Pál hajóútja a viharos tengeren – Istentisztelet

Pál hajóútja a viharos tengeren - Istentisztelet

Pál hajóútja a viharos tengeren – 2017. február 19.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Pál hajóútja jelképezi, ahogyan a világ egyre nagyobb viharba kerül. A tengerek zúgása a Bibliában a népek nyugtalanságát jelképezi.

Pál fogolyként utazott a hajón, és keresztény társaival együtt is csak kisebbségben volt. Megmondta, hogy ne induljanak tovább, mert az utazás nagy kárral fog járni. A Pált Rómába kísérő százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint Isten emberének. A viharba került hajón fogalmuk sem volt, hogy hol vannak, mert hetekig sem a napot, sem a csillagokat nem látták, és anélkül lehetetlen volt a tájékozódás. A hajón utazó 276 lélek azért menekült meg, mert a bajban Isten emberére hallgatott. Isten kijelentette Pálnak, hogy őmiatta a vele lévőket is megmenti.


„Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.”


Az egyház az utolsó időkben megmutatja a megmenekülés útját. Jézus beszélt a tanítványoknak a jövőről, a kereszténység ugyanis jövő orientált. A tanítványok büszkén mutogatták Neki a Templomot, hiszen az valóban csodálatos épület volt, elképesztő építészeti remekmű. Jézus válasza az volt, hogy kő kövön nem fog itt maradni. Amit az ember hoz létre, az el fog tűnni.

A zsidóságban mindenki ismerte a próféciákat, várták a világkorszak végét. A tanítványok erővel és hatalommal érkező Messiást vártak. Amikor Jézus azt mondta, hogy kő kövön nem marad, akkor rögtön tudni akarták, mikor és hogyan fog a korszak véget érni, és mi lesz annak a jele. Jézus nem utasította el a kérdést.

Nagyon kell vigyázni, nehogy megbotránkozzunk, nehogy eláruljuk egymást. Legyünk ez ellen beoltva az Ige által. Azon botránkozik meg az ember, amit nem ért. Sokan nem értik, hogy miért töltünk olyan sok időt a gyülekezetben. Aki hosszú utazásra indul, az nem szokta memorizálni a térképet, hanem elviszi azt magával, és időnként ellenőrzi önmagát, hogy jó irányban halad-e. Aki nem jó irányban halad, az az elragadtatáskor az itt maradók közé kerülhet. Éljünk úgy, hogy az elragadtatáskor ott legyünk, ahol kell lennünk, és ne csak mi magunk, hanem a szeretteink is!

Az utolsó időkben „az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.” Pontosan ráillik ez a jellemzés a 21. századra. Tudomásul kell vennünk, hogy a világ nem a békesség felé halad.

A rendszerváltáskor mindenki arra gondolt, hogy jobb világ jön, sokan még a atomfegyverek leszerelésében is bíztak. Elindult viszont a globalizációs törekvés, ami azzal magyarázza az emberiség bajait, hogy a világ nagyon megosztottá, töredezetté vált. A globalizáció arról szól, hogy „romboljunk le bizonyos tradíciókat, amelyek az egységes világrend létrejöttét akadályozzák”. Ilyen akadályozó tényezők pl. a hagyományos család, a házasság, a nemzeti érdekek, és ilyen a Biblia is. Márpedig csak a Biblia ad garanciát az embernek a megmenekülésre.

Isten próféták által ad kijelentéseket. Jobb döntés Isten embereit követni, mint a szakembereket! Lehetsz te magad is olyan ember, aki által emberek menekülnek meg. Ehhez mindenképpen figyelni kell Istenre, mert az utolsó idők történéseit csak kijelentés által lehet átvészelni.

Az amerikai választások utáni események azt mutatják, hogy vesztettek ugyan a globalisták, de nem nyugodtak bele a vereségbe, hanem ellentámadásba lendültek. A világpolitikában szokásos türelmi időt, az első száz napot sem hagyták meg Trump elnöknek, máris keményen támadják.


„A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert.”


Ez az ige nemcsak a politikára igaz, hanem az élet más területeire is. Akit meggyűlöltetnek a hazudozók, rágalmazók, azt könnyebb félretenni. Korábban nem volt jellemző a politikában az a beszédmód, amit ma tapasztalunk. Ez már verbális lincselésnek nevezhető.

A globalizmus tételesen tagadja a bibliai értékeket. Az abortusz valójában népirtás. Nem lenne szükség a migránsokkal pótolni a munkaerőt, ha ezek a gyerekek megszülethettek volna. A volt homoszexuálisok között sokan tettek bizonyságot arról, hogy megtértek, és ma már boldog családban élnek. Nem igaz tehát az az állítás, hogy a szexuális irányultság megváltoztathatatlan, sem pedig az, hogy örökletes. Nyíltan Biblia-ellenes megnyilvánulásokkal van ma tele a világ. Van, ahol már 70 nemi hovatartozás közül lehet választani. Márpedig ez nyilvánvaló lábbal tiprása annak a kijelentésnek, hogy Isten az embert férfiúvá és asszonnyá teremtette. Tart még viszont a kegyelem napja, lehet javítani. Ehhez hozzásegíthetjük az embereket, ha szóljuk nekik Isten beszédét, ami sokszor nem népszerű, mégis fel kell azt vállalnunk.

A Facebook tulajdonosa, Mark Zuckerberg „aggódik a globalizáció ügye miatt”. Nem jó, hogy így van, mert az ő kezében nagyon nagy hatalom van. Megteheti, hogy a közösségi médián csak a neki tetsző véleményeket engedi át. Tudjuk az Igéből, hogy a korszak végén a fenevadnak adatik hazugságot szóló száj. Ez a propagandát jelenti. Akkor nagyon nehéz lesz majd tájékozódni. A globalizáció hívei nem veszik tudomásul azt a bibliai kijelentést, hogy a nemzetek határait Isten jelölte ki, és Ő nemzeteket fog megítélni.


„Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.”


Aki tudja azt, hogy mi várható, az képes arra felkészülni, ha akar. Jó, hogy ma olyan országban élünk, ahol szabadon lehet hirdetni Isten Igéjét, de ne a jogszabályokban, ne a körülményekben bízzunk, hanem Jézus Krisztusban!

Elhangzott igék:

  • Apostolok cselekedetei 27:1-44
  • Máté evangéliuma 24:1-13
  • Timótheushoz írt II. levél 3:1-4
  • Példabeszédek könyve 26:28a
  • Rómaiakhoz írt levél 5:20-21
  • Korinthusiakhoz írt II. levél 4:14-18

Hrabovszki György jegyzete