Mézes András: A keresztény élet csapdái és az azokból való szabadulás útja

Mézes András: A keresztény élet csapdái és az azokból való szabadulás útja

MÉZES ANDRÁS VENDÉGSZOLGÁLATA A PÉCSI HIT GYÜLEKEZETÉBEN – 2019. MÁRCIUS 10

A születésünk nem véletlen, hanem Isten terve szerinti. Az is a terv része, hogy megismerjük Jézus Krisztust és az Ő kegyelmét, megtérjünk, és újjászülessünk. Az elhívásunkat érdemes megcselekedni, mert akkor fogjuk jól érezni magunkat. Az a jó, ha folyamatosan meg tud újulni az ember, egy dinamika jellemzi az életét. A terv beteljesedése az elragadtatás, amikor az Úr elvisz minket és attól kezdve mindig Vele leszünk.

Isten ellensége tönkre akarja tenni az életünket, de ezt Isten nem hagyja. Az ördögnek két terve van velünk. Az „A” terve az, hogy ne tudjunk megtérni. Ez – hála az Úrnak – nem jött be, mert megtértünk. A „B” terve az, hogy ha már nem tudta megakadályozni a megtérésünket, akkor legalább langyosítsa el a keresztény életünket. Azt akarja elérni, hogy a múltba révedve éljenek a keresztények, pedig nekünk a csodálatos jövőt kell látnunk. Élvezzük az Úrral való kapcsolatot, és leplezzük le a Tőle eltávolítani akaró erőket, csapdákat! A csapdába esett állatok a szabadulásért küzdve elfáradnak, és már csak vegetálásra képesek. Ehhez hasonló a csapdába esett keresztény ember élete is.

A BIBLIÁBAN SOK-SOK OLYAN KIJELENTÉST TALÁLUNK, AMI A CSAPDAHELYZETEKKEL FOGLALKOZIK, ÉS EZEKBŐL ÁTJÖN AZ AZ ÖRÖMTELI ÜZENET, HOGY A CSAPDÁKBÓL VAN SZABADULÁS ISTEN EREJE ÁLTAL.

Fontos látni, hogy mi az, ami megfoszt minket a dinamikától. Jézus azt mondta, hogy teremtő erő van bennünk; ne engedjük tehát, hogy valami megakadályozza, hogy használjuk ezt az erőt. Vigyázat! A csapdák mögött intelligencia van. A ránk vadászó személy tanulmányozza az életünket, hogy megtudja, milyen területen vagyunk támadhatók. A kielégítetlen testi vagy lelki szükségletek jó alapot képeznek a támadáshoz. A nagy vadász, az ördög ezeket használja fel az életek tönkre tételére. Hála az Úrnak, kapunk Istentől védelmet, de nekünk is meg kell tennünk azt, ami tőlünk elvárható.

A CSAPDÁK EGYIK CSOPORTJA AZ EMBEREK BESZÉDE. AZ EMBERI BESZÉD MÁS, MINT BÁRMELY MÁS ÉLŐLÉNY HANGJA, HISZEN NEM CSUPÁN KOMMUNIKÁCIÓ, HANEM TEREMTŐ ERŐ IS VAN BENNE.

Ez a beszéd szellemi valóságot létrehozó, vagy azt megváltoztató valóság, ami alkalmas lehet egy embert körülvevő csapda felállítására. Nem jó minden kapcsolat, nem jó minden befolyás. A hitetésnek, a csábításnak nagyon nagy tárháza van. Nagyon józannak kell lenni akkor, amikor az ember közelébe érkezik a tudatosan kihelyezett háló. Aki mégis belelép a csapdába, annak a legfontosabb feladata, hogy ismerje el a felelősségét, ne mutogasson másra. Ki kell kerülni a csapdából, mert az átlövi az ember dicsőségét, és a személyiségét súlytalanná teszi.

Mézes András: A keresztény élet csapdái és az azokból való szabadulás útja

Isten ellensége tönkre akarja tenni az életünket, de ezt Isten nem hagyja

Salamon azt állítja, hogy a halálnál is keservesebb a csábító asszony, aki által csapdába kerül az ember, és csak Isten kegyelméből képes kiszabadulni onnan. Csapda lehet az ember számára az indulati bűnökben élő ember is, mert eltanulhatja tőle a dühösködést, haragot, önsajnálatot és hasonlókat. Képes ez megroppantani bármilyen jó állapotot is. Márpedig az indulati bűnök eltávolítanak Istentől.

KELL, HOGY FONTOSABBNAK TARTSUK AZ ÚRRAL VALÓ KAPCSOLATUNKAT ANNÁL, HOGY ÖNMAGUNKAT RAJONGJUK KÖRÜL!

Őbenne megvan minden, amire vágyunk, és Ő érdemünk nélkül kimondhatatlanul szeret. Jézus Krisztus nagyon gyorsan ki tud szabadítani minden csapdából, ha őszintén kérjük ezt. A visszás, sunyi kapcsolatoktól tartózkodni érdemes, jó kerülni az ilyen embereket. Nagy csapda lehet az emberektől való félelem is, ami egy irracionális valóság. Saul azoktól az emberektől félt, akiket önmagánál értékesebbnek tartott. Ne engedjük, hogy mások akadályozzák a megnyilvánulási szabadságunkat, mert ez akár a tiszta motívumból való szolgálatunkat is akadályozhatja, önértékelési zavarokat hozhat létre. Annak, aki előtt már kibomlott Istennek az életére vonatkozó  terve, és hisz abban, annak nincs oka a félelemre.


Zsolt 27:1 Dávidé.; Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?


A pénzügyek is hozhatnak létre csapdahelyzetet.

PÁL APOSTOL SZERINT MINDEN ROSSZNAK GYÖKERE A PÉNZ IRÁNTI TÚLZOTT SZERETET, AMI ÁLTAL A HANGSÚLYOK ELTOLÓDNAK AZ EMBERBEN.

Az ördög ezen a területen is képes becsapni az embereket, az olyanokat, akiknek ez a terület a gyengéje. A hit a gondviselő Úrról legyen mindig nagyobb az emberben, mint a meggazdagodás iránti vágy. Gedeon jól szolgálta az Urat, de aztán csapdába ejtette az arany.

Mézes András: A keresztény élet csapdái és az azokból való szabadulás útja

Salamon azt állítja, hogy a halálnál is keservesebb a csábító asszony, aki által csapdába kerül az ember, és csak Isten kegyelméből képes kiszabadulni onnan

Szolgálat, szellemi tekintély is jelenthet csapdát. Pál apostol felhívja a figyelmet arra, hogy óvakodni kell a szolgálati tekintélyt kapott személynek attól, hogy felfuvalkodjon, mert az kárhozatra viheti őt.

A MEGKAPOTT TEKINTÉLY CSAK AKKOR HASZNÁL, HA ALÁZATTAL FOGADJA AZ EMBER; EZ ESETBEN ÉPÜLNI FOG AZ ÚRBAN.

Az is fontos, hogy a szolgálónak jó bizonysága legyen a kívülállóktól. Nem jó túl korán, éretlenül magas pozícióba kerülni, mert könnyen az ördög csapdájába kerülhet az illető.

A vallásos csalások is jelenthetnek csapdát. Nagyon hálásaknak kell lennünk, hogy olyan gyülekezetbe járhatunk, ahol Isten igaz beszédét tanítják, és nem mérgezett eledelt tálalnak fel. Figyeljünk arra, hogy csak ellenőrzött forrásból származó tanításokat hallgassunk!

A SZABADULÁS MÓDJA EGYSZERŰ: A SZABADÍTÓNAK KELL MEGJELENNIE AZ ÉLETÜNKBEN.

Isten csodálatos nevet adott a Fiának, aki megváltói műve során fogságból és ítéletből szabadult meg, és ez a szabadulás átvehető a hívő számára is. Isten Beszéde indítja el a szabadulást. A kijelentéssel együtt a hatalom is jön. Amikor az ember megérti az üzenetet, akkor már a hatalmat is megkapta a szabaduláshoz. A Megváltónk fogoly állapotban halt meg, majd lement a seolba, onnan minőségi változással jött fel. Ezután Neki adatott minden hatalom Mennyen és Földön. A feltámadásba vetett hit által Szent Szellem ereje hatol be az ember életébe. Ez az erő széjjelzúzhat minden csapdát, ha az ember felismeri, hogy beleesett, és kifejezi a szándékát a szabadulásra.

Mézes András: A keresztény élet csapdái és az azokból való szabadulás útja

Nem jó túl korán, éretlenül magas pozícióba kerülni, mert könnyen az ördög csapdájába kerülhet az illető

Nem elég általánosságban hinni abban, hogy Jézus Krisztus Szabadító, hanem konkrétan a saját szabadulásunkban is hinnünk kell. Az ehhez kellő hitet megvallással növelhetjük a szabaduláshoz szükséges mértékig. Őszinte, alázatos ima segíthet ilyenkor, minden gátlás nélkül segítségül hívva az Urat. Jézus Krisztus nevében teremtő erő van. Ahogyan a teremtéskor is, ilyenkor is együttműködik az Ige és a végrehajtó hatalom, azaz Szent Szellem. Amikor Jézus nevében kérünk, az olyan, mintha maga Jézus kérné. Ez az alapja a szabadulásunknak.

DÁVIDRÓL ÉRDEMES PÉLDÁT VENNÜNK, AKI FOLYAMATOSAN AZ ÚRRA NÉZETT. AMIKOR EZT TESSZÜK, AKKOR MÁR OLVAD IS LE RÓLUNK A CSAPDA ÉS FELRAGYOG A SZABADULÁSUNK!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Prédikátor könyve 9:14, 7:26
  • Mózes V. könyve 7:16, 25
  • Példabeszédek könyve 12:12, 7:21-23, 22:24-25, 22:5, 29:25, 13:14
  • Timótheushoz írt I. levél 6:7-10, 3:6-7
  • Ésaiás próféta könyve 28:13
  • Zsoltárok könyve 91:2-4, 142:2-8, 124:7-8, 25:15, 141:8-10

(Fotók: Fekete Eszter)

Hrabovszki György jegyzete