Növekedjünk Krisztusban, aki az egyház feje – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

Az igazság és a szellemi erő tartja vissza a hazugság erejét - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2023.06.11-i prédikációjának összefoglalója

A Szentírás szerint Isten akarata az, hogy a szolgálati ajándékok által növekedjen Isten Egyháza. Ne révedjünk a múltba! Tény, hogy vannak a múltnak is értékei, de az életünk nem a múlton dől el. Nem lehet cél a konzerválás, hanem csakis a folyamatos fejlődés. Hatalmas innovációt eredményezett az evangélium, noha az akkori lehetőségek lényegesen korlátozottabbak voltak a maiaknál. Ennek a következménye lett, hogy az első Egyház tagjai szinte felforgatták a világot. Akkor kezdődött a lendületvesztés és hanyatlás, amikor többen elkezdtek azon gondolkodni, hogy a hagyományokat is be kellene építeni.

A RÓMAIAK ÁLLAMI ESZKÖZÖKKEL ÜLDÖZTÉK AZ EGYHÁZAT, DE MIVEL ÍGY SEM TUDTÁK MEGAKADÁLYOZNI AZ EVANGÉLIUM TERJEDÉSÉT, EZÉRT DÖNTÖTTEK ÚGY, HOGY AZ ÉLÉRE ÁLLNAK, AMIVEL ÉPPEN A LÉNYEGET VETTÉK KI BELŐLE.

Attól kezdve bálványokon, szobrokon keresztül igyekeztek Istent imádni. Ezzel vétettek a Tízparancsolat ellen; felszínre került a bálványimádás, aminek következtében az Isten imádásának lényege változott meg. Az Egyház épülése csak igazságban és szeretetben történhet. A szeretet nélküli igazság törvénykezéssé válik, az igazság nélküli szeretet pedig lázadássá. Nem szabad elválni a szavaknak a tettektől. A bálványimádás ütközik az élő Isten imádatával!

AHOL BÁLVÁNYIMÁDÁS VAN, OTT ÉPPEN A LÉNYEG VÉSZ EL, ÉS MEGSZŰNIK A NÖVEKEDÉS KÉPESSÉGE. A MEGTÉRÉS EGY FOLYAMATNAK CSAK A KEZDETÉT JELENTI, AMINEK KÖVETKEZTÉBEN AZ ELVETETT MAG ELKEZD KIKELNI ÉS NÖVEKEDNI.

Jézus beszélt arról, hogy a hit mértéke folyamatosan nőhet, és mint a mustármag, nagy fává növekedhet. Ebben a folyamatban Isten a segítségünkre van, de szükség van arra, hogy legyen meg bennünk a vágy a folyamatos növekedésre. Megtéréskor azt nyilvánítja ki az ember, hogy szeretne Isten iskolájába beiratkozni. Megtérés után az első lépés az újjászületés, ami egy csodálatos lehetőség az újrakezdésre, a tiszta lappal indulásra. Az újjászületés után következik a szellemi csecsemő állapot. Ennek a kijelentésnek az is az üzenete, hogy az illetőt nem szabad csecsemő korában magára hagyni, hanem táplálni, segíteni, védelmezni kell, de meghagyva a szabadságát. Isten akarata, hogy az Egyházban segítsük egymást, jó példát mutatva.

AKI KI TUDJA DOBNI AZ IRIGYSÉGET AZ ÉLETÉBŐL, ANNAK NAGY SEGÍTSÉG LEHET MEGTAPASZTALNI A TESTVÉRÉNEK ÁLDÁSÁT, GYÓGYULÁSÁT, SZABADULÁSÁT.

Az életvezetésünk alapja megtérés előtt az volt, hogy mit tettek a körülöttünk élő emberek. Ez különösen a gyermekkorúakra igaz, de felnőttekre is. Isten akarata, hogy ezzel szakítsunk, és üljünk be Isten iskolájába, hogy elkerülhessük a félrevezetést, csalók aljas törekvéseit. Ne maradjunk gyermekek szellemi szempontból, akikre az jellemző, hogy becsaphatók.

Jó, hogy tanulhatunk egymástól, folyamatosan épülve. El kell jutnunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, az érett korra. Ennek eredményeként krisztusi emberekké válhatunk. Azért jövünk el istentiszteletre, hogy folyamatosan változzunk Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára.

Ma kevesebbet tudhatunk a valóságról, mint az információs forradalom előtt, mert nincs lehetőségünk meggyőződést szerezni. A korábbiaknál kifinomultabb technikákkal akarják elhitetni velünk, hogy a rossz az jó. A mai technika ugyanolyan függőséget képes létrehozni, mint a hagyományos drogok. Nagyon nagy mértékben uniformizálódik ma a világ, ami az antikrisztusi világrend eljövetelének előszobája. Ahogyan Lót idejében szükség volt az angyalok védelmére, ma is csak természetfeletti erő segítségével lehet megmenekülni. A csapdahelyzetet az okozza, hogy kezdetben még nem látható a veszély, és amikor már látható, akkor viszont már nem képes az illető önerejéből elhárítani azt.

A VILÁG ÚGY IGYEKSZIK BEÁLLÍTANI A BŰNT, HOGY AZ TŰNJÖN VONZÓNAK, MERT NEM A BIBLIAI ÉRTÉKREND TALAJÁN ÁLL. AZ IGE AZT TANÍTJA, HOGY ÁLLJUNK ENNEK ELLENE ÉS RAGASZKODJUNK AZ IGAZSÁGHOZ.

Személyes életünkben legyünk tisztában a képességeinkkel, és fogadjuk örömmel, ha kiderül valamiről, hogy azt még nem jól tudjuk. Az a rossz, ha nem derül ki, mert akkor nincs lehetőség a javításra. Jézus tanítványokat toborozott, akik hajlandók tanulni, megismerni az Ő igazságát és követni azt. Legyünk tehát készek arra, hogy tanítványként járjunk az Úrral az Ő Egyházában! Ahogy a testben, az Egyházban is minden tagra szükség van.

AKI SZEMÉLYES HITÉLETÉBEN NÖVEKSZIK, AZ HOZZÁJÁRUL A TEST NÖVEKEDÉSÉHEZ IS. KELLENEK AZ ERŐS, TEHERBÍRÓ KERESZTÉNYEK, AKIK OSZLOPAI JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZÁNAK.

A változást nem önmagunk által kell elérnünk, hiszen Jézus Krisztus nem önképző körbe hívott el minket, hanem az Ő Egyházába, ahol vannak olyan szolgálati ajándékok, akik segítik a hívők fejlődését. Legyünk nyitottak a jövőre, a növekedésre! Vágyódjunk arra, hogy egyre nagyobb istenismeretre jussunk. Ne essünk kétségbe, ha hibázunk, mert a mi Pásztorunk mindig segítségünkre van!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Efézusi levél 4:11-16
  • Korinthusi I. levél 3:6-7

Jegyzet: Hrabovszki György