Mire várt Lót Szodoma kapujában? – Dr. Hack Péter

Mire várt Lót Szodoma kapujában? - Dr. Hack Péter

Mire várt Lót Szodoma kapujában? – 2018. október 21.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus nem rejtette el a tanítványok elől azt, hogy a kegyelem nem végtelen, noha Isten hosszantűrő. Legyünk hálásak azért, hogy tart még a kegyelem időszaka! A megtartatásunk a személyes döntésünktől függ. A Biblia jövőközpontú, nem ragad bele a múltba, hanem a jövőben bekövetkező eseményekre akarja felkészíteni a hívőket. Tudnunk kell, hogy nem Istennek van szüksége miránk, emberekre, hanem nekünk van szükségünk Őrá. Isten önmagában teljes, tökéletes. A szeretete az, ami miatt törődik velünk. Istennek nem mindegy, hogy valaki az örök kárhozatba kerül, vagy az örök üdvösségbe. Jézus előre elmondja, milyen időszak lesz e korszak végén, amikor az Ember Fia eljön.

JÉZUS A JÖVŐ MEGÉRTETÉSÉHEZ MÚLTBELI ESEMÉNYEKET HASZNÁLT FEL.

Noé korszakáról is, és Lót idejéről is azt állítja, hogy az emberek többsége nem vett tudomást a közelgő ítéletről, hanem csak a természetes feladataikra koncentráltak: ettek-ittak, ültettek-építettek, házasodtak, adtak-vettek. Fontosak ugyan azok is, de nem szabad, hogy ezek elvonják a figyelmet az idők jeleiről. Szodomában a gondtalan jólét, a kenyér bősége volt jellemző, és egyúttal az Isten elleni lázadás. Ma is ilyen korban élünk, amikor az emberek többségének fő célja az anyagi gazdagság megszerzése, és megfigyelhető, hogy a jóléti államokban jutottak az emberek az erkölcsi romlottságban a legmélyebbre.

ISTEN NAGYSZERŰ ÍGÉRETET ADOTT ÁBRAHÁMNAK: AZT, HOGY  NEM TITKOLJA EL ELŐLE, AMIT CSELEKEDNI FOG.

Ezt pedig azzal indokolta, hogy Ábrahám az Úr útjaira tanítja a háza népét. Ez nem minden emberre vonatkozik. Csak a vele szövetségben lévőkkel teszi meg, hogy megmondja nekik, amit tenni akar. Isten a prófétáin keresztül jelenti ki a titkait. Nem véletlen, hogy az ördög szeretné, ha minél többen kikerülnének az Egyházból, mert a prófétai szót csak ott lehet hallani. A Biblia nem állítja, hogy az Egyház tökéletes emberek gyülekezete. Lehet benne hibát találni, de nem jó megbotránkozni, főleg nem elhagyni emiatt az Urat.

Mire várt Lót Szodoma kapujában? - Dr. Hack Péter

A Biblia jövőközpontú, nem ragad bele a múltba, hanem a jövőben bekövetkező eseményekre akarja felkészíteni a hívőket

Isten jövőre vonatkozó tervében szerepel kegyelmi rész is, és ítélő szakasz is. A hívőknek van lehetőségük a kegyelem alapján megítéltetni, amikor két ember közül „az egyik felvétetik, a másik otthagyatik”. Aki a Földön marad, annak az ítélő szakaszon kell átmennie. Az egyéni pálya lezárulásakor szintén ez a két lehetőség áll fönn. Az igazakért az Úr angyalai jönnek el.

ISTEN IGAZ BÍRÓ, AKI A SZÍVEKET ÉS A VESÉKET VIZSGÁLJA. NEM KELL TEHÁT AZ EMBEREK VÉLEMÉNYE MIATT AGGÓDNI; AZ A LÉNYEG, HOGY ISTEN ELŐTT LEGYEN TISZTA AZ EMBER.

Lót történetében látható, hogy Isten mielőtt ítélne, személyesen, nagyon alaposan tájékozódik, nem sieti el az ítéletét. Aki Őelőtte tiszta, annak nem kell félnie az ítélettől, és a jó hír az, hogy ehhez még tökéletesnek sem kell lenni, mint ahogy Lót sem volt az. Ezért az Istennel való személyes jó viszony a lényeg, nem emberek véleményével kell foglalkozni. Lót hozott rossz döntéseket, de életében legalább egy jó döntése volt: Ábrahámmal tartott.

Csodálatos történet az, amikor Ábrahám közbenjárt Istennél Szodomáért. Istent az egész Föld bírájának nevezi, aki igazságot tesz. Erre hivatkozva könyörgött, hátha van tíz igaz Szodomában, és a város nem pusztul el.

Ezékiás király is könyörgött az Úrhoz, hogy változtassa meg a döntését, amikor Isten a prófétája által megjelentette a királynak közeli halálát. A megtört szívet látva Isten meg is hosszabbította a király életét.

Mire várt Lót Szodoma kapujában? - Dr. Hack Péter

A hívőknek van lehetőségük a kegyelem alapján megítéltetni, amikor két ember közül „az egyik felvétetik, a másik otthagyatik”

Az Újszövetség jobb szövetség, mint az Ószövetség, többek között azért is, mert nekünk az Atyánál Jézus Krisztus a Közbenjárónk, Aki emberré lett, ezért mindig tud azonosulni a helyzetünkkel.

A Biblia igaz embernek nevezi Lótot, akinek a lelke elfáradt abban, hogy minden nap látta a gonosz cselekedeteket. Ült a város kapujában és jobbat várt, mint ami mögötte van. Várta az Isten  látogatását.

A mai korban is sok város fertőzött paráznasággal, homoszexualitással, ahol sok ember éli ki bűnös vágyait. Sok látogató érkezhetett Szodomába, de Lót nem mindegyiket hívta be az otthonába.

LÓT NEM AZONOSULT A VÁROSBELI TÖBBI BŰNÖS FÉRFIVAL, NEM SIMULT BELE AZ ŐT KÖRÜLVEVŐ VILÁGBA.

Lót megmaradásában óriási szerepe volt annak, hogy az egész várossal szemben hajlandó volt az angyalok mellett kiállni. Ezzel letette a voksát, hogy ő hová akar tartozni, és válaszul Isten természetfölötti módon avatkozott be a helyzetbe. Fel kell tehát ismernünk a meglátogatásunk idejét, és az igazság mellett kell döntenünk akár még a pillanatnyi érdekünkkel szemben is. Akkor természetfeletti védelem alatt állunk.

Lót igyekezett megnyerni a rokonságát arra, hogy hallgassanak Isten Beszédére, de kinevették. Jézus azt mondta, hogy boldogok azok, akik Őérte szenvednek üldöztetést.

AZ A HELYES, HA AZ EMBER ISTEN BESZÉDÉNEK ENGEDELMESKEDIK, AKKOR IS, HA EBBŐL HÁTRÁNYA LEHET.

„És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vessz a városnak bűne miatt.
Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül.”


Szodoma kultúrája képes volt benyelni azokat, akik hatása alá kerültek. Fontos, hogy olyan kapcsolat legyen a családtagjainkkal, hogy hallgassanak ránk, és általunk Isten küldöttjeire.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Lukács evangéliuma 17:26-36
  • Mózes I. könyve 18:16-23, 19:12-17
  • Ámos próféta 3:7
  • Példabeszédek könyve 16:2, 24:12
  • Róma levél 8:27
  • Filippi levél 2:6-8
  • Zsidó levél 4:14-16
  • Ésaiás 38:1-5

(Fotók: Baji Blanka)

Hrabovszki György jegyzete