Lót szabadulása Isten segítségével történt – Dr. Hack Péter

Lót szabadulása Isten segítségével történt - Dr. Hack Péter

Lót szabadulása Isten segítségével történt – 2018. március 11.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus Krisztus nem változik, Ő ma is kész megszabadítani az embereket. Mindig azzal a hittel jöjjünk Isten jelenlétébe, hogy Ő együtt akar működni azokkal, akik Őt keresik. Nem járt le a csodák kora! Fontos a csodák bekövetkezéséhez, hogy hirdessük az evangéliumot, ne süppedjünk bele egy kényelmes életbe. Jézus Krisztus az ilyen személyekkel tud és akar együttműködni.

Sok borzalom történt már az emberiség történetében, de azok mind eltörpülnek a mellett, amit a pokol tartogat. Ezért az, aki nem közömbös az emberek leendő sorsa iránt, az szeretettel szolgál embertársai felé, és így nem lesz haszontalan szolga, hanem az evangélium jó levele lesz.

SZÜKSÉGES ISTEN TERMÉSZETFÖLÖTTI EREJÉVEL EGYÜTTMŰKÖDNI, MERT PUSZTÁN JÓINDULAT ÉS JÓ ERKÖLCSI ÁLLAPOT KEVÉS A GYŐZELEMHEZ.

Az egyháztörténet azt mutatja, hogy akkor rekedt meg mindig az ébredés, amikor az emberek Isten ereje helyett teologizálással akartak eredményeket elérni. Vágyakoznunk kell ezért a természetfölötti erőre, amihez hozzá kell adnunk emberi tevékenységünket. Aki erőre vágyik, az tegye nyilvánvalóvá Isten előtt, hogy azt az Ő céljaira akarja is használni.

Lót szabadulása Isten segítségével történt - Dr. Hack Péter

Fontos a csodák bekövetkezéséhez, hogy hirdessük az evangéliumot, ne süppedjünk bele egy kényelmes életbe

Az európai trendek manapság olyan irányt vettek, hogy minden korábbinál nagyobb szükség van az erőre. A gonosz erők létezése ismert a világban, de azt már botrányosnak tekintik sokan, hogy Istennek is van ereje, amivel ellene lehet menni a gonosz erőknek. Márpedig ez az egyház legfontosabb feladata. Döbbenetes, hogy okkult tevékenységeket végző emberek szabadon hirdethetik tevékenységüket, és az egyházak nem tesznek ez ellen. Fel kell ez ellen lépnünk, mégpedig szellemiekhez szellemieket szabva.

Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy az utolsó időkben Lót napjaihoz hasonló napok lesznek. Esznek, isznak, adnak-vesznek, ültetnek, építenek. A fogyasztói társadalom számára az anyagi jólét a legfontosabb, szinte a fejlődés lesz az ekkor élők istene.

Isten igazságos, nem veszti el az igazakat is a gonoszokkal együtt. Amíg az igazak itt vannak, addig az a fontos feladatuk, hogy közbenjárjanak a bűnösökért, de el fog jönni az idő, amikor az igazakat Isten evakuálja, és akkor már ez a lehetőség elmúlik.

Mi történt Szodomában és Gomorában? Lót alapvetően jó szándékú emberként élt. Nem volt számára közömbös a városba látogatók sorsa. Ennek a mai hívő számára az az üzenete, hogy nekünk sem lehet közömbös embertársaink jövője. Ma már munkahelyeken, egyetemi gólyatáborokon is megjelent a szodomai magatartás. Erre azért nem jött még ítélet, mert vannak még igazak. A Lót házát körülvevők alapvetően támadták a Lót számára fontos értékeket, számon kérve rajta „homofóbiáját”, és integrálódásának elmaradását. Látni kell, hogy Lót csak Isten természetfölötti beavatkozása által tudta elkerülni, hogy a tömeg rá ne törje az ajtót, s ne vigye végbe vele szemben a gonosz tetteket.

Lót szabadulása Isten segítségével történt - Dr. Hack Péter

A gonosz erők létezése ismert a világban, de azt már botrányosnak tekintik sokan, hogy Istennek is van ereje, amivel ellene lehet menni a gonosz erőknek

Az igazi konfliktust az okozta, hogy Lót polgártársai nem pusztán önmaguk között akarták gyakorolni bűnös tevékenységüket, hanem hogy azokkal mit tettek, akik nem akartak ebben részt venni.

Az egyház már jórészt feladta a bibliai igazságok egy részét. Ilyen először is a házasság előtti szexuális tisztaság, másrészt, hogy a válás nem elfogadható. Most a világ a bibliai családmodell feladását követeli az egyháztól. Amikor ezek a törekvések kifejezetten törvényi szinten jelennek meg, az már az antikrisztus szellemének jelenlétére utal.

NAGY BAJ, HOGY EURÓPÁBAN JELENLEG NINCS ERŐS VÉDELMEZŐJE A HITNEK, CSALÁDNAK, NEMZETNEK.

Tény azért az is, hogy vannak bizonyos politikai erők, amelyek igyekeznek ezt a szerepet felvállalni. Házasság, család, nemi identitás mind Isten által rendeltek, azaz ezek tagadása istentelen magatartás. A törvényszegés már működő titkos bűnét az egyház még most visszatartja természetfölötti erővel: jelekkel és csodákkal. Erő nélkül nem lehet ezt megtenni. A bűnökkel szembeni felszólalás nem gyűlöletbeszéd, hiába akarják ezt többen törvénnyé tenni. Az ezzel szembeni védekezés csakis Szent Szellem erejével lehetséges. Az igaz Lót is elfáradt az istentelenekkel szembeni küzdelemben, és ez a ma embere számára is egyre nehezebb lesz. A művészetek ma, sajnos, a bűnt igyekeznek felmagasztalni. Emberi erővel ennek sem lehet ellene állni, bár politikai szinten lehet bizonyos mértékig szembe menni vele.

Lót szabadulása Isten segítségével történt - Dr. Hack Péter

A bűnökkel szembeni felszólalás nem gyűlöletbeszéd, hiába akarják ezt többen törvénnyé tenni

Az ellenség a hazugság erejével támad. A bűnös életből meg lehet térni, nem igaz, hogy öröklődik. Hazug állítás, hogy a bűnökkel szembeni fellépés rasszizmus, hiszen a bűnös mivolt nem olyan, amiről ne tehetne az ember, mert megváltoztatható megtéréssel.

Lót szabadulása Isten segítségével történt meg. Az Úr angyalai kivezették Lótot Szodomából, mielőtt a várost elpusztították. Az egyház és az evilág szelleme egy végső pontig egymás ellen fog feszülni, és akkor Isten kiveszi a világból az egyházat, és marad a törvénytelenség, amire igazság szerint jön el az ítélet.

ISTEN GYŐZELMET, SŐT DIADALT FOG ADNI AZOKNAK, AKIK VELE EGYÜTT, AZ Ő EREJÉVEL KÉSZEK HARCOLNI.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Márk evangéliuma 16:15-20
  • Apostolok cselekedetei 1:7-8
  • Lukács evangéliuma 17:28-33
  • Mózes I. könyve 18:20-33, 19:1-26
  • Thesszalonikaiakhoz írt II. levél 2:2-10
  • Péter II. levele 2:7-9
  • Rómaiakhoz írt levél 2:14-16

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete