A Szellemet meg ne oltsátok! – Dr. Hack Péter

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A Szellemet meg ne oltsátok! – 2018. december 30.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Isten azért adja a kenetet, hogy használjuk azt. Adjuk tovább az örömüzenetet, osszuk meg a bizonyságainkat, hogy folyamatosan áramoljon rajtunk át az élő víz. Ha gátat vetünk a kapott szellemi áldás továbbadásának, ez a saját áldás átvételének is akadálya.

Istennek minden ember számára van terve; van olyan terület, ahol őt használni akarja. Isten mindenki számára adott tálentumokat, méghozzá egyéniségének megfelelőket, de azokat használni is kell. Akármilyen tehetsége van valakinek, kenet nélkül semmi olyat nem tud az ember elérni a Földön, ami tartós áldást jelent.

Elizeus próféta idejében ellenséges csapatok törtek be Izraelbe, hogy elvegyék azt a földet, amit Isten a népének adott. Szíria királya mögött a Sátán volt, aki ma ugyanúgy el akarja venni Isten népének örökségét, mint Elizeus idejében.

TUDNUNK KELL, HOGY NEM TEST ÉS VÉR ELLEN VAN KÜZDELMÜNK.

Gondolnunk kell erre akkor, amikor egy-egy ember ellenségesen cselekszik. Nem őt kell ellenségnek tekinteni, hanem látni kell, hogy mögötte gonosz lények állnak, akik azt az embert mozgatják.

Elizeus próféta figyelmeztette Izrael királyát, hogy hol fog támadni az ellenség, nem egyszer, nem kétszer. Hiába vonultak föl a szíriai seregek, rendszeresen másik sereggel találták szembe magukat. Természetes szinten ez nem elképzelhető, ezért gondolta Szíria királya, hogy izraeli kém jelenti meg Izrael királyának a támadás helyét. A szíriai király környezete abban volt érdekelt, hogy kiderítsék, ki adja az információkat. Megmondták a királynak, nem kém van köztük, hanem van Izraelben egy próféta, és ő megmondja a terveket, amiről ők titokban beszélnek.

Isten jelentette ki a prófétának az ellenséges terveket.

Ezért az információkat nem máshonnan, hanem a szellemvilágból kell beszerezni, a Szent Lélek kenete által. Pünkösd éppen erről szól: a prófétaság szelleme jött el számunkra, és ily módon kaptunk lehetőséget arra, hogy jó döntéseket hozzunk. Akkor tudjuk ezt megtenni, ha keressük Istent. Amit szellemben kezdtünk az újjászületéskor, azt szellemben is kell befejezni. Ami nem szellemből indul, nem hoz jó gyümölcsöt. Annak, akinek szellemi területen jól mennek a dolgai, annak természetes szinten is jó dolga lesz.

A szíriai király természetes szinten gondolkodva igyekezett megoldani a problémáját, Isten akaratával szemben. Elizeus szolgája legalább Izrael oldalán állt, viszont nem látott bele a szellemvilágba. Nem látta, hogy nemcsak a szír sereg van körülöttük, hanem Isten angyalai is. Isten nem csak egyszer küldött angyalokat emberek megsegítésére, hanem ez rendszeresen megtörténik az Őt szeretőkkel. Elizeus nemcsak megnyugtatta, hanem imádkozott a szolgáért. Kérte, hogy Isten nyissa meg a szolga szemét, és lásson bele a szellemvilágba: „Többen vannak velünk, mint ellenünk!”.

Ehhez venni kell a prófétaság szellemét, így lehet kijelentést nyerni, amivel szellemi szinten sikerül megoldani a problémákat. Az újszövetség szövetségről szól, amely Jézus Krisztus által Isten és a hívő között köttetett.

Aki tartja magát az Úrral való szövetséghez, az számíthat az angyalok segítségére.

Elizeus a kenethez ragaszkodott, ezért követte Illést mindenhova. Tudta, hogy addig jó neki, amíg a kenet közelében van. Aki megkapja a kenetet, az megtapasztalja azt, amit Jézus mondott:


„Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”


Az Ige kijelenti, hogy az alkalmas voltunk Istentől van. Nélküle semmit sem tudunk igazán jól csinálni. Kenettel rövidebb idő alatt, kisebb erőfeszítéssel eredményesebben tudunk bármit elvégezni, mint anélkül. Aki sikerre vágyik, az a kenetre vágyjon. Az Úrral való személyes közösségből nyerjük meg a kenetet.

A kapcsolatok is akkor jók, ha vigyázunk, hogy  ne szomorítsuk meg a Szent Szellemet.

A harag, lárma, veszekedés megszomorítja. Ha valaki szomorú, akkor csendben marad. Nem jó nekünk, ha a Szent Szellem elnémul!  Ha a kenetre figyelünk, akkor a kapcsolatok is olajozottak, és békességben élünk.

A Szent Szellem az időn kívülről jött. Ő ismeri a 2019-es év történéseit. Jézus megmondta, hogy amikor eljön hozzánk az Igazság Szelleme, a bekövetkezőket megjelenti nekünk. Imádkozáskor, bibliaolvasás során tudjuk átvenni tőle a kijelentéseket. Terveinket ezért tegyük le elé és kérjük ki a tanácsát.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Királyok II. könyve 6:8-23, 2:1-16
  • János evangéliuma 16:13-15
  • Korinthusi II. levél 3:4-6
  • Efézusi levél 4:30-32

Hack Márta és Hrabovszki György jegyzete