A nő helye az Istentől rendelt tekintélyi rendben – Hack Márta

A nő helye az Istentől rendelt tekintélyi rendben - Hack Márta

A nő helye az Istentől rendelt tekintélyi rendben – 2017. március 30.

2017. március 30-án, csütörtökön nagy várakozással, Isten Igéjére éhesen női istentiszteletre gyűltünk össze a pécsi Hit Gyülekezetében. Az istentiszteleten résztvevő mintegy 430 hölgy örömteli dicséret után egységben figyelt a rendkívül fontos üzenetre.

Hack Márta prédikációjának rövid összefoglalója:

A nők eredetileg békés, igazságszerető természettel lettek teremtve, de a bűnbeeséskor ez megtört. Ezért a rossz kiszűrése érdekében, pontosan a védelem miatt rendelte alá Isten a nőt a férjének. Ahogyan Jézus Krisztus a feje, vezetője, megtartója az Egyháznak, ugyanúgy a férj a feje, vezetője, megtartója a feleségének.

A nő helye az Istentől rendelt tekintélyi rendben - Hack Márta

A nők eredetileg békés, igazságszerető természettel lettek teremtve, de a bűnbeeséskor ez megtört


„Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.” (Ef 5:23-24)


A világban erőteljesen működik az az erő, amely hamis eszmékkel el akarja fordítani a nőket arról a helyről, ahol áldás alá kerülnének. Babilon szelleme, Jézabel szelleme a nőket is, és rajtuk keresztül a férfiakat is elválasztja attól, hogy az Istentől kapott szerepüket, elhívásukat betöltsék. Ki kell futnunk Babilonból, le kell számolnunk a hamis családmodellekkel, a női dominanciával. Tudatosan ellene kell állnunk ezeknek a családromboló erőknek. Mi, nők, ne legyünk eszközei a varázslásnak, amely elfordítja az embereket az igaz, legális tekintélytől, erőtlenné teszi, infantilizálja a férfiakat. Ne legyünk önzők és elbizakodottak. Ne tekintsük a saját érzelmeinket Isten igazságának, ne ez alapján ítéljük meg az embereket.


„Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr. Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál.” (Péld 21:2-3)


A nő helye az Istentől rendelt tekintélyi rendben - Hack Márta

“Mi, nők, ne legyünk eszközei a varázslásnak, amely elfordítja az embereket az igaz, legális tekintélytől, erőtlenné teszi, infantilizálja a férfiakat”

Elhangzott igék:

  • Efézus 5:22-24; 25-33
  • I. Kor 11:1-3
  • Ésaiás 47:1-15
  • Ezékiel 13:17-23
  • Jeremiás 51:9-10
  • Jeremiás 51:44-45
  • I. Kir 21:1-29
  • Ámos 4:1-11
  • Ámos 6:1-7
  • Példabeszédek 21:2-3

(Fotók: Wéberné Turger Andrea)

Patócs Andrea összefoglalója

Mentés

Mentés

Mentés