Mikor a Pünkösd napja eljött… – Dr. Hack Péter

Mikor a Pünkösd napja eljött... - Dr. Hack Péter

Mikor a Pünkösd napja eljött… – 2018. május 20.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A Biblia hét ünnepet említ, amit az Ószövetségben meg kellett ünnepelni. Újszövetségi hívők számára nem kötelező ezeknek az ünnepeknek a megünneplése, de a Szentírás alapján egyértelmű, hogy fontosak ezek az ünnepek.

PÜNKÖSD EGYRÉSZT AZ ARATÁS ÜNNEPE VOLT, MÁSRÉSZT A BŰNTŐL VALÓ SZABADULÁSÉ.

Nem kell tehát átvenni a vallásoskodó szomorkodást. Örülnünk kell, mert nagyon sok okunk van erre. Nem ahhoz az állapothoz kell mérni jelenlegi helyzetünket, amit szeretnénk elérni, hanem ahhoz, ahol akkor lennénk, ha nem tértünk volna meg. Ez alapján érthető, hogy megvan az okunk az örvendezésre.

Amíg Jézus a Földön szolgált, addig tanítványai nagy lelkesedéssel követték Őt, azt gondolván, hogy az ő idejükben fog megtörténni Izrael helyreállítása. Jézus korában is, és ma is jellemző Izrael népére, hogy a próféciáknak csak az egyik felére figyeltek; arra a részre, hogy a Messiás hatalommal és dicsőséggel fog eljönni és átvenni az uralmat a Földön. A tanítványok arra gondoltak, hogy ez Jézus szolgálatának betetőzéseképpen fog bekövetkezni. Ezzel szemben Jézust megfeszítették, és meghalt.

Mikor a Pünkösd napja eljött... - Dr. Hack Péter

Nem ahhoz az állapothoz kell mérni jelenlegi helyzetünket, amit szeretnénk elérni, hanem ahhoz, ahol akkor lennénk, ha nem tértünk volna meg

Újabb fordulatot jelentett, hogy a sírt üresen találták. Figyelmen kívül hagyták a próféciáknak azt a részét, hogy a Megváltó először szenvedő Szolgaként fog eljönni. A Szent Szellem legfontosabb üzenete, hogy a két prófécia egységét hangsúlyozza. Mi nem egy vallásos klub tagjai vagyunk, ezért folyamatosan készülünk arra a dicsőséges alkalomra, amikor bekövetkezik a Messiás dicsőséges visszajövetele.

Isten megígérte, hogy Dávid trónja mindörökké állni fog.

A PRÓFÉCIÁK SZERINT SIONBÓL FOG KIJÖNNI A NÉPEK SZÁMÁRA IS A TANÍTÁS, ÉS ENNEK EREDMÉNYEKÉNT A NÉPEK BEFEJEZIK A HÁBORÚZÁST EGYMÁSSAL, ÉS A FEGYVEREKET TERMELŐESZKÖZÖKKÉ ALAKÍTJÁK ÁT.

Jogos volt a tanítványok kérdése, hogy abban az időben fogja-e Jézus helyreállítani az országot Izraelnek. Jézus nem azt válaszolta, hogy Isten nem akarja helyreállítani az országot, hanem azt, hogy ennek ideje kizárólag az Atya hatalmában van. A helyreállítást későbbre datálta Isten, ami által a nemzetek részére is megadatott a lehetőség Isten Országába belépni.

Ébernek kell ma lenniük a keresztényeknek, mert a világi sajtó szinte mérgezi az embereket a hazugságaival, aminek az oka a Szentírás állításainak figyelmen kívül hagyása. Márpedig a próféciák igenis Jeruzsálemhez kötődnek. Az angyal azt mondta, hogy ahogy elment a mennybe, úgy jön el a Messiás: az Olajfák hegyére fogja vetni a lábát visszatérésekor.

Mikor a Pünkösd napja eljött... - Dr. Hack Péter

Mi nem egy vallásos klub tagjai vagyunk, ezért folyamatosan készülünk arra a dicsőséges alkalomra, amikor bekövetkezik a Messiás dicsőséges visszajövetele

Isten nem vetette el Izraelt. Erről ír Pál apostol a Róma levélben, de ezt az igazságot korábban nem érthették, mert a körülmények alapján nem is volt érthető. Meg kell érteniük a hívőknek, hogy Isten kegyelme és keménysége látható ebben. Keménysége az engedetlenek felé, és kegyelme az engedelmesek felé, de ez – hozzáállásuktól függően – mindkét esetben meg is fordulhat.

A SZELLEMI ÁTRENDEZŐDÉSHEZ ERŐRE VAN SZÜKSÉG, EZÉRT FONTOS, HOGY A HÍVŐK VEGYENEK ERŐT.

Az ember fizikai teste az isteni erővel találkozva nagy átalakuláson megy át: nem akaratlagos események történnek ekkor. Fontos az is, hogy Isten közel akar menni az emberhez, hogy megérintse az örökkévaló részét, a szellemét, de Ő nem erőszakos. Aki engedi, hogy Isten átvegye az uralmat az életében, az pozitív változásokat fog megtapasztalni. Lehet ugyan ellene állni, de ez esetben a Szent Szellem megszomorodva eltávozik, és az ember állapota nem fog javulni.

A tanítványok a kapott kijelentés után egy szívvel és egy lélekkel imádkozva közösségben voltak. Céljuk az volt, hogy Isten Országa eljöjjön, hogy megvalósuljon uralma a Földön.

Mikor a Pünkösd napja eljött... - Dr. Hack Péter

Fontos, hogy Isten közel akar menni az emberhez, hogy megérintse az örökkévaló részét, a szellemét, de Ő nem erőszakos

Pünkösdkor teljesedett be Jézus ígérete, hogy a tanítványok erőt vesznek. Azért van szükség az erőre, mert az ellenfél is erős. Van az embernek is ereje, ami sok mindenre elég, de a démonokkal szembeni harchoz kevés az akaraterő és a fizikai erő.

A tanúságtételhez is erő kell. Péter Jézus megfeszítésekor egy szolgálólány jelenlétében sem merte megvallani Jézust; miután viszont betöltekezett Szent Szellemmel, már több ezer ember előtt is megtette ezt. Az emberek elkezdtek nyelveken szólni, és más jelei is voltak annak, hogy találkoztak Isten erejével. A kívülállók ezt részegségnek, vagy őrjöngésnek látták.

AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN A HÍVŐK BETÖLTEKEZNEK SZENT SZELLEMMEL, ÉS ÚJ NYELVEKEN SZÓLNAK.

Fülöp Samáriában, Péter apostol Kornélius házában, Pál apostol Efézusban szolgált és a Szent Szellem leszállt a hívőkre. Nem a megnyilvánulásokra kell vágyakozni, hanem Isten erejének vételére, ami által változások következhetnek be az életedben. Ezek után képes leszel félelem nélkül szolgálni Istent, és még jobban szeretni Őt, mint korábban.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes V. könyve 16:9-12
  • Apostolok cselekedetei 1:6-14, 2:1-4, 8:12-17, 10:44-45, 19:1-7
  • Sámuel II. könyve 7:16
  • Máté evangéliuma 1:6,17
  • Királyok I. könyve 8:10-11
  • Krónikák II. könyve 5:13-6:3
  • Róma levél 11:1-8, 13-1-27
  • Márk evangéliuma 16:15-18
  • Jelenések könyve 1:17-20
  • Efézus 5:17-19

Hrabovszki György jegyzete