Mit tehet a szülő a gyermeke szabadulásáért? – Dr. Hack Péter

Mit tehet a szülő a gyermeke szabadulásáért? - Dr. Hack Péter

Mit tehet a szülő a gyermeke szabadulásáért? – 2018. május 27.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus földi szolgálata idején a Szent Szellem erejének munkájára mutat rá annak a gyermeknek a meggyógyulása, akinek a betegségét ma talán epilepsziának mondanák. A fiú többször is, váratlanul halálos veszedelembe került, a betegség mögötti erő hol tűzbe, hol vízbe vetette. Apja folyamatosan szorongásban, attól való félelemben élt, hogy mikor kerül a gyereke életveszélybe. Isten az atyákra bízta a gyermekeket. Megtörténhet, hogy betegség, vagy bármi más miatt kerül veszélybe egy gyermek. A szülőknek tudniuk kell, hogy a testi veszedelemnél is nagyobb gondot okoz az a veszély, amely a gyermek üdvösségét fenyegeti. Jézus azt mondta, „ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”

Mit tehet a szülő a gyermeke szabadulásáért? - Dr. Hack Péter

A szülőknek tudniuk kell, hogy a testi veszedelemnél is nagyobb gondot okoz az a veszély, amely a gyermek üdvösségét fenyegeti

Legnagyobb felelősségünk abban áll, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy gyermekünk üdvösségre jusson. Az iskolaválasztás során is annak kell a legfontosabb szempontnak lennie, nem a nagynevű intézmény a fontos, hanem hogy  ne szakítsa el a hittől a gyermeket, „mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”

Nem vagyunk magunkra hagyva a nevelésben.

GYERMEKÜNK SORSÁT MÁR CSECSEMŐKÉNT IS AZ ÚR KEZÉBE TEGYÜK LE, ÉS FOLYAMATOSAN AZON LEGYÜNK, HOGY MINDIG OTT IS MARADJON.

Olyan legyen a nevelő munkánk, hogy ne kényszerből, hanem szeretetből, Isten iránti feltétlen bizalomból keresse gyermekünk az Urat, jöjjön a gyülekezetbe, különben amint maga dönthet, fellázadhat. Fontos az is, hogy a szülők szellemben járjanak. Mózes törvénye megparancsolta, hogy a szülők a gyereket minden helyzetben tanítsák az Igére.

A GYERMEKET TANÍTANI KELL. A TANÍTÁS LEGFONTOSABB MÓDJA A PÉLDAMUTATÁS.

Azt lássa a gyermekünk, hogy nincs különbség a szülők viselkedésében attól függően, hogy otthon vannak, vagy a gyülekezetben. A gyermekeink előtt példaképek vagyunk, hiszen ők mintegy huszonnégy órás felügyeletként vannak hozzánk rendelve. Úgy éljünk, hogy számukra vonzó legyen a keresztény élet.

Mit tehet a szülő a gyermeke szabadulásáért? - Dr. Hack Péter

Mózes törvénye megparancsolta, hogy a szülők a gyereket minden helyzetben tanítsák az Igére

Vannak helyzetek, amelyek egy beszélgetéssel megoldhatók, de tudni kell, hogy van, amikor szellemi erőre van szükség, mert az értelem, a meggyőzés kevésnek bizonyul. Ellenkező esetben Skéva fiainak sorsára juthat az, aki szellemi erő nélkül próbál szabadítani.

 VANNAK OLYAN SÚLYOS PROBLÉMÁK, AMIKRE JÉZUS AZT MONDTA, HOGY AZOK CSAK IMA ÉS BÖJT ÁLTAL OLDHATÓK MEG.

Ahhoz, hogy eredményesen járhassunk közben gyermekünkért, szükséges, hogy hatalmat vegyünk a gonosz erők felett, amihez Isten Igéje adja meg a jogot. Alázattal kell a szülőknek Jézus Krisztus elé vinni a gyermeket, hittel, és Tőle kérni a segítséget. Ezt tette Jairus is, a zsinagógafő, és Jézus fel is támasztotta a leányát. A kananeus asszony is nagyon alázatos volt, nem sértődött meg akkor sem, amikor ezt sokan megtették volna. Ezután ő maga nagy dicséretet kapott hitéért Jézustól, a leánya pedig megszabadult az ördög gyötrésétől.

Mit tehet a szülő a gyermeke szabadulásáért? - Dr. Hack Péter

Legnagyobb felelősségünk abban áll, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy gyermekünk üdvösségre jusson

Nem spórolható meg az alázat, és nem használ mások hibáztatása. Szükséges önvizsgálattal állni a problémákhoz, mert lehetséges, hogy valamelyik éppen a szülőkön keresztül jött be. A család legvédtelenebb tagjai a gyermekek; márpedig tudjuk, hogy a gonosz éppen a leggyengébb pontokon szokott támadni.

JÉZUS KRISZTUSNÁL OTT VAN A GYÓGYULÁS, A SZABADULÁS ÉS A FELTÁMADÁS.

Akkor tudunk hatékonyan szolgálni gyermekeink felé, ha mi magunk már át vagyunk itatva Isten szeretetével, és erősek vagyunk a bűnnel szemben. Szellemben kell hatalmat venni a problémák felett; úgy, hogy a szülők egységben az Úr elé állva kérik az Ő beavatkozását. Ez esetben a családot körülveszi a kenet, és jön a gyógyulás, jön a szabadulás. Amikor Jézus Krisztust behívjuk egy helyzetbe, akkor engedjük, hogy Ő vegye át az uralmat. Ne nézőnek hívjuk meg őt a saját akciónkhoz.

Amit szellemben kezdtünk el, azt szellemben fejezzük is be!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 17:15-20, 15:21-28
  • Márk 5:22-24, 35-43, 9:14-29

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete