Blog

Legfrissebb hírek A legnagyobb szeretet – Dr. Hack Péter

A legnagyobb szeretet – Dr. Hack Péter

A legnagyobb szeretet - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2022.11.06-i prédikációjának összefoglalója

Jézus részletesen válaszolt a tanítványoknak arra a kérdésére, hogy mikor lesz e világkorszaknak vége, és mik lesznek annak a jelei. Instrukciókat adott nekik arra vonatkozólag, hogy mire kell majd figyelniük. Nehézségek lesznek, aminek következtében a szeretet sokakban meghidegül. Küzdelem lesz, ami akkor lehet sikeres, ha céltudatosan készül arra az ember.

LESZNEK, AKIK BEENGEDIK A SZÍVÜKBE A GYŰLÖLETET, DE LESZNEK OLYANOK IS, AKIK NEM ENGEDIK ÁT MAGUKAT A MEGBOTRÁNKOZÁSOKNAK, HANEM MINDVÉGIG KITARTANAK, ELKERÜLVE A CSAPDÁKAT.

Ehhez szükséges a felkészülés. Aki megbotránkozik, az könnyen bűnbe eshet, hiszen a megbotránkozás kifogást kínál neki arra az esetre, hogy ő miért tehet hasonlóan rosszat. A megbotránkozáshoz az ördög készséggel előkészíti a talajt, hogy apró dolgokon összevesszenek emberek.

A védekezés módja az, hogy előre elhatározzuk, nem fogunk megbotránkozni, és soha semmilyen körülmények között nem fogjuk elárulni egymást. A bizalom légkörét kell megteremteni a testvéri közösségben. Így kerülhető el, hogy a szeretetközösséget gyűlölködés váltsa fel.

Jézus közvetlenül a tanítványainak mondta, hogy nem ők választották Őt, hanem fordítva történt. Felszólít, hogy maradjunk meg az Ő szeretetében. Ő Ember Fia is volt és Isten Fia is, de földi életében a dicsőségből kiüresítette Önmagát, és emberként állt ellene a kísértésnek. Emberi képességgel rendelkezett csupán, mégis meg tudott maradni az Atya szeretetében.

JÉZUS EMBERI MIVOLTÁBAN ÁLLT ELLENE A KÍSÉRTÉSNEK, AMIVEL MINTÁT ADOTT NEKÜNK.

Egy közösségnek a legfontosabb jellemzője az, hogy tagjai egymással szeretetközösségben élnek-e. Van olyan ember, akit csak rettentéssel lehet eltávolítani a bűnöktől, de jobb, ha ebben is a szeretet a fő motívum. A szeretetre való képesség fejleszthető. Ki kell használni a kegyelem idejét a felkészülésre.

Ma a világban több háborús tűzfészek is van, ami arra utal, hogy közel van e világkorszak vége, amikor sok háborús hírt hallunk. Jézus arra is figyelmeztet, hogy sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Izrael eddig sem volt népszerű a világban, de ezután még kevésbé lesz az, mivel új kormánya lett, amely valószínűleg jobban fog ragaszkodni a bibliai igazságokhoz, mint a korábbi kormány.

MA NAGYON KÖNNYŰ PROPAGANDÁT ELADNI, MÉG A LEGABSZURDABBAT IS. ENNEK CÉLJA PEDIG A GYŰLÖLETKELTÉS, AMINEK VÁRHATÓAN IZRAEL IS CÉLPONTJA LESZ.  A GYŰLÖLET ELLENTÉTES A SZERETETTEL.

Jézustól megkérdezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. Isten szeretetét nevezte az elsőnek, amit az Igéjének való engedelmesség által vagyunk képesek gyakorolni. A második a felebaráti szeretet.

A szeretetnek először a családban kell működnie, amivel feltöltődve érkeznek a hívők a gyülekezetbe, tovább erősödve a szeretetben. Ez aztán a hétköznapokban gyengülhet, de utána újabb feltöltődés következik, Isten jelenlétében. Törekedjünk a szeretet képességének fejlesztésére!

Az isteni szeretet nem ragacsos, hanem férfias, erős, van benne állóképesség. Az önvizsgálathoz az Ige ad szempontokat. Első, amit meg kell vizsgálni, hogy a szeretetünk türelmes-e. Fontos az is, hogy jóságos legyen a szeretetünk, jóhiszeműen álljunk a másik emberhez. A szeretet nem irigykedik, azaz képes a másik áldásának is örülni, de természetesen kérkedni sem kell az áldással. A szeretet nem cselekszik éktelenül: nem sérti az illemszabályokat, se nem tolakodó. A szeretet nem gerjed haragra. A hibákra türelemmel reagál, és ha ez így történik, akkor ez fog megjelenni a közösségi életben is. A szeretet nem tartja számon a hibákat, és soha nem fogy el, nem merül ki.

TÖREKEDJÜNK ARRA, HOGY MINDEN TEVÉKENYSÉGÜNK SZERETETBEN MENJEN VÉGBE. A SZERETETBEN MEG KELL GYÖKEREZNI, ÉS ALAPOT KELL VETNI, CSAK ÍGY MARADUNK MEG AZ ISTENI SZERETETBEN.

Minden helyzet egy választás elé állítja az embert, hogy mi módon reagál arra. Ilyen helyzetben nem szabad teret engedni az óembernek, hanem a krisztusi ember reagálását tűrjük csak meg. Isten Igéje arra figyelmeztet, figyeljünk arra, hogy maradjon meg a szeretet, ne engedjük kihűlni.

A Szent Szellem képes ebben segíteni, és így fogunk tudni megújulni a képmutatás nélküli szeretetben, és a lelkünket megtisztítani arra, hogy az isteni szeretetre legyünk képesek.

 AZ UTOLSÓ IDŐKBEN KÜLÖNÖSEN NAGY SZÜKSÉG LESZ A SZENT SZELLEM SEGÍTSÉGÉRE. A BUZGÓ SZERETETRE IS KÉPESSÉ TESZ MINKET ISTEN, AMI NEM MÚLIK EL.

Készülni kell az Úr visszajövetelére, hogy bőségesek legyünk az egymás iránti szeretetben. Kérhetjük ezt imában, így elérhetjük, hogy Jézus Krisztus visszajövetelére feddhetetlenek legyünk majd. Az Ő szeretete képes erőssé tenni minket, és elérni, hogy békességre törekedjünk. Minél inkább meggyökerezünk a szeretetben, és minél inkább uralma alá kerülünk, annál inkább képesek leszünk szeretetet adni. Az ilyen ember szíve lágy lesz, és a konfliktusok kevésbé fogják megviselni, mint más embereket.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 24:10-13, 22:36-40
  • János evangéliuma 15:9-16
  • Korinthusi I. levél 16:13
  • Zsidó levél 13:1
  • Péter apostol I. levele 1:22
  • Thesszalonikai I. levél 3:12-13

Hrabovszki György jegyzett

Paste your AdWords Remarketing code here