Mindenre van erőnk a Krisztusban – Dr. Hack Péter

Mindenre van erőnk a Krisztusban - Dr. Hack Péter

Mindenre van erőnk a Krisztusban – 2017. július 2.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Amikor megszületik egy ember, akkor egy sorsot is megörököl, egy életpálya jelöltetik ki számára. Megörökli az előző generációktól felhalmozott szellemi és fizikai hagyatékot. Erre a sorsra az jellemző, hogy a Biblia hiábavalónak nevezi. Megörököljük a bűnös természetet.

AMIKOR EGY EMBER MEGSZÜLETIK, ARRA ÁDÁM ÓTA KIHAT A BŰN TÖRVÉNYE. SENKIT NEM KELL TANÍTANI ARRA, HOGY BŰNÖKET KÖVESSEN EL, EZ AZ ALAPTERMÉSZETBEN BENNE VAN A LÁZADÁSSAL EGYÜTT.

Nem igaz, hogy az ember eleve jónak születik. A megörökölt sorsunk olyan, hogy abban az állapotban alkalmatlanok vagyunk arra, hogy belépjünk Isten Országába. Ugyanolyan képtelenség ez, mint hogy a föld légterét nem tudjuk elhagyni önmagunktól, vagy víz alatt órákat eltölteni.

Azért van ez, mert az örökölt természetünk nem képes elviselni Isten jelenlétét. Jézus erről beszélt Nikodémusnak, hogy kell valami lényeges változás, transzformáció, ami az addigi helyzetet felülírja:


„Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.”


A megtérés után az újjászületés az, ami ezt a változást képes létrehozni az emberben. Ez csoda, ami képessé teszi az embert a kitörésre a születéskor determinált sorsából.

AZ A JÓ, HA AZ EMBER ÚJJÁSZÜLETÉSKOR ÁTADJA MAGÁT ISTEN AKARATÁNAK, ÉS EGYÜTTMŰKÖDIK A SZENT SZELLEMMEL. ŐBENNE MEGVAN AZ A FANTASZTIKUS KISZÁMÍTHATATLANSÁG, AMI IGAZÁN SZÉPPÉ TESZI A KERESZTÉNY ÉLETET.

Isten ki akar rántani téged abból a helyzetből, amibe a születésed által vagy beszorítva. Az Isten akarata, hogy ne legyünk a tyúkokhoz hasonlók, amelyek látszatra olyanok ugyan, mint a madarak, csak éppen nem tudnak repülni. A sasra érdemes figyelni, amely nem izzad le repüléskor, hanem rábízza magát a szélre – együttműködik azzal. Úgy történik ez, hogy nincs mindig egy jobb ötlete, nem görcsöl. Az újjászületett keresztény akkor teszi jól, ha Isten akaratát keresi, és annak engedelmeskedik. Nem jó a környezetünkben élőknek való megfelelési kényszer alatt élni, és a szabadság  elérhető az által, ha a régi természetet sírba adjuk.

Mindenre van erőnk a Krisztusban - Dr. Hack Péter

A megörökölt sorsunk olyan, hogy abban az állapotban alkalmatlanok vagyunk arra, hogy belépjünk Isten Országába

Az újjászületésben hit által eggyé váltunk Krisztussal. Az Ő keresztáldozatakor a halálában mi is Benne voltunk. Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, ezért ha a Golgotán Benne voltunk, akkor helyettünk   Jézus meghalt. Akivel ez történt, az Krisztusban támad fel, amikor a vízkeresztségben feljön a vízből.

Fizikai valójában nem változott meg az, aki újjászületett, de szellemi értelemben nagyon is. Ilyenkor Isten szemében megtörténik az a változás, amely Isten számára már elfogadható, szerethető emberré teszi az újjászülető személyt. Valóságosan más emberré válik az illető.

PÁL APOSTOL SZERINT, HA KRISZTUSBAN VAGYUNK, AKKOR MEGHALTUNK A BŰNNEK, DE ÉLÜNK AZ ISTENNEK JÉZUS KRISZTUSBAN. ÍGY LÉPÜNK A MENNYBE VEZETŐ ÚT HÍDJÁRA.

Egy darabig még ott tart bennünket Isten, mert nem válunk azonnal tökéletesekké. Jézus Krisztus főpapi imájában azt kéri az Atyától, hogy adja meg tanítványainak és a később megtérőknek is, hogy Őbenne legyenek.

Úgy tudsz jót tenni az emberekkel, ha a Krisztust közvetíted feléjük, nem pedig egyéni mutatványokkal igyekszel hatást gyakorolni rájuk.  Lehet, hogy nem fogják rögtön látni, miben vagy te más, de azt valahogy leveszik, hogy más vagy, és idővel törekedni fognak arra, ami neked már megvan.

IGYEKSZÜNK ELTEMETNI AZ Ó EMBERÜNKET, DE EZ A SZÁNDÉKUNK NEM MINDIG SIKERES, EZÉRT ELŐFORDUL, HOGY AZ RÉSZBEN MÉGIS ELŐJÖN. NEM MINDEGY, HOGY ILYENKOR HOGYAN REAGÁLUNK. NE ÉLVEZZÜK A „FELTÁMADÁSÁT”, HANEM KÜLDJÜK VISSZA ISMÉT A SÍRJÁBA!

Akkor vagyunk képesek visszatartani az ó embert, ha Szent Szellem gyümölcsei megmutatkoznak az életünkben.

Nem mindegy, mit lát a gyermekünk. Ezért, ha időnként elő is tör az ó természetünk, fontos azt kezelni. Ilyenkor bocsánatot kell kérni a környezetünkben lévőktől, és semmiképpen sem szabad azt állítani, hogy az ilyen megnyilvánulás is a krisztusi természet által van. Értelmezni kell tehát a helyzetet; megbeszélni, hogy egy harcban áll ilyenkor az illető. Ne az alkalmatlanság érzése uralkodjon el ilyenkor rajtad, hanem igyekezzél nagyobb mértékben a sírban tartani az ó emberedet. Sose hidd el, hogy nem vagy képes megőrizni a szabadságodat. Amíg tart a kegyelem napja, addig van lehetőséged visszakerülni Krisztusba.

Mindenre van erőnk a Krisztusban - Dr. Hack Péter

Akkor vagyunk képesek visszatartani az ó embert, ha Szent Szellem gyümölcsei megmutatkoznak az életünkben

A bűn és a halál törvénye alól megszabadított minket a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye. Ezáltal messziről meg fog látszani rólad, hogy ki vagy. Észre fogják venni, hogy más vagy: nem csupán jó benyomásokat akarsz szerezni az emberektől, hanem a Krisztust akarod nekik megmutatni.


Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.


Isten Krisztusban akar minket győztessé tenni. Az ördög azt akarja elhitetni veled, hogy jobban jársz, ha megtagadod a keresztény mivoltodat, a hovatartozásodat, mert akkor majd megszűnnek a problémáid, a harcaid. Ezt nem szabad elhinni! Vizsgáljuk meg az életünket, hogy vonzzuk-e az embereket, mi magunk pedig kívánkozunk-e Isten jelenlétébe. Krisztus jó illatát kell tudni megjeleníteni.

Csodálatos állítás az a Bibliában, hogy „ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2 Kor 5:17) Sok embernek vágya az, hogy jó lenne újra kezdeni az életet, de természetes szinten ez nem megy, újjászületés által viszont igen! Az emberek megemlékezhetnek rossz cselekedeteidről, bűneidről, de Isten nem emlékszik már. Sőt! Az angyalok szívesen vigyáznak arra, aki már Krisztusban van.

AKI KRISZTUSBAN VAN, ANNAK MÁR TISZTÁBB A JELLEME, MÁS A SZEMÉLYISÉGE, EZÉRT NEKI NEM KELL ELFOGADNIA A KÖRNYEZETÉNEK ÁLLÍTÁSÁT, HOGY Ő UGYANAZ A SZEMÉLY, AKI KORÁBBAN VOLT, HANEM IGENIS ÚJ TEREMTÉS.

Törekedni kell arra, hogy ebből a pozícióból senki és semmi ne tudjon kimozdítani. Az előfordulhat ideiglenesen, hogy rövid időre kizökkent valami ebből az állapotból, de igyekezni kell gyorsan visszajutni Krisztusba.

Mindenre van erőnk a Krisztusban - Dr. Hack Péter

Vizsgáljuk meg az életünket, hogy vonzzuk-e az embereket, mi magunk pedig kívánkozunk-e Isten jelenlétébe

Sokan kérdezik, hogy miért éri őket sok probléma. A válasz az, hogy igen, diadalt ígért nekünk Isten, de csak Krisztusban. Feltámadása után Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom Mennyen és földön. Mi pedig Őbenne vagyunk. Isten meg akarja nekünk mutatni kegyelmének gazdagságát és jóságát. Aki ezt megtapasztalja, az hálás érte, és nem fogja soha elfogadni a vereséget. Pál apostol azt írta a Filippiben lévő hívőknek, hogy


„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”


Csak Krisztusban van mindenre erőd. Ne add át magadat a világ nyomásának, hanem azzal a tudattal éljél, hogy mindenre van erőd a Krisztusban, és Isten győzelemre hívott el téged!

Elhangzott igék:

  • János evangéliuma 3:1-8, 17: 20-21
  • Róma levél 6:2-13, 8:1-2, 8:38-39
  • Korinthusi II. levél 2:14-16, 5:17
  • Galata levél 2:16, 2:20
  • Efézusi levél 1:18-23, 2:5-7
  • Filippi levél 4:13

(Fotók: Baji Blanka)

Hrabovszki György jegyzete

Mentés