Közel van az Úr azokhoz, akik hűséggel hívják őt – Nagy József vendégszolgálata

Közel van az Úr azokhoz, akik hűséggel hívják őt - Nagy József vendégszolgálata

Nagy József vendégszolgálata a pécsi Hit Gyülekezetében – 2018. október 1.

Aki megtért már, az Jézus Krisztus menyasszonya, ezért már úgy kell élnie, hogy csakis Neki akarjon tetszeni. Vele akarunk élni, Akit ugyan nem látunk, de a Bibliát olvasva kirajzolódik előttünk az Ő személyisége, jelleme. Ő szeret minket a legjobban, és ez a szeretet váltja ki a szívben a vonzást.

AZ ISTEN KEDVÉRE VALÓ ISTENTISZTELET NEM MÉLABÚS, HANEM VIDÁM, ÖRÖMTELI. AKI ILYEN ALKALMAKON VESZ RÉSZT, AZ MEGÉRTI, HOGY EL KELL JUTNIA A BŰNBOCSÁNATRA, ÉS AKKOR SZABADUL FEL A SZÍVBEN AZ ÖRÖM.

Jézus Krisztussal járni önmagában is öröm. Nem szabályrendszer betartása, hanem szabadság. A Biblia arra tanít minket, hogy minden szabad a hívőnek, de nem minden használ.

Közel van az Úr azokhoz, akik hűséggel hívják őt - Nagy József vendégszolgálata

Aki megtért már, az Jézus Krisztus menyasszonya, ezért már úgy kell élnie, hogy csakis Neki akarjon tetszeni

Keresni kell Jézus Krisztussal a személyes kapcsolatot, mert ez az alapja annak, hogy Isten kegyelme rád áradjon. A kapcsolat építésének feltétele, hogy szellemi értelemben ne legyen gutaütött az ember; aki ugyanis ilyen állapotban van, azt nem érdeklik a szellemi dolgok, csak a testiek. Jézus Krisztust új szívvel kell követni. Így lesz lehetőségünk arra, hogy ránk kerüljön a menyasszonyi ruha, a szentek igazságos cselekedetei. Küldöttként kell élnünk a földön, és akkor jön a kenet a Mennyből. Nem jó, hogy a karizmatikus Egyházban is terjed az, hogy a temetőből akarják a kenetet megnyerni; fontos ettől teljesen elhatárolódnunk!

Van úgy, hogy nehéz odaférni Jézushoz, ahogyan azt a gutaütöttet vivő barátok megtapasztalták. Aki viszont kitartóan közelít Hozzá, annak a hitét a szíveket vizsgáló Úr meglátja, és cselekszik az ő érdekében.

MINDEN EMBERNEK ISTENRE VAN SZÜKSÉGE; AZOKNAK IS, AKIK EZT A SZÍVÜK KEMÉNYSÉGE MIATT MÉG NEM LÁTJÁK BE.

Nekik rést kell törni a szívükön, ami megtörténhet akár azonnal is, de lehet, hogy csak hosszú idő múlva. Szükség van az ember együttműködésére is, alázatos hozzáállására is. Lehetséges az, hogy valaki még nem hisz, de legalább döntse el, hogy akar hinni, és akkor sikerülni fog.

Közel van az Úr azokhoz, akik hűséggel hívják őt - Nagy József vendégszolgálata

Keresni kell Jézus Krisztussal a személyes kapcsolatot, mert ez az alapja annak, hogy Isten kegyelme rád áradjon

Jézus Krisztus ma is gyógyít, ma is szabadít. Bizonyságok fellegei vesznek körül bennünket ezzel kapcsolatban. Isten munkájának akadályozója lehet az emberek vallásos tradíciója, amelyre az emberek nagyon büszkék szoktak lenni, és azokat szent dolgoknak tartják. Ezeket viszont össze kell vetni az Igével, nem jó azokat bálványokként kezelni.

NEM SZABAD A KÜLSŐ ALAPJÁN ÍTÉLNI. A HITET AZ LEGITIMÁLJA, HA A GUTAÜTÖTT FELKEL ÉS JÁR, NEM PEDIG AZ, HA BETARTJUK AZ EMBERI RENDELÉSEKET.

A gutaütött története alapján meg kell értenünk a megbocsátás fontosságát. Isten igazsága szerint az nyerhet Tőle bűnbocsánatot, aki maga is megbocsát az ellene vétkezőknek. A megbocsátás jól felfogott önérdek is, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy igazat adsz a másik embernek, hanem azt, hogy nem kívánod az ő megbüntetését Isten részéről.

Lázár négynapos halott volt már, amikor Jézus odament hozzá és feltámasztotta. A zsidók között elterjedt, hogy az lesz a Messiás, aki egy négynapos halottat feltámaszt. Jézus nem tévedett akkor, amikor azt mondta, hogy Lázár betegsége nem halálos, mert Ő tudta, hogy fel fogja támasztani. Valóban várt két napot, de ezt azért tette, hogy a feltámasztással Istennek még nagyobb dicsőséget adjanak az emberek, és egyértelmű jelzést adjon Isten arra vonatkozóan, hogy Jézus a megígért Messiás.

Közel van az Úr azokhoz, akik hűséggel hívják őt - Nagy József vendégszolgálata

Isten igazsága szerint az nyerhet Tőle bűnbocsánatot, aki maga is megbocsát az ellene vétkezőknek

Az Istennel való kapcsolat építését nehezítheti a megkeseredés, a szív megkeményedése. Vigyázni kell arra, hogy ezt elkerüljük, mert ellenkező esetben bejöhetnek bűnök, ami aztán tovább növelheti a szív megkeményedését. Szent Szellem kenete úgy meg tudja lágyítani a szívet, ahogyan a gazos kertet az eső. A kert gyomlálása könnyebb eső után, ugyanígy a szív tisztítása is hatékonyabb Szent Szellemmel való betöltekezés után. A szívünket minden féltett dolognál jobban meg kell őriznünk, és ki kell dobálnunk belőle minden nem oda valót.

ISTEN AKARATA, HOGY HŰSÉGGEL HÍVJUK ŐT MINDEN HELYZETBEN, MINDEN IDŐBEN, MERT Ő KÖZEL VAN HOZZÁNK. MEGHALLJA AZ IGAZAK KIÁLTÁSÁT, ÉS NEM HAGYJA EL ŐKET.

Fontos, hogy az ember ne szegüljön ellene Isten Beszédének, mert amíg ezt teszi, addig a halál árnyékában ül vassal megkötözve. Tudni kell viszont, hogy Isten minden helyzetből képes kiszabadítani az embert, ha szívből keresi Őt. Amikor ez megtörténik, ne maradjon el a hálaadás és a megszabadult utána is ragaszkodjon az Úrhoz és az Ő népéhez!

Elhangzott igék:

  • Márk evangéliuma 2:1-12
  • Zsoltárok könyve 145:18-21, 107:1-3, 10-22

(Fotók: Fekete Eszter)

Hrabovszki György jegyzete