Keressük Istent, amíg megtalálható – Istentisztelet

Keressük Istent, amíg megtalálható - Istentisztelet

Keressük Istent, amíg megtalálható – 2016. október 30.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Az ember feladata keresni Istent. Sok ember nem tudja, hogy az, amit keres, az valójában Isten. Az embernek az örökkévaló része a szelleme; ez köt bennünket a Teremtőhöz, és az élethez. Isten szellem, ezért csak szellemben ragadható meg, lélekkel nem. Sok világi ember ürességet érez. A világ elhiteti az emberekkel, hogy a pénz, a hírnév, a sikeres karrier megszünteti benne a vákuumot, de nem így van. Amit a világ kínál, az csak pótszer; csak ideiglenes megelégedést képes adni. A valódi megoldás: visszatérni a kikötőbe, hazamenni a Teremtőhöz. Ezért mondja a Biblia, hogy keresni kell Istent. Ehhez nem áll rendelkezésre végtelenül hosszú idő, és az időkorlát hosszát nem tudjuk.

E világkorszak le fog zárulni, mégpedig a nem túl távoli időben. Figyelni kell az idők jeleit, mert megtörténhet, hogy a világ teljesen fel fogja rúgni a bibliai értékrendet. Személyre szabott időkorlát is van, amit az egyén nem ismerhet. A keresés feltétele az, hogy hagyja el a bűnös az útját, és tartsa tisztán a gondolatait. Hogyan fordíthatjuk a gondolatainkat Istenhez? Azt a távolságot, ami Isten gondolatai és a mi gondolataink között van, csak az ő szava képes áthidalni, ami olyan, mint az eső és a hó, ami megöntözi a kiszáradt földet. Az Ige rendszeres tanulmányozásával. A megtérés fordulatot jelent, örömöt és békességet hoz. Az egyház küldetésének célja az Istennel való békéltetés szolgálata. Erre a szolgálatra nem a külsőleg szép ember képes, hanem az, akit az Igével való rendszeres közösség kiemel a tömegből, vonzóvá tesz. A külső elhervad, mint a fű, de az Ige megmarad.

Elhangzott igék:

  • Ézsaiás próféta könyve 55:6-13 és 40:6-8
  • Sámuel második könyve 7:28-29 és 22:30-31
  • Példabeszédek 30:5-6
  • Zsidókhoz írt levél 11:3
  • Lukács evangéliuma 8:5-15
  • János evangéliuma 8:47
  • Pál levele az Efézusbeliekhez 6:17