Ne engedjük magunkat eltántorítani Isten beszédétől! – Dr. Hack Péter

Ne engedjük magunkat eltántorítani Isten beszédétől! - Dr. Hack Péter

Szellemi útravaló egyetemistáknak – 2017. Szeptember 10.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Ezékiás, Júda királya története rendkívül izgalma, és ma is van jelentősége a mi üdvösségünk szempontjából. Ebben az időben Isten népe igazságos cselekedeteket cselekedett, őszinte megtérésük után jött el Szénakhérib asszír király, hogy megszállja Jeruzsálemet. Igyekezett a zsidókat megfélemlíteni, méghozzá Istent gyalázó beszédekkel. Ezékiás király viszont bátorította a népet, és arra biztatta őket, hogy Istenben bízva tegyék meg a tőlük elvárható lépéseket a védelem érdekében. Helyreállították, megújították a falakat, megtettek mindent a védelem érdekében. Az egyház a megújulás időszakában van a huszadik század kezdetétől fogva.

A PÜNKÖSDI-KARIZMATIKUS ÉBREDÉS ARRÓL IS SZÓL, HOGY NE TÁRGYAK ELŐTT BORULJANAK LE AZ EMBEREK; NE HAMIS TŰZZEL ÁLDOZZANAK HAMIS HELYEKEN.

Ébredési időszak van az egyházban Magyarországon is. Negyven évvel ezelőtt csak néhány  főből állt  a Hit Gyülekezete, de ma már több tízezer ember tért meg és állt helyre Istennel a kapcsolata.

Szénakhérib támadását tehát igazságos cselekedetek előzték meg. A helyreállás, megtérés esetén az Úr oltalmat helyez az emberek életére. Nem minden esetben előzi meg Isten a bajt. Ez esetében helyreálltak, mégis eljött az ellenség az életükben. Jakab apostol arról ír, hogy teljes örömnek tartsuk a kísértést, mert az megpróbált hitet hoz létre.

Szellemi szinten az ébredési mozgalom megerősödése nem szüntette meg a támadásokat, sőt azok annál inkább megerősödtek. Beszédekkel, ideológiákkal igyekeztek elvenni a hitüket. Az asszír király odaküldött olyan embereket, akik tudtak héberül,  amivel az volt a célja, hogy a nép számára érthető nyelven szidalmazza az Istent, hogy ezzel elbátortalanítsa őket. Szénakhérib   tudta, hogy a küzdelem nem fizikai szinten dől el. Ezékiás válasza erre az volt, hogy legyenek hitben erősek és bátrak, mert ha erős hit van a szívükben, akkor nem vesznek el.

KÉRDÉS TEHÁT, HOGY HELYRE TUDJUK-E ÁLLÍTANI A HITET ŐSZINTÉN, KIZÁRVA A KÉT ÚTON VALÓ SÁNTIKÁLÁST, A BÁLVÁNYIMÁDÁST, AZ IDEGEN ISTENEK ELŐTTI SZOLGÁLATOT.

Ma idegen isten lehet például a pénz, vagy a karrier. Ezek imádatából is meg kell térni. A győzelem előfeltétele a helyreállás volt. Ezékiás azt tette, ami jó, igaz és helyes az ő Istene előtt.

A győzelem alapja ebben a megtérésben volt. Ma egy új korszak közeledik a világban, ami szükségessé teszi a teljes szívből való megtérést. Senkinek ne legyen illúziója: ami most történik Amerikában, az figyelmeztetés, hogy ne a tárgyakban, ne az államban bízzanak az emberek.

Amerika ma a világ legerősebb országa, amely nagyon sok mutatót alapul véve messze a többi ország fölött áll. Vannak mégis olyan természeti erők, amelyek ellen ők sem tudnak mit kezdeni. Nem Amerikát kell naggyá tenni, hiszen egy nemzet is válhat bálvánnyá. Jézus Krisztust tegyük naggyá az emberek előtt! Az az erő, hatalom, amit kivívott Amerika a világ előtt, nem ment meg egyetlen embert sem. Istenfélelemmel nézzük ezeket az eseményeket! Minél kevesebbet tanulunk ezekből, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy minket is elérhetnek hasonlók.

Irgalom is kell az istenfélelem mellé. Gondoljunk arra, mi lenne, ha velünk történne mindez. Ma nagyon nagy hangsúlyt kell tennünk a próféciákra. Győzelemre készüljünk, de tudnunk kell, hogy ehhez harcolni is kel. Nem mindig van idő és lehetőség arra, hogy megtérjünk. Ezért mindig készen kell állnunk, ami azt jelenti, hogy munkában találjon minket az Úr, amikor visszajön. A harc jönni fog, és a pillanatnyi állapotunkon fog múlni, hogy elesünk, vagy megállunk.

Az utolsó időkben növekedni fog a sötétség, ekkor szükséges lesz az, hogy világítsanak a hívők. Elgondolkodtató, hogy ma vannak milliárdosok, akik szigetet vesznek, hogy civilizáció nélküli életre rendezkedhessenek be. A természeti csapások ellen viszont a lakatlan szigetek sem jelentenek menedéket. Ebből kapnak ma ízelítőt a floridaiak: nincs internet, nem lehet telefonálni, gyakorlatilag semmiféle kommunikáció nem lehetséges. Észak-Korea azzal fenyegetőzik, hogy olyan impulzust bocsát ki légköri bombával, ami mindent lekapcsol, azaz ugyanilyen állapotot létre tud hozni. Kérdés, mennyi ideig lehet majd túlélni az ilyen helyzeteket.

AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA A BIBLIA NEM FEST VIRÁGZÓ JÖVŐKÉPET. A MEGTARTATÁS ELŐFELTÉTELE A SZÍVBŐL VALÓ MEGTÉRÉS.

Szénakhérib akkor is eljött volna, ha nem lett volna megtérés, de akkor senki sem tudta volna megállítani. Nagyon vonzók voltak az asszíriai ígéretek: arról szóltak, hogy ne Istenben bízzanak, majd az asszírok eltartják  őket.

Az utolsó időkben is ez van. A kor szelleme a legerőteljesebben az egyetemeken nyilvánul meg. Az egyetemisták közül fognak kikerülni azok a keresztények, akik társadalmi pozíciókban előre haladnak majd – ők is seregvezérek lesznek.

NEM JÓ MOTIVÁCIÓ, HA AZ EGYETEMI TANULMÁNYAIDAT ÚGY KEZDED EL, HOGY CSAK A KARRIERED ÉRDEKEL. INKÁBB SZOLGÁLD AZ URAT, ÍGY KINCSET GYŰJTESZ A MENNYEI ÉLETRE.

A Biblia arról szól, hogy a romlott világ ítélet alá van rekesztve. A világ bölcsessége az, ami Évát megkísértette, és lázadásba vitte. Egyetemisták, számotokra ne legyen kívánatos ez a bölcsesség! Azt a bölcsességet kell keresni, ami felülről jön. Ezékiás tanácskozott a seregvezérekkel, és  ezután a zsidók amellett, hogy erősen bíztak az Úrban, kerítést, kőfalat emeltek, fegyvereket, pajzsokat szereztek, azaz megtették azt, ami az ő részük a védelem érdekében.

Jó, ha a fiatalok egyetemre mennek, befolyást szereznek, és nem a társadalom perifériáján élnek. Amikor azt látják az emberek, hogy az egyháznak intézményfenntartó képessége van, az vonzóvá teszi az oda tartozást. Nem az antikrisztustól fog függeni az egyház később sem, sőt az egyház tagjai vonzók lesznek az emberek számára.


“Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” (Zakariás próféta könyve 8:23)


Fontos, hogy a hívőknek legyen élő kapcsolatuk az Igével, és akkor a beléjük kapaszkodókkal együtt meg fognak menekülni.

Nem szabad engedni az istentől elidegenítő beszédeknek! Jól látható, hogy a csapások polarizálják a társadalmakat: az igazak egyre igazabbak lesznek, és a gonoszok is meg fognak erősödni az ő gonoszságukban.

ENNEK A TÖRTÉNETNEK EGYIK TANULSÁGA: FONTOS, HOGY A NÉP KÖZÖTT LEGYENEK ERŐS POZÍCIÓKKAL BÍRÓ KERESZTÉNYEK.

Minél inkább így van, annál jobban használható az egyén Isten számára. Jó motívum ez a diploma megszerzésére. Önmagad felemelésének lehetősége viszont nem jó motívum, mert az ilyen embert könnyen eltéríthetik az asszíriai típusú beszédek, aminek tehát az a lényege, hogy ne bízzál a te Istenedben.

Ma a tudomány áll annak a mozgalomnak az élén, amely fel akarja számolni a bibliai igazságokat. Ennek egyik következménye az, hogy csökken a lakosság létszáma a fejlett világban. Ők azt állítják, hogy a keresztények számára eljött az idő, hogy felülvizsgálják Isten Beszédét. A Biblia viszont mást mond: Isten Igéje örök.

Ebben az időben kétféle hatás éri a fiatalokat. Az egyik az intellektust támadja, mondván „dobd le a középkori erkölcsi bilincseket, vesd bele magad az élvezetekbe”. A másik a Szent Írásokra irányítja a figyelmet. Ez utóbbi szerez számodra isteni bölcsességet, aminek segítségével a természetes bölcsesség is meglesz. Fontos, hogy amikor jön a baj, akkor legyenek keresztény véleményvezérek is. A lényeg az, hogy mi a motivációd: önközpontúság, vagy teljes szívből igyekszel bevonni az Úr szolgálatába az egyetemen szerzett tudásodat?

A szülők fő célja ne az legyen, hogy a gyermekük a szakmájában legyen sikeres, hanem az, hogy jó ember legyen. Amerika társadalmát megdöbbenti, hogy vannak, akik a  bajban segítenek, még jobb emberek lesznek, és vannak, akik gátlástalanul fosztogatnak. A gyermekedből jó embert nevelj, és akkor ő menedék lesz sok ember számára a bajban. Aki az egyetemeken azt tapasztalja, hogy kisebbségben van, az gondoljon arra, amit Ezékiás király mondott:


“Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az assiriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogynem ő vele.” (Krónikák második könyve 32:6)


 

Hadakozni kell. Életünk célja nem az egyéni dicsőség megszerzése, hanem a lelkünk megmenekülése. Más célokra nem szabad megnyílni, mert azok az ördögtől vannak.   Minden az Úrtól van, ami elősegíti az üdvösséget, és semmi sincs Őtőle, ami eltávolít attól.

A MI ISTENÜNK KARJA NEM RÖVIDÜLT MEG, DE Ő CSAK AKKOR HARCOL ÉRTÜNK, HA MI TELJES SZÍVBŐL SZOLGÁLJUK ŐT.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Krónikák II. könyve 32:1-22, 31:20-21
  • Timótheushoz írt II. levél 3-14:15
  • Péter apostol I. levele 1:9

Hrabovszki György jegyzete