Mit jelent Jézus nevében imádkozni?

Mit jelent Jézus nevében imádkozni?

Mit jelent Jézus nevében imádkozni?

Jézusnak több rendkívüli kijelentése közül az egyik legkiemelkedőbb talán a következő: ,,És akármit kértek az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt” (János 14:13-14). Ez egy fantasztikus ígéret, viszont fontos helyesen értelmezni ezeket a mondatokat, hiszen önmagában az, hogy minden imánk végére odatesszük azt, hogy ,,Jézus nevében”, még önmagában nem garantál sikert.

A jogi rendszerünkben létezik a meghatalmazás fogalma. Ez azt jelenti, hogy egy személy, aki ingatlannal, pénzzel vagy valamilyen szavazati joggal rendelkezik (például részvénytársaságban) egy másik személyt felruház azzal a hatalommal, hogy a tulajdonos nevében járjon el. Bármit is tesz a megbízott személy a vagyonnal, azt a tulajdonos meghatalmazása alatt teszi. Olyan, mintha maga a tulajdonos tenné a dolgokat.

Hasonlóképp, a fenti mondatokkal Jézus felruházza a hívőket azzal a hatalommal, hogy az Atya elé kéréseket tárjanak. Jézus Krisztus nevében elképesztően nagy erő van emiatt.

Ahhoz azonban, hogy ezt a felhatalmazást helyesen tudjuk használni, a felhatalmazott személynek hűségesen kell bánnia a megbízó vagyonával. Ez azt jelenti, hogy a megbízott csak a megbízó akaratával megegyezően cselekedhet, attól nem térhet el. Ha a megbízott ellentmond a megbízónak, vagy anélkül cselekszik, hogy kikérné a megbízó véleményét, akkor visszaél a hatalmával. Látjuk, hogy ez Isten esetében is így működik:


,,És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket.” (1 János 5:14).


Tehát, amikor Jézus nevében Isten elé járulunk, akkor biztosra kell mennünk, hogy a kérésünk a megbízónk, Isten akaratát tükrözi, nem a sajátunkat. Ekkor Isten meghallgatja a Jézus nevében kimondott imát ,,hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban”. Az így meghallgatott ima eredménye Isten dicsőítése és a hála kell legyen, hiszen ez Jézus szerint az oka annak, hogy ő megválaszolta a kérést.

Jézus nekünk adta azt a jogot, hogy használjuk a nevét, kérjünk a nevében, és ezt az előnyt teljes mértékben használnunk kell. Ezzel visszaélni azonban szemtelenség, melyet nem engedhetünk meg magunknak.

Magyarra fordította: Horváth Barna

Forrás: CBN.com