“Mi vagyunk a mozgó Pünkösd!” – Dr. Titusz Makuszi vendégszolgálata

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az" - Dr. Titusz Makuszi vendégszolgálata

Dr. Titusz Makuszi vendégszolgálata – 2024. május 19.

Kenyában egy missziós szolgálatnak vagyok a vezetője. Egy alkalommal Lőrincz Péter meglátogatott a házamban. Ő egy nagyon szerethető ember, akit úgy ismertem meg, hogy tudok vele egy úton menni. Talán lesz egyszer lehetősége, hogy beszéljen nektek erről a látogatásról. A köztünk lévő kapcsolat eredményeként mi is bekapcsolódtunk a Hit Gyülekezete munkájába. Dicsőség az Úrnak! Ma már van a gyülekezetnek saját ingatlana a harmadik legnagyobb kenyai városban. A ház hamarosan teljesen el fog készülni, és tudnotok kell, hogy a ti adományaitok is segíti Isten kenyai munkáját. Szívesen látunk bennetek ebben a házban, gyertek el hozzánk! A pásztorunk folyamatosan fejleszteni akarja a házat. Azt akarja, hogy ha eljöttök hozzánk, akkor ne legyen honvágyatok, hanem érezzétek jól magatokat. Dicsőség az Úrnak!


“Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.
Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.”
//2 Korinthus 5:16-21//


A Pünkösdöt ünnepeljük most. Németh Sándor tegnapi beszédében nagyon megragadott engem, hogy azt mondta, Szent Szellem nem eszköz, hanem Ő személy. Minden személyiségjegye megvan. Tud beszélni, érinteni, együtt menni az emberrel, és adott esetben meg tud szomorodni.

Az Ószövetségben Szent Szellem egyes emberekre egy adott időre szállt rá. Zakariás prófétát egyszer felébresztette álmából, és együtt járt vele (4. fejezet). Igen, az Ószövetségben csak bizonyos emberekre szállt rá Szent Szellem, és egy bizonyos üzenetet adott át, ami egy adott időszakra szólt. Az Ószövetségben van egy sajátos dinamikája Szent Szellem működésének.

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az" - Dr. Titusz Makuszi vendégszolgálata

Már a teremtés során is látható a Szentháromság. Akkor a Szent Szellem a még megformálatlan világ felett lebegett, mint egy építésvezető, és biztosította, hogy megtörténjen a teremtés. A férfi és a nő teremtésekor is ott volt. Az első esküvőt Ő indította el, megalapítva ezzel a házasság intézményét. Ő segítette Ádámot, hogy gyönyörű szavakat mondjon a feleségének. A Szent Szellem ma is emlékeztetni akarja a férfiakat, hogy újítsák meg a feleségükkel a szerelmüket. Vannak, akik nem hogy szép szavakat nem mondanak a feleségüknek, hanem még verik is őt. Márpedig a feleség a férj csontjából való csont, testéből való test. Ezért aki a feleségét veri, a saját testét veri. Hálát adok Istennek, hogy az Egyházban alig fordul elő ilyen.

Ádám után a Szent Szellem tovább mozdult a városok alapítása felé. Nézhetjük úgy, hogy az üdvösség története, a Biblia a földből jött ki, és elindult a mennyei város felé, és a kettő között ott van az ember bukása. A Bibliából látjuk azt, hogy Isten együtt mozog az emberiséggel, és a bűnbeesés után rögtön elkezdte a helyreállítás munkáját. Elkezdte visszahívni Önmagához az emberiséget.

Látjuk a felolvasott igeszakaszból, hogy a korinthusi gyülekezetben a Szent Szellem átveszi az irányítást, és így minden változásban Ő benne van. Adott időben szólt a gyülekezethez, ahol minden ajándék megvolt, nyelveken is szóltak, mégis az egyik legproblémásabb gyülekezet volt, mivel megnyitották az ajtót a világi dolgok előtt. Mégis működött ott a Szent Szellem.

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az" - Dr. Titusz Makuszi vendégszolgálata

Vajon hol tart ma a társadalom, és hol az Egyház? Tele vagyunk-e Szent Szellemmel? Ránézésből megállapítható-e egy emberről, hogy ő már újjászületett-e? Pál apostol arra számított, hogy Szent Szellem olyan változást hoz el, ami fényt hoz a gyülekezet életébe, így az a világ világossága lehet, egyben só is. Gyermekkoromban, amikor mezítláb szaladgáltunk, ha beütöttem a lábamat, és a lábujjam vérzett, édesanyám azt mondta, szaladjak be a házba, és tegyek sót a sebre. A sóval lehet gyógyítani. Amikor Jézus azt mondja, ti vagytok a Föld sója, az azt jelenti: az Egyház tagjai gyógyszerek a világ számára.

Mi már nem világi perspektívából nézzük az eseményeket, hanem szellemi perspektívából. Isten ezt várja el tőlünk, és nem csupán az egyénektől, hanem a közösségektől is, hogy ilyen irányú változáson menjenek át. Akik ennek megfelelnek, azokat Isten a gyermekeinek nevezi, és azt mondja, hogy őket kell nézni. A világ ma beteg, ezért jó, hogy mi reményt tudunk jelenteni a világ számára. Akiben benne van a Szent Szellem, azon már megmutatkoznak a gyümölcsei, és ez által képes hatni mások életére. Ő azért él bennünk, hogy megváltoztathassuk mások életét. Aki Krisztusban van, az már valójában nem is ő, hanem a Krisztus él benne. Újnak kell lennie ezután a járásunknak is, a beszédünknek is.

Pál apostol leveleinek többségéből szinte kiérezzük a mosolygását, de a Galata levél esetében ez nem így van. Ki lehet hallani belőle Pál szemrehányó hangját: Mi történt veletek? Szellemben kezdtetek el járni, és most testben fejezitek be? Mert bennük volt Isten Szelleme, tehát már új teremtések voltak, ezért nem folytathatják testben, amit szellemben kezdtek.

A Biblia olvasásának többféle tradíciója van. Sajnos, Afrikában elterjedt az a hibás felfogás, hogy a véletlenszerűen kinyitják a Bibliát, és úgy vélik, így tudják meg, mi Isten aktuális üzenete. Ezt ne kövessük! Azért van szükség szellemi központra, ahol prédikátorokat képeznek, hogy megtanulják az emberek a Bibliát helyesen olvasni és megérteni. A Szent Szellem segít a szolgálat ellátásában.

Mi mindannyian Isten Országának nagykövetei vagyunk, és arra vágyunk, hogy a Kiküldőnk elégedett legyen velünk, és ne hívjon vissza a szolgálatunkból. Amikor a vízumomért folyamodtam a nagykövetségre, az ügyintéző hölgy nagyon barátságosan fogadott, és távozóban az volt a meggyőződésem, hogy az engedély már előre el van készítve számomra, hogy el tudjak jönni hozzátok. Néhány nap múlva kaptam egy értesítést, hogy elbírálták a kérelmemet, mehetek a nagykövetségre. Amikor odaértem, láttam, hogy egyesek szomorú arccal távoznak az épületből, amit az őr meg is magyarázott nekem, mondván, hogy az ő kérelmüket elutasították. Akkor félni kezdtem, hogy talán én leszek a következő olyan, akitől megtagadják a vízumot, de megerősítettem magamat az Úrban, és újra bíztam a sikeres elbírálásban. Amikor beléptem a terembe, ismét találkozott a tekintetem annak a hölgynek a tekintetével, akinek korábban átadtam a kérelmemet, és ő boldogan mondta, hogy megkaptam az engedélyt. Azt nem tudom, hogy a hölgy keresztény volt-e, de azt tudom, hogy a vízumot annak érdekében kaptam meg, hogy eljöhessek hozzátok.

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az" - Dr. Titusz Makuszi vendégszolgálata

A szolgálatunkba erővel kell beleállni. Azt a szolgálatot mindannyian megkaptuk, hogy az Úr nagykövetei legyünk. Kiküldött minket az Úr egy ellenséges világba, amely tele van bűnnel. Azért küldött minket, hogy osszuk meg a hitünket, és jó nagykövetei legyünk. A világi nagykövetekhez képest a mi előnyünk az, hogy mi betöltekeztünk Szent Szellemmel. Amikor Pünkösdöt ünnepeljük, akkor a Pünkösd összeköt bennünket. Mi vagyunk a mozgó Pünkösd!

Amikor dicsértük az Urat, éreztem, hogy a terem megtelik Isten Szellemével, noha a szövegből nem értettem semmit. Éreztem viszont, hogy Szent Szellem belém hatol és örömöt és gyógyulást hoz. Tegnap probléma volt a gyomrommal, de ma a dicséret alatt ez elmúlt, mert az Úr gyógyít!

Jézus arra hív minket, hogy működjünk együtt Vele abban, hogy a világ megbékélhessen az Atyával. Vannak emberek, akiknek a szolgálati helyük a pulpitusnál van. Aki orvos, annak a pulpitusa a kórház, a rendőr pulpitusa az ő szolgálati helye, a házas ember pulpitusa a családja. Istentiszteleteken megerősítést kapunk, hogy a szolgálatunkat a továbbiakban még jobban tudjuk ellátni.

Hrabovszki György jegyzete