Királyi menyegzőre vagyunk hivatalosak – Dr. Hack Péter

Királyi menyegzőre vagyunk hivatalosak - Dr. Hack Péter

Királyi menyegzőre vagyunk hivatalosak – 2018. június 24.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A Bibliában sok példabeszéd van, köztük a királyi menyegzőről szóló, aminek témája az örökkévalóság, amikor a Vőlegény és a Menyasszony együtt lesz. Az efézusi levél 5. részében azt olvassuk, Jézus Krisztus és az Egyház kapcsolata hasonló a férj és a feleség kapcsolatához.

A példázat arról szól, hogy a király menyegzőt készít a fiának. Az Egyház a mostani korszakban várja az Úr Jézus Krisztussal való találkozást. A jelenlegi világkorszak el fog múlni, ezért az embernek józanul kell meghatározni a céljait; energiáját, tálentumait örökké megmaradó értékek keresésére érdemes csak fordítani. Gyakran megtörténik, hogy küzd az ember valamiért, de mire eléri azt, rájön, hogy nem érte meg harcolni érte.

TERMÉSZETESEN KELL, HOGY LEGYENEK CÉLJAINK, NE CSÚSSZUNK BELE A NIHILIZMUSBA, DE CÉLJAINKAT AZ ÖRÖKKÉVALÓ RENDSZERBE KELL BELEILLESZTENI. AZ IGAZÁN FONTOS CÉL AZ, HOGY AZ ÖRÖKKÉVALÓ MENYEGZŐN OTT LEGYÜNK.

Olyan valóság ez, amelyet az emberi értelem nem képes felfogni. Már a Földön lehet készülni a mennyei életre; ennek legjobb eszköze a dicséret, hiszen a Mennyben állandóan ezt fogjuk cselekedni. A földi boldogság kulcsa az, hogy a mennyei boldogsághoz kapcsolódjunk hozzá, mégpedig oly módon, hogy az üdvösségnek Isten által kijelölt útján járjunk. A földi boldogulás elérhető az Isten akaratával szembenálló embereknek is, amint erről több zsoltár is szól. Ez viszont kevés. Nagyon más Istentől kapni a sikert, ami közelebb visz Őhozzá, mint az ördögtől kapott siker, ami elválaszt Tőle.

ISTEN MA IS ELKÜLDI SZOLGÁIT, HOGY HÍVJANAK EL EMBEREKET AZ Ő MENYEGZŐJÉRE. TUDNUNK KELL, HOGY MI MAGUNK IS EBBEN A SZOLGÁLATBAN ÁLLUNK.

Az Istentől származó meghívás nem egyszeri esemény, hanem folyamatosan hallatszik ez a hang, és nem csak a menyegzőre hív, hanem az Ő munkájára, szolgálatára is. A helyes hozzáállás a hívás hallása esetén, hogy ne másoktól várja ilyenkor a hívő, hogy ők végezzék a munkát. Aki beleáll Isten szolgálatába, az már az Ő ellátásából fog részesedni. Amikor valaki Isten munkájának rendeli alá a céljait, annak a köztes lépések olajozottabban fognak menni, mert nem emberektől érkezik majd az elismerés, hanem Istentől, aki az egyetlen objektív Bíró.

A legfőbb cél, hogy elérjük a lelkünk üdvösségét. Az ördög olyan technológiákat alakít ki, amikkel az emberek figyelmét eltereli erről a legfontosabb célról. Ha nincs tévé, akkor van internet, vagy időpocsékoló számítógépes játékok, filmek sokasága. Milliók élnek a szórakoztatóiparból, és még többen fogyasztják a termékeit, de ezeknek az időtöltéseknek többsége ürességet hoz az emberben létre. Csak az a lényegük, nehogy egy percre elgondolkozzanak az emberek az élet értelmén, vagy keressék azt.

SOKFÉLEKÉPPEN BEOSZTHATJA AZ EMBER AZ IDEJÉT, DE FONTOS, HOGY AMIT TESZ, AZ VIGYE ŐT ELŐRE, TANULJON BELŐLE, JUSSON KÖZELEBB ÁLTALA ISTENHEZ, TELJEN MEG ÉLETTEL.

Akiben több élet van, az többet is tud adni másoknak, az örömmel tesz bizonyságot arról, amit Isten tett vele. A hívőnek is jó, ha bizonyságot tesz, hiszen az erősíti az üdvbizonyosságát. Óriási a tét,  hiszen nem a Mennybe jutás vagy a semmi áll az ember előtt, hanem a Menny vagy a pokol lesz a végállomás. Az utóbbi maga a borzalom, amitől Isten minden embert meg akar kímélni. A végeredmény pedig az ember választásán dől el, hogyan reagál a meghívásra. A történetben a szolgák elmentek és meghívták az embereket, de a meghívottak nem törődtek vele, az egyik elment a szántóföldjére, a másik a kereskedésébe. Mások meg bántalmazták a szolgákat.

Jézus arról is beszélt egy helyzetben, hogy válasszuk mindig a jobbik részt, amikor döntéshelyzet elé kerülünk. A jobbik rész pedig az, ami a Vele való közösséget erősíti.


Az választott jól, aki leült Jézus lábaihoz, hogy hallgassa az Igét, és nem az, aki ehelyett egyfolytában dolgozott.


Az első példázatban a király számon kér egy embert a miatt, hogy menyegzői ruha nélkül vesz részt az eseményen. Ennek üzenete, hogy rendezze az ember Istennel a bűnös cselekedeteket, azaz hozza rendbe az életét. Aki igazán gondolja, hogy Istenhez akar menni, és nem embereknek akar tetszeni, az bátran megteszi ezt. A bűnvallás során nem kell kudarctól tartani, mert a bűnbocsánat örömét lehet ezáltal megtapasztalni.

AKKOR TÖLTÖTTÜNK EL EGY NAPOT ÉRTELMESEN, HA MEGVIZSGÁLVA ANNAK EREDMÉNYEIT, AZT TALÁLJUK, HOGY KÖZELEBB KERÜLTÜNK ISTENHEZ.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 22:1-13
  • Lukács evangéliuma 10:38-42

Hrabovszki György jegyzete