Sorsformáló erő a beszédünk – Dr. Mészáros István vendégszolgálata

Sorsformáló erő a beszédünk - Dr. Mészáros István vendégszolgálata

Sorsformáló erő a beszédünk – 2017. november 26.

DR. MÉSZÁROS ISTVÁN PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A beszédünk teremtő szó, amivel Isten munkáját is tudjuk segíteni, de rossz esetben az ördögét is. Bármilyen akadályokkal nézünk is szembe az úton, mindig úgy beszéljünk, ahogyan Káleb és Józsué beszélt. Isten népe megtapasztalta szabadító csodáit, mégis voltak köztük, akik nem az Ő hatalmát szem előtt tartva beszéltek.

A kémek feladata volt, hogy híreket hozzanak az Ígéret Földjéről. Elmondták, hogy valóban tejjel és mézzel folyó föld ez, azaz az ígéret pozitív részét elmondták, de hitetlenül nagyobbnak tartották a föld lakóit Istennél. Káleb és Józsué is látta, hogy erősek az ott lakók, de ők azt is hitték, és vallották, hogy Isten velük van, így már az erőviszonyok az ő javukra dőlnek el, hiszen Immánuel, azaz velük van az Isten.

MI IS BÁTRAN VALLHATJUK, HOGY VELÜNK VAN AZ ÚR, NINCS OKUNK A FÉLELEMRE.

A történet szereplőinek a sorsa beszédük szerint alakult. Akik a halálukat vizionálták a pusztában, azoknak az lett a végük, mert kibeszélték magukat a szövetségből. A két jó hírt hozó kémben jó szellem volt, ezért ők jól beszéltek, és jó sorsuk lett. Mitől jó, vagy rossz a beszéd?

A JÓ BESZÉD AZ ISTENI VALÓSÁGOT TÜKRÖZI.

Az életutunkon haladáshoz kaptunk úti kalauzt, ami a Biblia. A hit sosem lehet passzív,  megvallással kell azt működőképessé tenni. Ezután meg kell tenni a hit cselekedeteit bátran, mert a hit beszédére Isten mindig szabadítással válaszol. Dávid mindig megvallotta hitét, és mindig elnyerte a szabadulást. A hit megvallása más, mint a pozitív beszéd, mert az nem Isten Igéjén alapul.

A beszéd több, mint kommunikáció; nem múlik el következmények nélkül. Szellemi tevékenység is, melynek teremtő, vagy pusztító ereje van, szellemeket mozgósít: vagy Isten angyalait, vagy a gonosz erőket. Az emberi sorsot leginkább a láthatatlan erők formálják.

A beszéd szerepének megértéséhez gondoljunk istenképűségünkre. Isten Beszéde élet és szellem, hordozza Isten természetét, hatalmát, mindenhatóságát. Minden Isten Igéje által jött létre, és marad fenn. Az istenképűségünket tekintve mi is teremtő módon beszélünk.

Sorsformáló erő a beszédünk - Dr. Mészáros István vendégszolgálata

A beszédünk teremtő szó, amivel Isten munkáját is tudjuk segíteni, de rossz esetben az ördögét is

A Sátánt az emberek teszik naggyá a beszédükkel. Három forrásból tud az ember szólni: Isten által, saját lélekből, de ördögi forrásból is. A beszédünk által választunk az élet és a halál között. A jó választása mellett a megvallást, a végrehajtó erőt is aktivizálni kell. A rossz beszédnél a némaság is jobb. Ezért némult meg Zakariás, Keresztelő János apja, nehogy kibeszélje a szolgálatból magát, feleségét, és születendő gyermekét. A beszédünkkel részt veszünk a világ kormányzásában, ha kimondjuk azt, amit Isten ránk bízott.

A gyermek a szüleitől tanul beszélni. Mi Isten gyermekei vagyunk, ezért nekünk is az Atyánk beszédét kell figyelnünk és annak megfelelően beszélnünk. Ennek eredménye lesz az ellenség legyőzése, elnémítása. A kimondott igék által mozgósítod a szellemi erőket.

A BESZÉDÜNK MEGHATÁROZZA A SORSUNKAT, AHOGYAN A HAJÓKAT ELFORDÍTJA A KICSINY KORMÁNY, VAGY A LOVAKAT IRÁNYÍTJA A ZABLA.

Nem csak az fontos, hogy mi magunk mit mondunk, hanem az is, hogy mit hallgatunk másoktól. Ne adjuk oda a szívünket a gonosz beszédeknek. A Sátán a hazugság atyja, aki által rágalmakat terjesztenek az általa kiválasztott emberek. Nehéz elkerülni, hogy beleütközzünk ilyen beszédekbe, de nem szabad azokat befogadni. Nem elég ugyanis az igazság szeretete, a hazugság gyűlölete is fontos. A közömbösség is ártalmas, mert azt eredményezheti, hogy Isten az ilyen emberre a tévelygés szellemét bocsátja rá.

Sorsformáló erő a beszédünk - Dr. Mészáros István vendégszolgálata

Három forrásból tud az ember szólni: Isten által, saját lélekből, de ördögi forrásból is

A szív tartalma dönti el, hogy milyen lesz a beszédünk, ezért fontos azt Isten uralma alatt tartani.  Ne kötözzük meg önmagunkat a rossz beszédünkkel, mert azzal az ellenségünk helyzetét segítjük, de ha mégis rosszat mondtunk ki, semlegesítsük azt az ellenkezőjének kimondásával, az ellenünk elhangzott gonosz beszédeket pedig kárhoztassuk. Legfőbb feladatunk éppen a saját otthonunkban van; figyelembe kell vennünk tehát a felelősségünket.

KRISZTUS ÉRTELME LAKOZZON BENNÜNK ÉS MINDENT ISTEN DICSŐSÉGÉRE TEGYÜNK ÉS MONDJUNK.

ELHANGZOTT IGÉK:

 • Mózes IV. könyve 13:2, 18-21, 26-34, 14:1-2, 6-9, 21-24, 27-
 • Mózes II. könyve 23:20-23, 27
 • Példabeszédek könyve 12:5, 13:2-3, 18:7, 20- 21
 • János evangéliuma 1:1-3
 • Márk evangéliuma 11:22
 • Lukács evangéliuma 1:13-20, 63-64
 • Zsoltárok könyve 8:3
 • Jakab apostol könyve 3:2-12
 • Mózes I. könyve 3:1-6
 • Thesszalonikai II. levél 2:8-12
 • Ésaiás próféta könyve 54:14-17
 • Kolossé levél 3:16-17

Hrabovszki György jegyzete