A szent Istenhez csak szentégben közeledhetünk – Dr. Hack Péter

A szent Istenhez csak szentégben közeledhetünk - Dr. Hack Péter

A szent Istenhez csak szentégben közeledhetünk – 2018. április 15.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A körülöttünk zajló eseményeket nem a világ értékrendje szerint kell nekünk, hívőknek vizsgálnunk, hanem az elménk megújítása által. Ilyen módon lehet csak megérteni azt, hogy Isten akarata jó, kedves és tökéletes.

Fontos először is azt megérteni, hogy kicsoda is Isten? Az emberek szeretnek önmaguknak isteneket gyártani, mert akkor saját elképzeléseik szerint valók lesznek azok, csakhogy éppen arra nem jók, ami az isteni lényeget jelenti: segíteni abban, hogy az ember a kárhozatból az üdvösségbe jusson át.

A szent Istenhez csak szentégben közeledhetünk - Dr. Hack Péter

A körülöttünk zajló eseményeket nem a világ értékrendje szerint kell nekünk, hívőknek vizsgálnunk, hanem az elménk megújítása által

Egy embert nem lehet néhány információ alapján megismerni. Beszélgetésekkel, előítéletek nélkül lehet egy emberhez közelebb kerülni, és róla minél többet megtudni. Önmagunk ismeretét tekintve be kell látnunk, hogy nem azok vagyunk, akiknek önmagunkat gondoljuk; sem nem azok, akiknek mások mondanak minket.

IGAZÁN CSAK ISTEN ISMER BENNÜNKET.

Isten örökkévaló, mindentudó, mindenható természetfölötti lény. Az Ő jelenlétébe tisztelettel, hittel szabad csak járulni. Az istentisztelet nem szakkör, nem szabadidős foglalkozás.

AZ ISTENNEL VALÓ TALÁLKOZÁS LEGYEN ISTENTISZTELETÜNK FŐ CÉLJA, ÉS A TŐLE NYERHETŐ ÉRINTÉS.

Ez az érintés képes csak levenni az emberről a földhözragadtságot, és kialakítani a mennyei életre való képességet.

Istentől távol van minden romlottság, sötétség. Az Ő világossága tud megtisztítani minket a bűneinktől. Amit Isten létrehoz, az mind jó. A deisták szerint Isten csak megteremtette a világot, aztán magára hagyta, de ez nem igaz; igenis döntő részt vállal annak működtetésében is. Az, hogy a világ meddig áll, az Isten akaratától függ. Ő hozza fel a napot jókra és gonoszokra is, azaz mindenkivel nagylelkűen bánik, megadva minden ember számára azt a lehetőséget, hogy Hozzá forduljon.

ISTEN JELEN VAN A TEREMTETT VILÁGBAN, ÉS Ő AZ ÉLET FORRÁSA. MINDENKIBEN ANNYI ÉLET VAN, AMENNYIBEN KÖZÖSSÉGBEN VAN ISTENNEL.

Ő minden jónak is forrása. Az ördög azt akarja elérni, hogy az ember ezt ne így gondolja, hanem azt higgye, Isten nélkül is hozzájuthat jó dolgokhoz. A világ változik, de Isten nem. Ne fogadjuk el ezért, hogy ma már másképpen kell gondolkodni az élet fontos kérdéseiről, mint ami a Bibliában van.

Az evilág a keresztény emberekre nagy nyomást helyez, hogy változtassák meg a gondolkodásmódjukat, azaz helyezkedjenek szembe Isten igéjével. Akik ezt az állásuk, karrierjük megőrzése érdekében megteszik, azok „megélhetési keresztényekké” válnak. A próféciákból tudjuk, hogy az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül. Valóban vannak viharok, ezért nem mindegy, hogy ki mire építi a házát. Csak a Kősziklára építkezők menekülhetnek meg.

Isten akarata, hogy ne az érzéseinkkel közeledjünk Őhozzá, hanem a hitünkkel és a hálánkkal. Aki durcásan jön istentiszteletre, az nem várhatja, hogy áldást fog nyerni. Isten jelenléte olyan forrás, amely mindenki számára elérhető, csak meríteni kell belőle.

A szent Istenhez csak szentégben közeledhetünk - Dr. Hack Péter

Isten hozza fel a napot jókra és gonoszokra is, azaz mindenkivel nagylelkűen bánik, megadva minden ember számára azt a lehetőséget, hogy Hozzá forduljon

Ma a múltból nem számítható ki a jövő, és ez sokkal inkább így van, mint korábban bármikor. A világban a problémák száma nem csökken, hanem egyre nő. Egyre inkébb szüksége van tehát az embereknek Isten természetfölötti erejére.

Isten legyen a pajzsunk, akkor érezhetjük biztonságban magunkat bármilyen rossz hír hallatán is, hiszen Isten útja tökéletes, ezért akarjunk az Ő útján járni. Jó tehát kapcsolatot tartani az Úrral, figyelni a Beszédére, amely tiszta. Ő megosztja velünk a Beszédét, kijelentéseket ad számunkra. Isten tudatja az emberekkel, hogy Ő szent, és aki Vele akar közösségben lenni, annak is szentnek kell lennie.

Ebben aktívan közre kell működnie az egyénnek, noha nem önmagunkat szenteljük meg, hanem hagynunk kell az Úr szentségét ránk áradni. Akinek csodára van szüksége, annak ki kell dobnia a bűnöket az életéből, ezzel teremtheti meg Isten beavatkozásának feltételét.

ISTEN NEM LÉP KI AZ Ő SZENTSÉGÉBŐL, HANEM AZT AKARJA, HOGY MI LÉPJÜNK BE ABBA.  

Ő igazságos, ezért fontos, hogy az emberek térjenek meg az áldozattudatból. Isten kegyelme igazságosságával együtt működik. Aki nem fogadja el a kegyelmet, az az igazsággal fog találkozni, ami erőteljes ütközéssel jár.


„Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az! Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.”


Isten minden szempillantásban vizsgálja az embert, és ez a javunkra van.

ELHANGZOTT IGÉK:

 • Róma levél 12:1-2
 • Timótheushoz írt I. levél 6:14.16
 • János I. levele 1:5-7
 • Mózes I. könyve 1:31
 • Zsidókhoz írt levél 1:3
 • Máté evangéliuma 5:45
 • Jób könyve 34:12-15, 7:17-18
 • Lukács evangéliuma 18:18-19
 • Jakab levele 1:17
 • Sámuel II. könyve 22:31
 • Mózes III. könyve 11:45
 • Ésaiás próféta könyve 6:2-3
 • Sámuel I. könyve 2:1-2
 • Ésaiás próféta könyve 59:1-4, 11:4
 • Jelenések könyve 16:5-7
 • Példabeszédek könyve 16:2, 21:2
 • Jeremiás próféta könyve 17:10

Hrabovszki György jegyzete