A jó döntések alapja a hit – Dr. Hack Péter

A jó döntések alapja a hit - Dr. Hack Péter

A jó döntések alapja a hit – 2019. január 6.

Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója:

A jó döntésekhez elengedhetetlen a hit. Istennek hit nélkül lehetetlen tetszeni, hittel járulva elé viszont bízhatunk abban, hogy Ő megjutalmaz minket. Az Ige szerint a hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit mindig a jövőre irányul, és nem azonos a pozitív beszéddel.

Aki hisz, az Isten ígéreteiben bízik. ennek feltétele az, hogy ismerje meg az ígéreteket.

A döntéseinknek olyanoknak kell lennie, ami erősíti a hitet és a reménységet. A hitnek ellentéte a félelem, ami a rettegett dolgokat várja. A félelmet a Biblia szerint a teljes szeretet űzi ki.

A bibliai történetek megértéséhez fontos, hogy elgondolkodjunk azokon, ne csak felületesen olvassuk. Ábrahám hittel lépett ki a biztonságból az ismeretlen felé, ahová Isten hívta. Nem bizonytalanságba lépett ekkor, hanem Isten ígéreteire állt rá. Vannak olyan ígéretek, amelyek hamar beteljesülnek, és olyanok is, amelyekre várni kell, akár sokat is, mégpedig békességes tűréssel. Ez azt is jelenti, hogy a várakozás ideje alatt se dobjuk el a reménységünket és a hitünket, hiszen az igaz ember hitből él. A hit útján vannak nehézségek, próbák, de Isten akarata az, hogy ne hátráljunk meg, ne kössünk kompromisszumokat. Ábrahám a földi életében nem kapta meg az ígéreteket, mégsem vesztette el a hitét, mert tudta, hogy Isten ígéretei a körülmények ellenére is beteljesülnek.

Isten szeretete hozzásegít a jó döntések meghozatalához, mert akkor Ő maga alakítja a körülményeket a hívő javára. Ki kell használni a kegyelem idejét, amikor még itt van Szent Szellem és az egyház. Aki ekkor nem tud bízni az ígéretekben, hanem arra számít, hogy majd az elragadtatás után megtér, az abban bízik, hogy nehezebb körülmények között fog neki sikerülni az, amit a kegyelem korszakában nem tudott megtenni.

A jó döntések alapja a hit - Dr. Hack Péter

Istennek hit nélkül lehetetlen tetszeni, hittel járulva elé viszont bízhatunk abban, hogy Ő megjutalmaz minket

Az egyházban szeretetnek kell lennie, de ez nem valami mézes-mázas dolgot jelent. Az Isten szeretetét az Ige egyértelműen meghatározza: az szereti Őt, aki ismeri és megtartja a parancsolatait. A felebarát szeretetét is elvárja az Isten. Aki szeretetet akar kapni, annak először adnia kell, hiszen a szeretet éppen az adást jelenti. Isten az Őt szeretők számára olyan dolgokat készít, amit az emberi képzelet fel sem foghat. Már a földi életben elkezdődik ezeknek a javaknak az átadása, amihez az út két vagy három személy egységben történő imádkozása Jézus Krisztus nevében.

Az egységnek az igazság alapján kell létrejönnie, és akkor tapasztalható meg Szent Szellem vezetése. Házasságban kölcsönös érdek, hogy a másik fél jó szellemi állapotban legyen. Nehéz döntési helyzetekben imával, böjtöléssel kell keresni az Urat. Ilyenkor jó, ha van valaki, akivel megoszthatja az ember a döntések gondját. Az egységre jutás útja nem az, hogy önmagunkhoz akarjuk hasonlóvá tenni a házastársunkat, hanem az legyen meg a másikban, ami az egyik félből hiányzik. A Szellem egységében kell lenni, az Igére figyelve és akkor sikerülni fog jó döntéseket hozni.

Ma Magyarországon nagyon jók a körülmények az evangélium hirdetéséhez. A jó döntésekhez szükséges isteni segítség nem jön automatikusan, hanem kérni kell azt.

Aki életformává teszi az imádkozást, az sok segítséget fog kapni.

A kérés alapja az, hogy maradjunk meg Jézus Krisztusban. Aki így él, az számíthat Isten ajándékaira, mert Ő örömet akar nekünk okozni. A kérés mindenképpen hálaadással történjen, ne morgással, követelőzéssel, keserűséggel. Az ördög mindig arra akar emlékeztetni, ami még nincs meg, a hálaadás viszont a már megkapott javakra emlékeztet.

Az Isten Országát kereső ember fog jó döntéseket hozni, mert leteheti az aggodalmaskodást, és megtapasztalja, hogy a számára szükséges dolgok megadatnak neki.

A vágyak megfogalmazásakor azon kell gondolkodni, hogy azok teljesülése közelebb visz-e Istenhez, vagy eltávolít Tőle. Az ördög sok mindent felajánl, ezért vigyázni kell, hogy milyen célokat tűzünk magunk elé.

Döntéseink során Szent Szellem vezetését kell keresnünk, mert Ő megjelenti nekünk a bekövetkezendőket. Megtörténhet ez angyal által, vagy álomban, vagy akár prófétai üzenettel.

Hittel, hálaadással vidd Isten elé a kéréseidet, jelezve, hogy szereted Istent, és a kívánságod teljesítésével tovább tudod javítani az Ő szolgálatát. Érdemes letenni a célokat imában Isten elé, és egységben meghozni a fontos döntéseket, így lehet megmaradni az igazság alapján.

Elhangzott igék:

 • Zsidókhoz írt levél 11:1-6, 8-10, 10:22-25, 6:12,
 • Róma levél 14:23
 • Korinthusi I. levél 2:9
 • Máté 18:19-20
 • Efézusi levél 4:1-5
 • Zsoltárok könyve 133:1-3, 69:31, 95:2, 100:4
 • Lukács evangélium 11:9-10
 • János evangéliuma 15:7
 • Kolossé levél 4:2
 • Filippi levél 4:6-7
 • Máté evangéliuma 6:31-34
 • János evangéliuma 16:13
 • Apostolok cselekedetei 7:35, 2:17-18

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete