Szerződésben ismerte el a kormány a Hit Gyülekezete értékhordozó tevékenységét

Szerződésben ismerte el a kormány a Hit Gyülekezete értékhordozó tevékenységét

Szerződésben ismerte el a kormány a Hit Gyülekezete értékhordozó tevékenységét

A magyar kormány szerződés keretében ismerte el a Hit Gyülekezete hitéleti és társadalmi tevékenységét, és garantálta az egyház további, önálló és zavartalan vallásgyakorlásának szabadságát.

A szerződés előzménye a kormány és a Hit Gyülekezete között 2006-ban kötött megállapodás, amelyet most kibővített és megerősített formában rögzítettek. Ezzel Németh Miklós és Gyurcsány Ferenc után harmadikként az Orbán Viktor miniszterelnök vezette kormány is hivatalos formában ismerte el a Németh Sándor által 1979-ben alapított evangéliumi keresztény egyház tevékenységét.

Az erről szóló szerződést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Németh Sándor, a Hit Gyülekezete alapító-vezető lelkésze írták alá a Miniszterelnökség budai várban található épületében.

„Az állam és az egyház kapcsolatában a magyar modell szerint az együttműködés szabadságát képviseljük, amelyben az egyház teljes szabadságot élvez a hitéleti vonatkozásban, az állam pedig ehhez jogi védelmet ad és hozzájárul a közfeladatok ellátásához az egyház számára.

Ez a megállapodás a méltányosság és az állampolgári jogegyenlőség alapján ezt biztosítja a kormány a Hit Gyülekezete, mint a világméretű neoprotestáns mozgalom legnagyobb súlyú magyarországi képviselője számára” – hangsúlyozta az aláírást követően Semjén Zsolt.

„A Hit Gyülekezete föld alatti mozgalomként alakult a hetvenes évek végén, és hosszú küzdelem után 1989-ben nyerte el az állami elismerését. A rendszerváltás során azt a célt követtük, hogy egy szabad államban szabad egyházak működhessenek és mi is szabadon hirdethessük Isten országának evangéliumát. Az ezredforduló után folyamatosan növekedett a Hit Gyülekezete társadalmi elfogadottsága, és az elmúlt években harmonikus kapcsolat alakult ki az állami és önkormányzati intézményekkel is. Továbbra is önfenntartó egyház kívánunk maradni, ezért nem kérünk támogatást a lelkészeink javadalmazásához sem, de üdvözöljük a most aláírt megállapodást, mert jogi és politika garanciát ad az egyházunk jövőbeli működése számára” – így értékelte Németh Sándor vezető lelkész a kormánnyal között szerződést.

Szerződésben ismerte el a kormány a Hit Gyülekezete értékhordozó tevékenységét

A szerződés értelmében a kormány „elismeri és értékeli a Hit Gyülekezete erkölcsi, szellemi értékhordozó és közösségteremtő tevékenységét, továbbá a nemzet erkölcsi és szellemi felemelése érdekében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseit” és megállapítja, hogy a 2006. április 19-én kötött kormánymegállapodás óta az egyház „közfeladat-ellátó, valamint társadalmi és közéleti tevékenysége tovább bővült”, ezért szükségessé vált, hogy az együttműködést szerződés formájában rögzítsék.

A kormány elismeri, hogy a Hit Gyülekezete „az európai állam- és társadalomszervezés alapjául szolgáló, a magyar társadalom számára meghatározó értékeket képvisel.”

Az egyezmény hangsúlyozza, hogy Hit Gyülekezete még 1989-ben, az akkor érvényben lévő, 1895-ben hozott vallásügyi törvény alapján nyert állami elismerést. A szerződés garantálja az egyház működésének további teljes önállóságát és „saját hitelvei szerinti” nyilvános, zavartalan vallásgyakorlatát, továbbá vállalja, hogy „elősegíti a társadalmi súlyának megfelelő megjelenését a nemzeti közintézményekben”, beleértve a médiában való szabad véleménynyilvánítást és az „evangélium közterületen való hirdetését”.

A szerződés gyakorlati rendelkezései között felsorolja, hogy a kormány a Hit Gyülekezete számára biztosítja, hogy tevékenységét a nem egyházi fenntartású oktatási intézményekben, valamint a rendvédelmi szervekben dolgozók számára is folytathassa. Ennek alapján a kormány biztosítja, hogy a Hit Gyülekezete a jövőben részt vegyen a kiegészítő tábori lelkészi, börtönlelkészi és kórházlelkészi szolgálatban.

A kibővült feladatok ellátásáért az önfenntartó egyházmodellt követő Hit Gyülekezete költségvetési támogatást nem kíván igénybe venni.

A hitéleten túl közcélú – oktatási, karitatív, gyermek-, család- és ifjúságvédelmi – feladatok ellátása során a Hit Gyülekezete a más, bevetett egyházakkal kötött megállapodások szerinti finanszírozásban részesül.

Szerződésben ismerte el a kormány a Hit Gyülekezete értékhordozó tevékenységét

A szerződés rögzíti, hogy az „Egyház nemzetközi kapcsolatai révén Magyarország jó hírnevét igyekszik szolgálni, segíti a külhoni és a diaszpórában élő magyarság identitásának, valamint magyar anyanyelvének és kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit.”

A szerződés a Hit Gyülekezete tevékenységének a magyar állam általi anyagi támogatásáról szóló fejezetében megerősíti az eddigi finanszírozási formákat, ideértve az egyszázalékos adófelajánlást és a közcélú tevékenységek normatív, más állami, önkormányzati intézményekkel azonos finanszírozását.

A szerződésben a magyar kormány elismeri, hogy a Hit Gyülekezete „saját szabályai szerint adományokat kér és gyűjt, amelyekről az állami, önkormányzati és közigazgatási szervek adatokat nem kérhetnek.”

A szerződés rendelkezik arról, hogy a Hit Gyülekezete felsőoktatási intézménye, a Szent Pál Akadémia a jövőben a teológiai karon kívül új fakultást indítson, nem hitéleti képzés területén is.

Az egyház hosszútávú, kiszámítható működése értelmében az egyezmény záró rendelkezései között a kormány vállalja, hogy a jövőben nem kezdeményezi egyoldalúan a szerződést érintő jogszabályok változtatását.

Fotók: Hit Gyülekezete/ Dósa Győző

(Forrás: hit.hu)