Kulcsár Árpád történész izgalmas előadása a pécsi TK Klubban

Kulcsár Árpád történész izgalmas előadása a pécsi TK Klubban

Kulcsár Árpád történész előadása Pécsett

Május 2-án, a TK Klubban tartotta meg izgalmas előadását Kulcsár Árpád történész. A reformáció és az iszlám küzdelme, mint cím is magában hordozta az előadás aktualitását, mely nemcsak a reformáció 500. jubileumi évéhez kötődik, hanem a migráns hullámban Európát ismét nagyobb mértékben meglátogató iszlám jelenlét is emlékezésre készteti a történelmet konzekvenciák miatt tanulmányozó polgárokat.

Kulcsár Árpád történész izgalmas előadása a pécsi TK Klubban

Az 1400-as évek vége, 1500-as évek eleje a török megszállás második offenzíváját hozta Európának, s akkor a Kontinensen kirobbant Luther féle megújulási mozgalomnak is reagálni kellett erre a jelenségre. Kulcsár tanár úr előadásából kiderült, hogy Lutherék a Biblia alapján vizsgálták meg a muszlim vallást, a Koránt, mint szent könyvet, s Mohamedet, mint az iszlám prófétáját. A korabeli írások egyértelművé tették, hogy a reformátorok az iszlám európai terjeszkedését a kontinensen uralkodó bálványimádás, a nyugati társadalom mérhetetlen mély erkölcsi állapota miatti isteni ítéletnek tartották.

A Bibliát, mint viszonyítási alapot használva Lutherék egyértelművé tették, hogy Allah nem azonos azzal az Istennel, aki Ábrahámnak kijelentette magát, aki Jézus Krisztus Atyja.

A Korán szúráit áttanulmányozva nyilvánvalóvá tették már a XV. században, hogy az iszlám terjeszkedésnek az alapja maga a Korán, s elbizonytalanították a Korán olvasóit annak hiteles tartalmait tekintve, miszerint sok Bibliában is szereplő személy azonosságával, időbeli elhelyezésével kapcsolatban kétségeket ébresztettek. Lutherék elemezték a Biblia alapján Mohamed-et, mint az iszlám prófétáját, s kifejtették álláspontjukat a prófétaság feltételrendszerének bibliai ismérvei alapján.

Kulcsár Árpád történész izgalmas előadása a pécsi TK Klubban

Az előadás kifejtette, hogy a reformáció elején a török hódítók toleránsabbak voltak ezzel az új vallási mozgalommal, mint a katolikus vallással, azonban kiderült a hallottakból, hogy a hitújítás kiterjedésekor ugyanúgy pusztították a református hitű embereket, mint a katolikusokat.

A másfél órás előadás egy interaktív vitafórummal zárult, ahol a hallgatóság soraiból is elhangzottak észrevételek az akkori török hódoltsággal, iszlám terjeszkedéssel, annak kereszténységre gyakorolt negatív hatásával kapcsolatban.

Kulcsár Árpád történész izgalmas előadása a pécsi TK Klubban

(Fotók: Horváth Barnabás)

Dr. Szabó András összefoglalója