Miért más Jézus, mint Mohamed, Buddha vagy Konfucius? – Pat Robertson írása

Miért más Jézus, mint Mohamed, Buddha vagy Konfucius? – Pat Robertson írása

Miért más Jézus, mint Mohamed, Buddha vagy Konfucius?

Jézus földi pályafutása során azt állította magáról, hogy Ő Isten. A feltámadása után egyik tanítványa a térdeire rogyott és azt mondta: Én Uram és én Istenem (János 2:28). Egy zsidó számára ez a felkiáltás istenkáromlással ért volna fel, Jézus azonban nem csendesítette Tamást, sőt, Tamás hitének megerősítéseként értékelte ezt a megnyilatkozást. A Máté 26:64-ben Jézus azt mondja:


,,Sőt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben”.


Magát emellett mint Isten fiát azonosította magát (János 3:16-18). Jézus földi élete során számos olyan kijelentést tett magáról, amely, ha nem lenne igaz, akkor akár egy őrült szájából is származhatott volna.

Jézus azt mondja: ,,Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága” (János 8:12). Valamivel korábban azt mondja: ,,Én vagyok az életnek ama kenyere” (János 6:35). Azt mondja az embereknek: ,,Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek” (János 6:53). Élete során Jézus rengeteg olyan utalást tett, mellyel isteni mivoltát támasztotta alá. Amikor a hallgatóság megkérdőjelezte ezen feltevést, Jézus azt válaszolta, ha nem ismerné személyesen az Atyát, vagyis nem lenne isteni személy, akkor ugyanolyan hazug lenne, mint bárki aki hallgatta az ő beszédeit.

Miért más Jézus, mint Mohamed, Buddha vagy Konfucius? – Pat Robertson írása

Jelenet a Jézus élete János evangéliuma alapján című filmből
Forrás: IMDB

Ezzel szemben mit látunk más világvallások alapítónál? Mohamed sohasem állította, hogy isteni személy lenne, vagy hogy megjárta volna a Poklot és feltámadott volna; egyszerű prófétának mondta magát. Buddha úgy érezte, ő maga csak az igazság egy keresője. Konfucius pedig csupán egy bölcs gondolkodó, tanító volt. Jézus Krisztust megfeszítették, azonban három nappal a halála után üresen találták a sírját: feltámadott (erről mind a négy evangélium beszámol, Pál az Antiókiában élőknek számol be arról, amit a tanítványok a saját szemükkel láttak a feltámadás után (Apcsel 13:30-31)). A feltámadása után csaknem 500 embernek jelent meg Jézus (erről számol be Pál az 1. Korinthus 15:4-8-ban).

Jézus képes volt zárt ajtókon keresztül menni (János 20:19,26), egy szempillantás alatt nagy távolságokat megtenni (János 6:21), majd egyenesen a Mennybe menni (Lukács 24:51, Apcsel 1:9-11).

Feltámadásakor Jézusnak nem csak a lelke, szelleme támadt fel, hanem az egyesült a megfeszített, már megdicsőült testével és így foglalt helyet az Atya jobbján. Mi volt az egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Krisztus valóban megérkezett a Mennybe? János 14:16-ban Jézus megígérte a tanítványoknak, hogy amikor ő elvégzi a földi küldetését, maga helyett egy másik személyt fog küldeni, aki majd iránymutatást fog adni. Az Apostolok cselekedetinek elején olvashatjuk, hogy a mennybemenetele előtt Jézus megerősíti ezen ígéretét. A tanítványok visszatértek Jeruzsálembe, ahol pünkösd napján nagy robajjal leszállt a Szent Szellem arra a helyre, ahol tartózkodtak: Jézus elfoglalta trónját a Menyben, és beváltotta a benne hívőknek tett ígéretét.

Horváth Barnabás fordítása

(Forrás: cbn.com)