“Jézus Krisztus teste étel, vére ital” – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

"Jézus Krisztus teste étel, vére ital" - Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

Dr. Hack Péter 2023.10.23-i prédikációjának összefoglalója

Az Atya, a Fiú és Szent Szellem együtt munkálkodik az isteni terv végrehajtásáért, és ebben nekünk is szerep jutott. A gonoszság, a bűn már létezett a világ megteremtése előtt, erről tudósít minket a teremtésről szóló bibliai leírás. Lucifer volt az az angyali fejedelem, aki felfuvalkodott és fellázadt Isten beszéde ellen. Akik elutasítják Isten beszédét, azok még a Sátán oldalán állnak. Ezekkel az emberekkel is türelmesek vagyunk, hogy segítsünk nekik megtérni. Az első emberpár is a rossz oldalra állt, de Isten akarata az, hogy egy fordulatra adjon lehetőséget a sorsunkban.

Isten az Újszövetségben tudtunkra adta akaratának titkát. A világ abban a hitben ringatja magát, hogy minden, ami van, az megmarad örökké. Ez viszont nem így van, hanem a teremtett világnak van kezdete és vége is lesz. Az idő előtt és az idő után már létezett az örökkévalóság. Az idők teljessége az a pont, amikor Isten terve beteljesedik. A világ elmúlik, de Isten beszéde örökké megmarad.

ISTEN MEGÍGÉRTE, HOGY ÚJRA EGYESÍTI A MINDENSÉGET A KRISZTUSBAN, MINDAZT, AMI A MENNYBEN VAN ÉS AZT, AMI A FÖLDÖN VAN.

Az örökkévalóságon belül az idők kezdetén megteremtette Isten az eget és a földet hat napon át, és a hetediken megpihent. Az első napon világosságot teremtett, és elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A teremtést a végén megvizsgálta Isten, és jónak minősítette azt. A világban a jó fogalma a rossz hiányát jelenti, de a Bibliában ez másképpen van, mert azt jelenti ki az Ige, hogy Isten maga a jó, és az jó, ami tőle van. A jó nem relatív, nem csak a rosszhoz képest jó, hanem önmagában az.

Az Atya, a Fiú és Szent Szellem együtt munkálkodik az isteni terv végrehajtásáért, és ebben nekünk is szerep jutott” – Hack Péter

Kezdetben a Földön rendszeresen meglátogatta az első emberpárt az Úr. Egy alkalommal viszont azt tapasztalta, hogy valami változás történt, mert Ádámék elbújtak Előle. Ez már nem volt jónak nevezhető. A bűnnel megtört a jó, ezért érthető, hogy Isten helyreállítást ígér, aminek következtében az egybeszerkesztés után ismét olyan gyönyörű lesz a világ, mint amilyen az Éden volt.

A VILÁG ARRA A HAZUGSÁGRA ÉPÍT, HOGY AZ EMBER EREDENDŐEN JÓ, DE EZ NEM ÍGY VAN. ISTEN VISZONT ELEVE ELHATÁROZTA, HOGY JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL ÚJRA BEVON MINKET A TERMÉSZETFELETTIBE.

Jézus Krisztus által betekintést ad nekünk az eljövendő világba. A kenyérszaporítás után, és azután, hogy a tengeren járt, észrevették az emberek, hogy Rá nem vonatkoznak a természet törvényei. „Mester, hogy jöttél ide?” – kérdezték. Felfoghatatlan az is, ahogyan Krisztus a Földre jött közénk.

Jézus arra ösztönözte hallgatóit, akik ettek a megsokasított kenyérből, és jóllaktak, hogy térjenek meg, de ne pusztán a materiális javak birtoklása érdekében, hanem ennél sokkal nagyobb célért: azért, hogy örök életük legyen.

Istennek rendszeresen emlékeztetnie kellett népét, Izraelt arra, hogy szükségük van a természetfelettihez való folyamatos kapcsolódásra. A felejtés ellen a leghatékonyabb módszer a hálaadás. A népet a mindennapi manna emlékeztette arra, hogy kapcsolatban vannak a természetfelettivel. A manna bizonyította, hogy az örökkévaló Isten velük van a pusztában.

JÉZUS AZT JELENTETTE KI, HOGY AKIK A MANNÁT ETTÉK, MEGHALTAK, DE AKIK AZT A KENYERET ESZIK, AMIT Ő AD, AZOKNAK ÖRÖK ÉLETE VAN.

Jézus beszédeit nem értették, mert úgy néztek rá, mint akinek ismerik a családját, holott Ő a Mennyet képviselte. Az újjászületett emberek már új emberek, akikben a Krisztus él, és ők is a Menny képviselői. Lehet, hogy a környezetünkben lévők nem így látnak bennünket, hanem a múltunk, régi természetünk szerint ismernek, de nekünk tudnunk kell, hogy kik vagyunk. Tudnunk kell, hogy a sorsunk nem a fogantatásunkkal kezdődött, hanem Isten eredeti tervében benne volt a létezésünk. A földi pályánk pusztán egy kis része a sorsunknak, és ennek ismerete tudja kiirtani az emberből a halálfélelmet. A földi életünk folytatódása a szeretteink érdekében szükséges. Isten tervében benne volt, hogy minket, akik holtak voltunk a bűneink miatt, megelevenített és feltámaszt Krisztus által.

"Jézus Krisztus teste étel, vére ital" - Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

A felejtés ellen a leghatékonyabb módszer a hálaadás” – Hack Péter

Jézus elmondta, hogy senki nem mehet az Atyához, hanem csak az, akit Ő vonz. A vonzásának oka, hogy részesévé akar tenni minket az eljövendő, ismételten egybeszerkesztett, gyönyörű világnak. Az úrvacsorai közösségben megerősítjük a szövetséget Jézus Krisztus testével és vérével, amit Ő adott a világ életéért, és megerősítjük a szövetséget az Egyházzal is. A szövetség azt jelenti, elkötelezzük magunkat, hogy soha nem áruljuk el.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  •  Efézusi levél 1:1-14
  • Mózes I. könyve 1
  • János evangéliuma  6:22-58

Hrabovszki György jegyzete