Nem mindegy, kik és milyen törvényeket hoznak – Dr. Hack Péter

Nem mindegy, kik és milyen törvényeket hoznak - Dr. Hack Péter

Nem mindegy, kik és milyen törvényeket hoznak – 2018. április 8.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Amikor Jézus elkezdte földi szolgálatát, akkor egy korszak lezárult. Isten Országa az ember teremtése után négyezer évvel ismét közel került a Földhöz. Az ember elbukása óta egy szellemi erősség uralkodik, szolgaságban tartva az embereket a bűnön keresztül. Jézuson kívül minden ember bűnben fogantatott, és a bűnös természetük miatt bűnöket követtek el. Jézus a bűnnel terhelt Földre érkezett el, és elhozta a lehetőséget arra, hogy az emberek átléphessenek a jelen való világból Isten Országába, amely Általa megérkezett, noha nem földrajzi értelemben. Jelenleg a két ország egymás mellett létezik.

Nem mindegy, kik és milyen törvényeket hoznak - Dr. Hack Péter

Isten Országa az ember teremtése után négyezer évvel ismét közel került a Földhöz

Pál apostol arra inti a korinthusiakat, hogy ne a világban lévő bűnösöket regulázzák meg, hanem hívják be a bűnösöket az egyházba, és így ők az Ige által kapnak majd korrekciót. Ez után ők már az ellenséges világi környezetben is meg fogják tartani Isten Beszédét, és ez lesz majd a különleges ismertető jegyük.

JÉZUS FŐPAPI IMÁJÁBAN KÉRTE AZ ATYÁTÓL, HOGY AZ ÖVÉIT ŐRIZZE MEG A GONOSZTÓL, MIVEL A SZELLEMI KONFLIKTUS MÉG NEM SZŰNT MEG.

Ebben a konfliktusban minden ember részt vesz, ha akarja, ha nem. Van viszont lehetősége mindenkinek, hogy eldöntse, melyik oldalra akar állni. A két ország között nincsen határzár, így a döntéseink tartanak minket az egyik vagy a másik oldalon. A gyülekezetben jó esély van arra, hogy bekerüljön valaki Isten Országába, de kilépve már jöhetnek olyan kísértések, amelyek eltávolíthatnak attól.

A két ország közötti konfliktusban az ördög nem csupán egyéneket, hanem intézményeket is használ arra, hogy Isten céljait meghiúsítsa.

Egyiptomot Isten inkubátornak használta Izrael számára. Különleges védelmet biztosított Izrael népe számára, hogy betölthesse az addig kapott parancsot: „szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.” Érvényben volt számukra az ígéret, hogy megkapják Kánaán földjét, hiszen Isten nem Egyiptomban tervezte el a jövőjüket.

A fáraónak volt arról szellemi látása, miszerint megtörténhet, hogy a zsidók egyszer nagy tömegben elhagyhatják az ő országát. Ezért hozott egy kegyetlen, embertelen törvényt, hogy minden zsidó fiúgyermeket meg kell ölni. A bábák csak egy időre tudták hatástalanná tenni, de nem tudták teljesen meghiúsítani, mert  a fáraó  végrehajtatta a – mai szóval – abortusztörvényt. Ez a törvény lázadás Isten ellen, hiszen Isten az életadó.

Nem mindegy, kik és milyen törvényeket hoznak - Dr. Hack Péter

A gyülekezetben jó esély van arra, hogy bekerüljön valaki Isten Országába, de kilépve már jöhetnek olyan kísértések, amelyek eltávolíthatnak attól

Ahasvérus király idejében egy darabig a zsidók békességben éltek, de elérkezett az idő, amikor választaniuk kellett, hogy Istennek vagy embereknek engedelmeskednek-e. Márdokeus hűséges volt a királyhoz, leleplezett egy összeesküvést, de nem borult le főembere, Hámán előtt. Hámánt a király felhatalmazta, hogy törvényt hozzon, és ez az ember hiú lévén, hozott egy olyan törvényt, hogy ne csak Márdokeust, hanem az országban az összes zsidót kiirthassa. Eszter a törvény ellenére, életét kockáztatva járt közben a királynál, hogy ez ne történhessen meg.

Fontos, hogy a keresztények – ahogyan Eszter királyné és társai tették – imádkozzanak, böjtöljenek annak érdekében, hogy ne szülessenek Isten törvényeivel ellentétes jogszabályok.

Dániel könyve szerint Nabukodonozor király is hozott olyan törvényt, amely által választás elé kerültek a zsidók, leborulnak-e a bálvány előtt, vagy sem. A méd Dárius király idejében is volt konfliktus. Dánielt a király nagy méltóságra emelte, de az irigyei vallási alapon támadták, és ennek eszközéül Isten törvényével ellentétes törvény megalkotását szorgalmazták: az imádkozást tiltatták be.

AZ ISTEN ORSZÁGÁNAK POLGÁRAINAK AZT KELL NÉZNI, HOGY KÉNYSZERÍTENI AKARJÁK-E ŐKET ARRA, HOGY ISTEN TÖRVÉNYE ELLEN VÉTSENEK, VAGY PEDIG SZABADSÁGOT KAPNAK EZEN A TÉREN.

A Zsidó levél arra inti a szülőket, hogy aki szereti a fiát,  fegyelmezi, de ez ma Magyarországon egy emberi törvénnyel ellenkezik. Ilyen módon nagyon komoly kihívás elé kerülnek a keresztény szülők.

A SÁTÁN OLYAN TÖRVÉNYEKET AKAR ELFOGADTATNI, AMELYEK LELKIISMERETI VÁLSÁGBA VISZIK BELE A KERESZTÉNYEKET.

Magyarországon is voltak erre irányuló kísérletek, de ilyen törvények – a fent említetten kívül – nem születtek.

Az Újszövetségben is vannak olyan történetek, amelyek a hívőket olyan helyzetbe hozták, hogy választaniuk kellett. József engedelmessége által mentette meg a családját, Egyiptomba menekült Heródes elől, hogy nehogy megölje a Messiást. Heródes megölette a betlehemi kisgyerekeket. József Isten szavának engedelmeskedett, és még mielőtt a hatalom megölhette volna a fiát, hozott egy döntést.

Nem mindegy, kik és milyen törvényeket hoznak - Dr. Hack Péter

Fontos, hogy a keresztények imádkozzanak, böjtöljenek annak érdekében, hogy ne szülessenek Isten törvényeivel ellentétes jogszabályok

Az apostolok amikor Jézus feltámadásáról tettek bizonyságot,  és letartóztatták őket, és megtiltották nekik, hogy Jézus nevében tanítsanak. De ők a Szanhedrin előtt megvallották, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, hogynem embereknek.

Efézusban az ötvösök a tömeget lázították fel az apostolok ellen, de a jegyző lecsitította őket, mondván, vannak törvények és van bíróság.

Ezek a példák is mutatják, hogy nagyon lényeges, kik és milyen törvényeket hoznak.

FONTOS IMÁDKOZNUNK AZÉRT, HOGY NE LEGYENEK A HAZÁNKBAN OLYAN TÖRVÉNYEK, AMELYEK AZ ISTENI TÖRVÉNYEKKEL ELLENTÉTESEK.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Márk evangéliuma 1:15
  • Efézusi levél 2:1-2
  • Korinthusi I. levél 9-11
  • János evangéliuma 17:5-17
  • Mózes II. könyve 1:7-22
  • Eszter könyve 3:1-11
  • Dániel 3:1-18
  • Máté evangéliuma 2:13-16
  • Apostolok cselekedetei 4:5-21, 19:24-40

(Fotók: Horváth Kristóf)

Hrabovszki György jegyzete