… miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek – Dr. Hack Péter

Az Úr ünnepeit hálaadással és áldozatvállalással ünnepeljük - Dr. Hack Péter

… miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek – 2018. december 2.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus arról tanította a tanítványait, hogy hogyan lehet bejutni a Mennyek országába, de a tanítás arról is szólt, hogyan lehet abból kimaradni. Az Úr elmondta, hogy Ő azért jött, hogy megkeresse és visszahozza azokat, akik elvesztek. Isten számára minden egyes egyén fontos. Jézus Krisztus a nyájban lévőknél is jobban örül a megtalált egynek, amely eltévelyedett a nyájtól, hiszen amíg nem talál rá, addig az nagy veszélyben van, mivel egyedül képtelen megvédeni önmagát. Nekünk is így kell látnunk egymást, de azt is fontos megérteni, hogy a legjobb elkerülni az elkóborlást.

Elgondolkodtató, hogy az eltévelyedésről szóló tanítás után közvetlenül a kapcsolatok rendezéséről szóló tanítás következett. A nyájtól való eltávolodásnak gyakran a meg nem bocsátás, neheztelés a közvetlen oka.

KONFLIKTUSOK LEHETNEK KERESZTÉNYEK KÖZÖTT IS, DE AZOKAT KEZELNI KELL, NEM JÓ MEGMARADNI HARAGBAN, KESERŰSÉGBEN.

Konfliktushelyzet esetén azt kell először megvizsgálni, hogy valóban vétett-e a másik fél, nehogy még az sértődjön meg, akinek a vétkére a másik rosszallóan reagált. A vizsgálat alapja pedig nem lehet az önigazság, hanem csakis az Isten Igéje. Aki ugyanis önigazság alapján kezeli a helyzetet, az nagyon rosszul járhat a végső ítéletkor – még akkor is, ha több embert is meggyőzött az „igazáról”. A vizsgálatnak tehát az Ige alapján kell történnie, imádkozással, önvizsgálattal. Aki ez után is úgy találja, hogy nem vélt, hanem valós a sérelme, annak Jézus azt tanácsolja, hogy menjen oda a sértő félhez, és beszéljen vele négyszemközt. Nem könnyű a tévedést beismerni, de ha megtörténik a hiba belátása, attól csak jobb emberré válik az illető.

SIKERES RENDEZÉS ESETÉN A BŰNÖST MEGNYERTE AZ, AKI SEGÍTETT NEKI A TÉVEDÉSÉT BELÁTNI, MIVEL MEGKÍMÉLTE ŐT EGY ROSSZ ÉLETPÁLYÁRA JUTÁSTÓL.

Nehezebb helyzet az, amikor a vétkes nem fogadja el a dorgálást. Ilyenkor két-három tanú segítségével kell folytatni a vizsgálatot. Fontos, hogy legyenek az ember életében olyan személyek, akiktől elfogad olyan véleményt is, hogy nem neki van igaza. Létezik olyan eset is, hogy még ez sem elég, ekkor a gyülekezet elé kell vinni az ügyet. A közösség érdeke ez, hiszen az egység léte, vagy nem léte függ tőle. Márpedig Isten áldása az egységben lakozókra jön csak.

Jézus példázatában az első adós hatalmas összeggel tartozott, és a nem fizetés miatt törvényesen kerülhetett volna ő is és családja is rabszolgasorba.

EZ AZ ADÓS ÖNMAGÁT MEGALÁZTA, ELISMERTE BŰNÉT, KÖNYÖRGÖTT TOVÁBBI TÜRELMI IDŐÉRT, ÉS JELEZTE KÉSZSÉGÉT A FIZETÉSRE. EZ A MAGATARTÁS ARRA INDÍTOTTA AZ URÁT, HOGY MEGBOCSÁSSON ÉS ELENGEDJE A TARTOZÁST.

A példázat szereplője valójában a bűnös ember, aki Isten elé járul megtérés szándékával.

Isten Igéje arra tanít minket, hogy ne engedjük a szívünkben felnőni a keserűség valamely gyökerét. Ezért nagy veszélyben van az, aki nem hajlandó megbocsátani az ellene vétkezőnek. Újszövetségi hívő számára az Istennel való kapcsolattartás módja az, hogy szellemben és igazságban imádja az Atyát. A meg nem bocsátás, a harag viszont akadályozza a szellemünk felemelését, így az Istennel való kapcsolattartást is. Ezen kívül a lelki terhek pszichoszomatikus betegségeket is kiválthatnak.

Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy könyörüljön rajtunk Isten, ezért jó, ha mi is ugyanígy tudunk viszonyulni a másik emberhez. A neheztelés a másik félnek semmit nem árt, de a neheztelőnek veszélybe kerül az üdvössége, sőt már a földi életében is nehéz helyzetbe kerülhet. Az ördög szeretne minél több juhot kicsalni a nyájból, aminek nagyon hatékony eszköze a meg nem bocsátás, ezért is kell óvakodni ettől.

CSAK A KAPCSOLATOK RENDEZÉSE UTÁN VÁLHAT AZ EMBER OLYANNÁ, AKI KÉPES MEGTEREMNI SZENT SZELLEM GYÜMÖLCSEIT.

A kapcsolat rendezése során az a jó, ha olyan esetben, amikor az egyik fél még egy bizonyos gyümölcsöt nem termett meg, akkor a másik fél kipótolja azt, és nem tekinti azt hivatkozási alapnak a haragra.

A Szent Szellem akkor érzi jól magát egy közösségben, ha a testvéri kapcsolatok rendezettek, nincsenek neheztelések. Ekkor a szeretet, az öröm nagyon gyorsan felszabadul, és az emberek szeretett lénynek érzik magukat.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 18:11-35
  • János evangéliuma 4:24
  • Galata levél 5:22-23

Hrabovszki György jegyzete