A Szent Szellem kenetével védekezhetünk a varázslás ellen!

A Szent Szellem kenetével védekezhetünk a varázslás ellen!

A Szent Szellem kenetével védekezhetünk a varázslás ellen! – 2018. február 11.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Isten Igéje figyelmeztet, hogy az utolsó időkben negatív jelenségek fognak megjelenni, és nem csupán a világban, hanem az egyházban is. Ekkor már több vonatkozásban nem lesz nagy különbség a világ és az egyház között. Ebben az okkult erőknek lesz nagy szerepe, amelyek azt akarják, hogy az emberek ne Isten akaratát akarják cselekedni, hanem az ellenség, a Sátán akaratát.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Isten Igéje figyelmeztet, hogy az utolsó időkben negatív jelenségek fognak megjelenni

A keresztények nagy többsége nem akar lázadni Isten Igéje ellen. Az a jó, ha az emberek jószívűek, és nem pénzsóvárgók; alázatosak, és nem felfuvalkodottak; nem önmagukat, hanem Istent szeretők. Megtéréskor a legtöbb ember el tudja hagyni rossz tulajdonságai nagy részét, de később a Jánnesek és Jámbresek hatására – akik a Mózesnek ellenálló mágusok voltak – visszacsúszhatnak korábbi bűneikbe. A varázslás kényszerrel és okkult praktikákkal is működhet.

A hirdetések özöne zúdul ma az emberekre, és ez is gyakran varázslásként működik: megvesznek olyan dolgokat is, amire egyáltalán nincs szükségük. Ha olyat akarnak megcsináltatni veled, amit te nem akarsz, és nincsen joguk hozzá, az manipulálás.

JÉZABEL EGY TÖRTÉNELMI SZEMÉLY, ÉS EGY SZELLEMI VALÓSÁG IS. JÉZABEL  KÉPES VOLT ELTÉRÍTENI AZ EGÉSZ NÉPET ISTEN AKARATÁTÓL.

Már Jeroboám, elkezdte az idegen istenek imádása gyakorlatát, amit az őt követő királyok folytattak. Jeroboám Izrael királya borjúszobrokat állított, nehogy a nép Jeruzsálembe járjon fel áldozni és visszatérjen Dávid házához. Akháb ráadásul bevezette a Baál kultuszt is, feleségének, Jézabelnek hatására. Jézabel Akháb királyt és az egész nemzetet is képes volt eltéríteni Isten akaratától. Ennek az lett a következménye, hogy égbekiáltó bűnökbe vitték bele Izrael népét. Jézabel történelmi személy is és szellemi valóság is, amit később az Újszövetség említ. Jézus Krisztus a Thiatirabeli gyülekezetnek rója fel, hogy megengedik Jézabelnek, hogy bálványimádásba és paráznaságba vigye bele Isten népét.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A varázslás kényszerrel és okkult praktikákkal is működhet

Jézabel nő volt, de szelleme férfiakon is működhet. Az a kérdés, hogy akivel kapcsolatban vagy, az visszaél-e a hatalmával? Akháb már egy megnyomorított személyiségként került bele a Nábóttal kapcsolatos történetbe. Az alapgondolat, sőt még az ajánlat is korrekt volt emberi szempontból: a palotája melletti szőlőjét megveszi pénzért, vagy másikat ad neki helyette. Nábót válasza ez volt: Isten törvénye tiltja meg nekem, hogy eladjam az atyáimtól kapott örökséget. Nábót elutasító válaszát azért nem tudta elfogadni a király, mert torz volt már a személyisége. Örülnie kellett volna, hogy istenfélő szomszédja van. Kudarctűrő képességgel bíró embernek tudomásul kell vennie, ha Isten a szándékától eltérően akarja őt vezetni. Akháb azért nem tudott férfiként viselkedni e történetben, mert nem Isten Igéjét tette az első helyre. Varázslás alatt állt. Van, hogy férfiak megegyeznek valamiben, de miután a feleségükkel beszélnek, minden borul, amiben megegyeztek.

AKADÁLYBA ÜTKÖZVE VIZSGÁLJUK MEG: MI AZ IGAZSÁG? ISTEN TÖRVÉNYÉT NEM SZABAD FÉLRETOLNI SAJÁT IGAZSÁGUNK ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN.

Mi legális még az emberi kapcsolatokban; mi az, ami még megengedhető? A tekintélyi rend a Bibliában leginkább felelősségi rendet jelent. A családon belül történteket Isten elsősorban a férfiakon kéri majd számon. Egy férfi sikerességét legfőképpen a családjának igazgatása jelzi. A családon belüli döntések nagy felelősséget jelentenek, de nem mindegy, hogy a döntésekbe kiket vonunk be. A feleség adhat tanácsot, kifejezheti a kívánságát, de nem mindegy, hogyan. Az Istentől rendelt rendet a családban gyakran az anyósok borítják föl. Például házas fiuk napi szintű beszámoltatásával. Ha anyós vagy, az nagyszerű, mert ez a legjobb út a nagymamasághoz. Várd meg míg a fiatalok felhívnak, vagy várd meg, amíg ők hívnak meg! Úgy imádkozz, hogy legyen meg Isten akarata, ne a te akaratod legyen meg.

Házasságban élő gyermekeiket már nem kontrollálhatják a szülők. A férfinak el kell hagyni apját és anyját, és A feleségéhez KELL ragaszkodniA.

Rokonoktól is jöhet illegális hatalomgyakorlás. Sámson megszerette Delilát, de Delila nem függetlenedett családjától, sőt a rokonaival, a filiszteusokkal fogott össze a férje ellen. Tanulság, hogy az Isten akarata ellen cselekvő rokonnal kapcsolatban jó három lépés távolságot tartani. Delila meg akarta kínoztatni a férjét, és elvárta tőle, hogy ehhez partner legyen. Zsarolta őt és szemére hányta, hogy hazudott, csak mert nem hagyta magát megkínozni. Sámson az igézés által erőtlenedett el. Az állandó szóbeli zaklatástól lelkileg teljesen kifáradt. Végül kitárta Delila előtt a szívét, elárulta erejének titkát, és ez a vesztét okozta, mert az Úr eltávozott tőle.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A családon belüli döntések nagy felelősséget jelentenek, de nem mindegy, hogy a döntésekbe kiket vonunk be.

A varázslást gyakorló feleségnek tudnia kell, hogy férje gyenge, erőtlen férfi lesz, ami neki sem jó. Fontos, hogy a gyerekek se vehessék át az uralmat. Isten azt szeretné, ha az Ő akarata érvényesülne mindenben. Szolgálni sem tud igazán jól az, aki varázslás alatt áll.

Nábót és fiai vére folyamatosan kiáltott az Úrhoz. Illés parancsára királlyá kenték Jéhut. Jéhu még Akháb szolgálatában volt, amikor Illés kimondta az ítéletet Jézabelre, és most átállt a másik oldalra.   Jézabel felékesítette magát és külsejével akart hatni rá, amikor szembekerült Jéhuval. De ezúttal nem működött a szexuális manipulálás, mert kenet alatt lévő férfival találkozott.

 A SZENT SZELLEM KENETE VÉD MEG A VARÁZSLÁSTÓL.

Szabadok vagyunk-e Isten akaratának a teljesítésére? Ha nem, akkor húzzuk ki a nyakunkat az igából!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Timótheushoz írt II. levél 3:1-9
  • Jelenések könyve 2:20-23
  • Királyok I. könyve 16:29-33, 21:1-16
  • Bírák könyve 16:4-21
  • Királyok II. könyve 9:22-37
  • Rómaiakhoz írt levél 9:16

(Fotók: Horváth Norbert)

Hack Márta és Hrabovszki György jegyzete