Szeretett gyermekként járjunk! – Dr. Hack Péter

Szeretett gyermekként járjunk! - Dr. Hack Péter

Szeretett gyermekként járjunk! – 2018. október 28.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A Szentírás kijelenti, hogy Isten úgy néz ránk, mint szeretett gyermekeire. Ezzel az identitásunkkal kell azonosulnunk, és ennek megfelelően kell alakítanunk életvitelünket. Ma sok esetben torzul az emberek önképe, mivel a romlott világ olyan képet állít elénk, amely kép nem elérhető, még azok által sem, akik létrehozták.

MA VIRTUÁLIS VILÁGBA TASZÍTJÁK BELE AZ EMBEREKET, AMI VALÓJÁBAN NEM NORMÁLIS. NEM A SAJÁT ÉLET, HANEM VALAMI MÁS.

Azért baj, ha rossz valakinek az énképe, mert az nem tud győztes lenni, sőt el is menekül a kihívások elől, és nem fogja megfutni az Isten által neki szánt pályát. Akinek bibliai az önképe, az ki mer lépni, vállalja a megméretést; tudva, hogy az esetleges kudarcokból is tanulhat, és azokból is megerősödve kerülhet ki. Szeretett gyermekként lehet csak ezt megtenni.

LEHET TANULNI A KIS GYERMEKEKTŐL, AKIK ÉLVEZIK A „SZERETETT GYERMEK” ÁLLAPOTOT, EZÉRT FÉLELEM NÉLKÜL KÖVETIK A SZÜLEIKET, ÉS SZERETNEK VELÜK LENNI.

Így kell viszonyulnunk a mennyei Atyánkhoz is: követni Őt és várni, hogy azt mondja: „Jól van, jó és hű szolgám”. Akit átitat Isten szeretete, az maga is tud majd szeretetet adni. A szeretett gyermek is, felnőtt is szinte sugárzik, megmutatkozik rajta, hogy szeretet veszi őt körül.

A megvetettség viszont éppen ellenkezőleg: gyakran rossz reakciókat vált ki az emberből. Fontos ezért, hogy a házastárs szeretett embernek érezze magát. Az elvált szülők gyermeke az elvetettséget éli át, és hosszú idő alatt is nagyon nehéz neki feldolgozni a szülők válását. Például, hogy az apa jobban szerette a vágyait, az idegen nőt, mint őt. Isten ezért is utálja a válást.

Arra, hogy hogyan lehet szeretett gyermekként követni Istent, Jézus Krisztus a példa. Ő is szeretett minket és ezért önmagát adta miértünk ajándékul, és áldozatul az Atyának.

KRISZTUS SZERETETE ÖNFELÁLDOZÓ SZERETET, AMI KÉPES AZ EMBEREKET MEGVÁLTOZTATNI.

Akit ez a szeretet elért, az attól kezdve már nem arra gondol, hogy mit kaphatna, hanem arra, hogy mit tud adni. Nem pozícióhajhászás, vagy saját dicsőség megszerzése motiválja a tetteit, hanem az, hogy építse az Egyházat. Nem jó látni, amikor keresztények között ellenségeskedés, harag, versengés van, mert ott nincs meg a krisztusi szeretet, ezért valamit tenni kell. Vigyázni kell arra, hogy ne süppedjen bele az ember a meg nem bocsátásba, haragba, mert ahhoz könnyen hozzá lehet szokni, és az illető később már észre sem veszi, hogy milyenné vált.

Szeretett gyermekként járjunk! - Dr. Hack Péter

Azért baj, ha rossz valakinek az énképe, mert az nem tud győztes lenni, sőt el is menekül a kihívások elől, és nem fogja megfutni az Isten által neki szánt pályát

Isten kegyelme teszi lehetővé, hogy szeretett emberekként éljünk, hiszen nem érdemeltük ki a szeretetét. Nekünk is így kell továbbadni a szeretetet – nem elvárva, hogy a másik kiérdemelje,  hiszen a szeretetet nem lehet kiérdemelni. A bizalom már más, azt ki kell érdemelni.

Jót fog tenni az önképünknek, ha azzal a tudattal élünk, és gyakran megvalljuk, hogy Istentől kiválasztottak vagyunk. A kiválasztottság egyáltalán nem felsőbbrendűség. Nem önbecsapás és nem pozitív beszéd, ami csak vágyakon alapul. Igazságon alapul, hogy kiválasztott és szeretett emberek vagyunk, mert Isten Igéje mondja.

ISTEN SZUVERÉN DÖNTÉSE ALAPJÁN TÖRTÉNT A KIVÁLASZTÁSUNK. KEGYELEMBŐL TARTATTUNK MEG, HIT ÁLTAL.

Az ördög trükkje, hogy azt akarja elhitetni a hívőkkel, hogy Isten nem szereti a gyermekeit, hanem meg akarja őket fosztani valami jótól; ezt alkalmazta a bűnbeeséskor is. Isten viszont a legjobb Atya, aki örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg minket.

A JÓ SZÜLŐ OLYAN, AKITŐL NEM FÉL A GYERMEKE, HANEM ÖRÖMMEL, ENGEDELMESEN KÖVETI ŐT, MEGTAPASZTALVA A SZERETETÉT.

Kell fegyelmezni is a gyermekeket, de a bántalmazást és kegyetlenkedést tiltja az Ige. Különösen nagy károkat lehet okozni kemény, kegyetlen, ítéletet kimondó beszéddel. Ezen a területen a szülőknek és a tanároknak nagy felelősségük van, mert a rossz beszéd nagyon sokat tud ártani.

A szeretet nem hangulati állapot, hanem valóság. Isten maga a szeretet, ezért a Vele való közösséget kell fejleszteni, nem pedig az emberek rólunk alkotott képét. Azt kell meggondolnunk, hogy Isten a legdrágábbját, az Egyszülöttjét adta értünk. Az Atya is, és a Fiú is szeret minket.

Az ördög rendszeresen kísért minket a régen elkövetett bűnökkel, de abban higgyünk, hogy Jézus Krisztus megváltott a bűntől. A megváltott ember élete nem a sajátja, hanem az Úr Jézus Krisztusé.


„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus;
amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem,
aki szeretett engem és önmagát adta érettem.”


Krisztust kövessük, és ne hátráljunk meg akkor sem, ha valamilyen probléma jött be. Ilyenkor mindig meg kell keresni a probléma forrását, és akkor az Úr megszabadít a bajból.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Efézusi levél 5:1-2, 2:4
  • Filippi levél 2:2-7
  • Thesszalonikai I. levél 1:4-5
  • Thesszalonikai II. levél 2:16-17
  • János apostol I. levele 4:9-11, 19
  • Jelenések könyve 1:5-6
  • Galata levél 2:20

Hrabovszki György jegyzete