Közösségi ifi virrasztás

Közösségi ifi virrasztás

Közösségi ifi virrasztás – 2018

Az idei nyár utolsó ifi programja egy egész éjszakás virrasztás volt, amely a gyülekezeti csarnokban került megrendezésre egy keddi estén. Több mint 40 lelkes fiatal gyűlt össze, hogy szó szerint éjt nappallá téve dicsérje és keresse az Urat.

A program 22 órakor vette kezdetét (miután boldogan köszöntöttük egymást) az est menetének ismertetésével és közös imával. Ezután a két –fiatalokból álló, szellemileg és zeneileg is jól felkészült– dicséretzenekar közül az első vezetésével körülbelül egy órán át dicsértük az Urat. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy egységben, tiszta szívvel énekelve milyen nagy békesség száll le a társaságra.

Közösségi ifi virrasztás

Az éjszaka következő szakaszában Bibliánkkal és székünkkel együtt kivonultunk a felújítás alatt lévő emeleti előtérbe, hogy a munkálatok is áldás alá kerüljenek. Mivel akkor még nem voltak bekötve a lámpák, a világítás egy kisebb reflektorral volt megoldva, érdekes hangulatot kölcsönözve a térnek. Megkezdődött a hangos zsoltár-olvasás; az elsőtől kezdve, körben haladva mindenki egy részt olvasott az Igéből. Ezután negyedórás frissítő szünetet tartottunk- ettünk, ittunk és beszélgettünk.

A csarnokba visszatérve ismét dicsérni kezdtük az Élő Istent, immár a másik csapat szolgálatával. Előkerültek régebbi vagy ritkábban énekelt dalok is, amelyek még inkább fokozták a fiatalok lelkesedését. Közös imádkozás után visszatértünk a Bibliaolvasáshoz– folytatva, ahol előtte abbahagytuk.

Közösségi ifi virrasztás

A következő rövid szünet után Kardos Ágnes tanított meg nekünk régi himnuszokat, dicséreteket a gyülekezet kezdeti időszakából, és mesélt izgalmas dicséretvezetői tapasztalatairól. Érdekes volt összehasonlítani az akkori dalokat a mostaniakkal, illetve megfigyelni, mennyire más felépítésük, szövegezésük volt akkoriban a dicséreteknek. A hajnal folyamán fokozatosan szállingóztak haza az emberek, mert valakinek munkába kellett mennie reggel, de így is sokan megvárták a napfelkeltét.

A virrasztás imával és zsoltár-olvasással zárult; összesen több, mint 100 zsoltárt olvastunk el. Hajnali 6 óra körül már mindenki indult haza vagy épp munkába. Fantasztikus volt látni, hogy páran alvás nélkül rögtön mentek az óvodához, hogy a reggelre szervezett udvartakarításban segédkezzenek.

Közösségi ifi virrasztás

Hálásan köszönjük Kardos Péternek és feleségének, Áginak a szervezést, a zenészeknek és technikusoknak a szolgálatot, illetve mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a program sikeréhez. Minden szempontból nagy áldást jelentett részt venni rajta, és új lendületet adott az tanév megkezdéséhez.

(Fotók: Kardos Ágnes)

Magyar Natália beszámolója