Blog

Legfrissebb hírek Mindenkor örüljünk és hálaadással menjünk az Úr elé! – Dr. Hack Péter

Mindenkor örüljünk és hálaadással menjünk az Úr elé! – Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter: A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést

Dr. Hack Péter 2023.01.22-i prédikációjának összefoglalója

A világi ember természete rögtön felhorgad arra, ha meg akarják neki mondani, hogy min gondolkodjon. A Biblia szerint Isten az, Aki ezt meg akarja mondani, mégpedig éppen a mi javunkra.

ÖRÜLNÜNK KELL ANNAK, HOGY VAN LEHETŐSÉGÜNK A JÓT VÁLASZTANI. ISTEN AKARATA, HOGY ÉLVEZZÜK AZT A JÓT, AMIT TEREMTETT AZ Ő KÉPÉRE ÉS HASONLATOSSÁGÁRA ALKOTOTT EMBER SZÁMÁRA.

Sajnos, az első emberpár inkább mégis az ördögre hallgatott, de nekünk Isten legyen az Úr az életünk fölött. A Biblia beszél arról, hogy vannak a harag fiai, és vannak a kegyelem fiai. Isten útmutatását kell megtartanunk, és akkor lehetünk a kegyelem fiai.

A SORSUNK ALAKULÁSÁBAN A DÖNTÉSEINKNEK NAGYON NAGY JELENTŐSÉGE VAN. NEM IGAZ AZ, HOGY A SORSUNK MÁSOK KEZÉBEN VAN. AZ ŐSEINKTŐL ÖRÖKÖLT SORSTÓL ÚJJÁSZÜLETÉS ÁLTAL LEHET MEGSZABADULNI.

Újjászületés után az Ige azt javasolja, hogy folyamatosan örüljünk, ami által stabilizálhatjuk jó állapotunkat. A történelmi múlt rányomja ugyan a bélyegét a nemzet életére is, és az egyén életére is, de életigenlő beállítottsággal változtathatunk ezen. Megdöbbentő, hogy ma az egyetemista fiatalok között nagyon sok a depressziós, és az öngyilkosságra gondoló személy.

AKI A HÍREKET NÉZI, DE NINCS KAPCSOLATA AZ ÚRRAL, NEM TUDJA ELKÉPZELNI, HOGY A KERESZTÉNYEK HOGYAN KÉPESEK A MAI VILÁGBAN ÖRÜLNI.

Amikor a Biblia azt mondja, hogy örüljünk mindenkor, akkor tudnunk kell, hogy Isten sosem kér olyat, amire ne lennénk képesek. Azt mondja az Ige, hogy ne aggodalmaskodjunk, mert az megölné az örömöt.

AZ AGGÓDÁS ALAPVETŐEN HITETLENSÉG, AMI ABBÓL INDUL KI, HOGY AZ ÖRDÖG NAGYOBB ISTENNÉL.

Az Atya elé feltétlen bizalommal jó járulni, kifejezve azt, hogy Ő a körülmények fölött van, ezért az aggodalommal ne engedjük megölni az örömöt. Nagyon fontos az is, hogy – aggódás helyett – hálaadással tárjuk fel Isten előtt a kéréseinket. Köszönettel tartozunk Istennek, mert ő alkotott minket, és nem mi magunkat. Végső soron mindent, ami jó, azt Istentől kaptuk. A zsoltáros azt mondja, „mi az ő legelője juhai vagyunk.” A juh nem panaszkodós állat, szeret legelészni, a pásztor közelében lenni. A mi kultúránkból viszont nagyon erősen táplálkozik a hálátlanság, de a hálátlanság is, és a hálaadás is döntés. Olyan, mint egy kapcsoló, amit mi fordítunk el. A bennünk lévő „kapcsolót” fordítsuk a hálaadás felé!

A HÁLÁTLANSÁGBÓL IS MEG LEHET ÉS MEG IS KELL TÉRNI. AKI HÁLAADÁSSAL JÁRUL AZ ÚR ELÉ, AZ TUDJA, HOGY MILYEN HATALMAS ISTEN AZ Ő URA.

Isten jelenlétébe a hálaadáson keresztül jutunk be. Minél többet kommunikálunk hálaadással Isten felé, annál inkább képesek leszünk erre a környezetünkben lévőkkel is.  A hálaadás nem azt jelenti, hogy a rosszat is jónak kell mondanunk, hanem a jó dolgokért adunk hálát, azokért, amiket a Teremtőnktől kaptunk. A hálaadás nem azonos a pozitív beszéddel.

KIMONDHATJUK A PROBLÉMÁKAT, DE EZT IS HÁLAADÁSSAL TEGYÜK, MERT EZ A MEGOLDÁS ÚTJA.  

Mi, nemzetekből valók is beoltattunk a szelíd olajfába, így az Izrael számára adott kijelentések nekünk is adattak. Így az is, hogy Isten közli velünk Igéit, törvényeit és végzéseit. Ezért képesek leszünk olyankor is örülni, amikor a világi emberek nem tudják ezt megtenni.


„Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.
Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!
Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!”
(100. Zsoltár 3-5.)


AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Filippi levél 4:4-9
  • Efézusi levél 2:3-5
  • Zsoltárok könyve 69:30-33, 95:1-7, 100:1-5, 147:5-20

Hrabovszki György jegyzete

Paste your AdWords Remarketing code here