM ODAVALÓK KIVÁLNAK ÉS ELMARADNAK.

Jézus próféciája szerint be fognak következni árulások, gyűlölködések, megjelennek a hamis próféciák és a törvénytelenség.  Ezek éppen a kapcsokat, a szeretetet, a hűséget támadják meg. A szeretetközösségre viszont feltétlenül szükség van.

Találjuk meg az Isten által nekünk szánt helyet az egyházban! - Dr. Hack Péter

Vannak, akik úgy járnak gyülekezetbe, hogy közben bűnökben élnek. A Biblia viszont azt tanítja, hogy szentségben legyünk akkor, amikor Jézus Krisztus testével és vérével kerülünk közösségbe, egyébként nem építeni fog minket Isten ereje, hanem rombolni.

AZ A JÓ, HA A GYÜLEKEZETBEN AZOK AZ EMBEREK KERÜLNEK KÖZÖSSÉGBE JÉZUS KRISZTUS TESTÉVEL ÉS VÉRÉVEL, AKIK RÉSZEI AZ EGYHÁZNAK, MINT TESTNEK, ÉS HAGYJÁK, HOGY RAJTUK KERESZTÜL ÁRAMOLJON A VÉR A TESTBEN.

Ez csak szeretetközösségben működik, olyankor viszont nem, amikor a bűn elzárja az áramlás útját. Keressük mindig a saját helyünket Isten akaratában, ne mások helyére akarjunk bekerülni! Hiába lennénk sikeresek önmagunk szemében, ha nem Isten céljait szolgáljuk. Letöltheti valaki egy szervezetben az életét, de ez önmagában kevés. Isten azt fogja nézni, hogy elfoglaltuk-e már az Ő általa kijelölt helyünket.

Nem azt kell nézni, hogy mit ígér a világ, hanem Isten vezetését. Minél több embert vezet valaki az Úrhoz, annál több olyan személy lesz a Mennyben, aki nélküle nem került volna oda. Soha ne legyünk útjában senki üdvösségének!

NAGYON SZENT ÉS FONTOS ÜGYNEK LEHETÜNK A RÉSZESEIVÉ, EZÉRT KÉRJÜK ISTENT, HOGY HELYEZZEN ARRA A HELYRE, AHOL Ő AKAR MINKET LÁTNI.

Ekkor bekerülünk Isten Országába. Az Úr meg akar minket erősíteni az Ő szolgálatában, és használni akar minket az Ő céljaira. Jó ezzel együttműködni!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Korinthusi I. levél 12:12-27
  • Jelenések könyve 4:11
  • Máté evangéliuma 24:8-14

Hrabovszki György jegyzete