Jónás és az elhívás – Dr. Hack Péter

Jónás és az elhívás - Dr. Hack Péter

Jónás és az elhívás – 2017. június 25.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Jónás feladatot kapott az Úrtól. Sokan ma úgy gondolják, hogy ez csupán egy érdekes történet, amihez nekünk nincs közünk. Van hozzá közünk! Nekünk talán nem egy egész város megtérítése a feladatunk, de mindannyian azért tudunk az egyházban lenni, mert Istent keressük, és Ő elhívott minket.

AZ EGYHÁZ AZ ELHÍVOTTAK GYÜLEKEZETE.

Az egyház  azokból a személyekből áll, akiknek közös sajátossága az, hogy elhívta őket az Úr. Ez joggal tartja izgalomban azt az embert, akivel ez a kiváltság megtörténik. Nevén szólít Isten mindenkit, akit el akar hívni. Az elhívásra azért fontos ráállni, mert az az első lépés, és akkor az utolsó fázisban is részünk lesz, az pedig a megdicsőülés. Mi tehát egy elhívásban vagyunk benne. Az a jó, ha azzal a tudattal tesszük a feladatunkat, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra van. Ennek az igének a megélése az egyik  titka annak, hogy jókedvvel és nyugodtan élhessed földi életedet.

Jónás és az elhívás - Dr. Hack Péter

Az a jó, ha azzal a tudattal tesszük a feladatunkat, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra van

István vértanú halála után nagy üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Ennek az lett a következménye, hogy a tanítványok szétszéledtek, és nagyobb területen hirdették az evangéliumot. Azt, ami először csapásnak látszott, Isten jóra fordította. Barnabás és Pál elhívása speciális misszióra szólt. Pál apostol a leveleiben sokat írt erről, mert ő is elhívott volt. Az Újszövetségben több  alkalommal találkozhatunk azzal, hogy Isten elhív embereket egy bizonyos feladatra.

A szolgálat, amit az egyházban végzünk, olyan munka, amire Isten elhívott. Nem mindenkit ugyanarra a feladatra hívatott el, de az, amire téged hív el Isten, azt neked kell elvégezned. Megteheted, hogy nem végzed el, és akkor Isten támaszt mást, aki majd elvégzi, de elsősorban általad akarja azt megvalósítani. Keresnünk kell Isten akaratát, elhívását az életünkben. Nem jó, ha fordítva van, azaz ha te akarod Istent használni céljaid elérésére.

KÉRDEZD MEG, MIRE AKAR TÉGED ISTEN ELHÍVNI, MERT Ő ABBAN A DOLOGBAN AKAR TÉGED MEGÁLDANI. NEM MÁSNAK AZ ELHÍVÁSÁT KELL BETÖLTENED.

Az élet kudarcának egyik oka lehet, ha nem találtuk meg Isten akaratát az életünkben. Ezért fontos keresni az elhívásunkat. Meg kell változtatni a meggyőződésünket, nem Istent kell rávenni arra, amit Ő nem szeretne tenni, hanem mi kerüljünk olyan állapotba, hogy megértsük Isten szándékát, céljait; azt, hogy mire hívott el minket.

AMIKOR MEGÉRTI AZ EMBER AZ ELHÍVÁSÁT, AZ OLYAN, MINT AMIKOR HIRTELEN FELKAPCSOLJÁK A VILLANYT.

Mindenkinek más az elhívása. Keresni kell, mihez kaptunk tálentumokat. Amit másoknál jobban tud valaki csinálni, az nem véletlenül van, hanem arra kapott egyéni, különleges képességeket.

Jónás éppen ellenkező irányba ment, mint ahová Isten küldte őt. A világ számára nem vonzó dolog Isten akaratában járni. Van olyan, hogy első ránézésre tiltakozik az ember Isten elhívása ellen.

Gondoljunk viszont arra az igére, hogy Istent szeretőknek minden a javukra van. Így sokkal könnyebb lesz beleállni abba az elhívásba, ami elsőre emberileg nem tűnik vonzónak.

Isten csak úgy tud valakit használni, ha az illető hajlandó megalázkodni, mert Ő nem a világi mércék szerint tervezi meg a jövőnket. Ezért jó hittel engedelmeskedni Istennek, mert az elhívásunknál jobbat úgysem tudunk kitalálni, főleg nem megvalósítani.

Jónás és az elhívás - Dr. Hack Péter

Az élet kudarcának egyik oka lehet, ha nem találtuk meg Isten akaratát az életünkben

Meg kell vizsgálni az életünket. Hosszabb idejű sikertelenség esetén az a valószínű, hogy nem áll az illető a helyén. Sok embert elkap a vágy, hogy valami jobb helyre kerüljön. A boldogtalanságtól nem fog megmenteni egy palota sem, és semmi más külső körülmény sem. Ítélet jöhet az emberre, ha lázad Isten akaratával szemben.

Aki nem engedelmeskedik az elhívásának, a környezetére is bajt hoz, amint az Jónással is történt.

Jónás valóságosan bekerült egy nagy hal gyomrába; hogy az cethal volt-e, nem tudjuk (a BIblia nem állathatározó), de el tudta nyelni. A hal jelképesen is felfogható – mi is kerülhetünk egy hal gyomrába. Vissza kell menni az eredeti elhívásunkba, helyre kell állítani a kapcsolatot Istennel. És akkor újra boldog leszel.

MI A KIÚT, HA BAJBA KERÜL AZ EMBER? ADVA VOLT JÓNÁS SZÁMÁRA A MEGTÉRÉS A HAL GYOMRÁBAN IS.  

Jónás vallomásában volt egy csúsztatás: az egek Urát félem én.  De nem került volna a hal gyomrába, ha valóban félte volna az Urat! Akkor féljük Őt, ha el tudjuk fogadni az akaratát, nem a saját elképzelésünket követjük. Sokkal jobb Isten tökéletes tervében benne lenni, mint az ördög tervében. Jobb egy luxushajón matróznak lenni, mint egy süllyedő hajón kapitánynak. Akit Isten meghallgatott, és kihozta a rosszból, az ne akarjon oda visszamenni.

Betegségében Ezékiás király is megalázkodott. Jónás is meg tudott térni és Ninive is ezt tette. Ez Isten előtt kedves dolog volt. Bármi miatt kerül az ember rossz helyzetbe, van lehetőség a rossz pályáról letérni, és visszatérni a helyes mederbe. Meg kell alázkodni, és nem másokat hibáztatni. Böjttel, imával kell keresni, hogy mi a teendő. A bűnökből meg kell térni, nem pedig megmagyarázni azokat. Ezután kérjél kegyelemet a helyreállításhoz.

A KAPOTT KEGYELEMNEK ÖRÜLNI KELL AKKOR IS, HA TE KAPOD, ÉS AKKOR IS, HA MÁSOK KAPJÁK.

Jónás hozzáállása nem ez volt. Örömmel kell fogadni azt is, ha az ellenséged tér meg. Legyünk Isten irgalmasságát közvetítő emberek. Segítsünk, hogy az emberek kijöjjenek a fogságukból. Mutassuk meg, hogy van az istentelen életnek alternatívája!

Sokan tapasztaltuk meg, hogy – bár talán csak hosszabb idő elteltével – de Isten munkáját észreveszik rajtunk az emberek. A szüleink, rokonaink a kezdeti szembenállás, elutasítás után meggyőződtek arról, hogy jó úton járunk.

Elhangzott igék:

  • Jónás próféta könyve 1:1-4:11
  • Apostolok cselekedetei 2:37-38, 13:2
  • Róma levél 8:27-30, 11:29
  • Korinthusi I. levél 1:9, 7:17
  • Efézusi levél 1:16-18
  • Királyok II. könyve 20:1-6
  • Példabeszédek könyve 8:17-19
  • Thesszalonikai II. levél 2:13-14

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete

Mentés