Jézus Krisztus a mi gyógyítónk – Nagy József vendégszolgálata

Jézus Krisztus a mi gyógyítónk - Nagy József vendégszolgálata

NAGY JÓZSEF VENDÉGSZOLGÁLATA A PÉCSI HIT GYÜLEKEZETÉBEN – 2018. NOVEMBER 11.

Ahol Jézus Krisztus jelen van, ott minden szükségben lévő számára van megoldás. Ő ma is bátorít téged, hogy bízzál Benne. Istentiszteletre várakozással jó jönni, és akkor fogunk áldást kapni.

ISTENNEK TITKOS TERVE VOLT, HOGY JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN, DE AZ IS BENNE VOLT A TERVÉBEN, HOGY FEL FOGJA ŐT TÁMASZTANI, ÉS UTÁNA ELKÜLDI A SZENT SZELLEMET.

A vallási vezetők megölették ugyan Jézust, de Pünkösd után Őhelyette már százhúszan hirdették az evangéliumot. Ennek következménye lett, hogy a csodák folytatódtak. Ez történt az anyja méhétől fogva sánta emberrel is, aki alamizsnákból élt, de találkozott az apostolokkal, és ők meggyógyították. Ez a csoda a jeruzsálemi Templom kapujában történt. Önmagunkkal kapcsolatban érdemes megvizsgálnunk, hogy mi hol helyezkedünk el a Templomban; a kapuban-e, vagy annak belsejében? Alamizsnára várunk, vagy nagy áldásokat szeretnénk átvenni az Úrtól? Jobb valódi közösségbe kerülni az Úrral!

Jézus Krisztus a mi gyógyítónk - Nagy József vendégszolgálata

Ahol Jézus Krisztus jelen van, ott minden szükségben lévő számára van megoldás

Péter és János nem ezüstöt, aranyat adott át a koldusnak, hanem annál sokkal értékesebbet, Jézus Krisztus Nevét. Ez váratlan, pozitív esemény volt számára, aminek következtében járni, sőt szökdelni kezdett, és örömében dicsőítette Istent. Bármilyen más szükség esetén is képes Jézus Krisztus vére megoldást hozni. Verpeléten ez történt Csonka Jenővel a kilencvenes években, akit imánkra Jézus Krisztus meggyógyított, ezért a helyszínen át is neveztük őt Ép Jenő névre!

A SÁNTA TÖRTÉNETÉBEN EGY FONTOS TANULSÁG, HOGY Ő A GYÓGYULÁSA UTÁN RAGASZKODOTT ISTEN EMBEREIHEZ ÉS A GYÜLEKEZETHEZ.

Üzenet ez a mai hívők számára is, hogy ragaszkodjunk a gyülekezetünkhöz, ahol az áldásokat nyertük, és legyünk hálásak érte; tegyünk bizonyságot arról, hogy minden jót Jézus Krisztus cselekedett velünk. Péter apostol a csodatétel után megtérésre szólította fel a jelenlévőket. Elmondta, hogy Jézus Krisztust az égnek kellett magába fogadnia addig, amíg minden újjá teremtetik, többek között te magad is. Ennek feltétele a megbánás, majd a megtérés, és következhetnek a felüdülés idejei. A megtérés irányváltást jelent az életvitelben. Ezért fontos minél több embert megtérésre vezetni, mert a Mennyben azt fogják a legnagyobb kincsnek tekinteni.

A farizeusok nem tudták feldolgozni Jézusnak azt a kijelentését, hogy Ő már Ábrahám előtt is létezett, ezért meg akarták Őt kövezni, de Jézus eltávozott tőlük. Ekkor Jézus megnyitotta egy vak szemeit, és ezt a farizeusok nem örömmel fogadták, hanem felelősségre vonták annak szüleit. Ők viszont féltek a kiközösítéstől, ezért azt mondták, hogy kérdezzék őt, hiszen nagykorú.

Jézus Krisztus a mi gyógyítónk - Nagy József vendégszolgálata

Ragaszkodjunk a gyülekezetünkhöz, ahol az áldásokat nyertük, és legyünk hálásak érte; tegyünk bizonyságot arról, hogy minden jót Jézus Krisztus cselekedett velünk

A tanítványok kérdésére Jézus elmondta, hogy van olyan betegség, ami azért van, hogy Isten dolgai nyilvánvalóvá váljanak. A vaknak sarat kent a szemére, és elküldte a Siloám tavához megmosakodni. Ez a név küldöttet jelent, ami arra utal, hogy Ezékiás király az asszír megszállás idején a hegy alatt vezette el a város egyetlen forrását, azaz beküldte a forrást a városba. Ahogyan a király emberei átfúrták a hegyet, Jézus Krisztus is átfúrta az univerzumot, és a poklot is, hogy mi találkozhassunk a Küldöttel, a Szent Szellemmel. Nekünk önmagunkban is el kell végeznünk a fúrást, az elménkben, a szívünkben.

NEKÜNK IS EL KELL DÖNTENÜNK, HOGY VÁLLALJUK-E A FURCSASÁGOKAT; HAJLANDÓK VAGYUNK-E SARAS SZEMMEL VAKON BOTORKÁLNI A LÁTÁSUNK, A GYÓGYULÁSUNK ÉRDEKÉBEN.

A vak vállalta ezt, és visszafelé már látva jött!

Csak a Szent Szellem által történhetnek csodák. Jézus maga sem tett csodát addig, amíg be nem töltekezett Szent Szellemmel. Téged is Ő tud csak vezetni; az se baj, ha olykor ezt meghökkentő módon teszi. Ilyenkor merjed bátran megcselekedni az Úr akaratát!

JOBB ELISMERNI A VAKSÁGOT, ÉS UTÁNA LÁTÓVÁ VÁLNI, MINT AZT GONDOLNI, HOGY LÁTUNK, DE KÖZBEN VAKNAK MARADNI.

Amit Jézus Krisztus megtett értünk, az ébresszen rá bennünket arra, hogy nagyon is szükségünk van a Szent Szellemre, ezért törekedjünk arra, hogy rendszeresen töltekezzünk be Szent Szellemmel. Amikor nyelveken szólunk, akkor az elménk trónfosztását végezzük el, és menetelünk a várt megoldás felé.

Jézus Krisztus a mi gyógyítónk - Nagy József vendégszolgálata

Csak a Szent Szellem által történhetnek csodák

Ezékiás király halálos betegségbe került, és Isten odaküldte Ésaiás prófétát azzal, hogy a király készítsen végrendeletet, mert meg fog halni. Ő ekkor megalázta magát, könyörgött, szembe nézett saját lelke kőfalával, a betegségével. Sírt, de a szívét nem engedte megkeményedni. Ezért sikerült rávennie Istent arra, hogy hosszabbítsa meg az életét tizenöt évvel. Isten nem automatikusan cselekszik, hanem gyakran az imáink hatására. A napórán a jel csak óriási közbeavatkozás hatására mehet vissza, de mivel Isten mindenható, ezért ezt is képes megtenni annak érdekében, hogy gyógyíthasson. A király a gyógyuláson túl a nép szabadulására is ígéretet kapott, erre ő hálát adott Istennek, és megvallotta, hogy áldássá lett számára a nagy keserűség.


 Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak! Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet! Az Úr szabadított meg engemet; azért énekeljük énekimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában! (Ésaiás 38:18-20)


Jézus Krisztus ma is gyógyít, szabadít. Erről naponta kapunk bizonyságokat!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Apostolok cselekedetei 3:1-12, 16-21
  • János evangéliuma 8:58-9:7
  • Ésaiás 38:1-9

(Fotók: Fekete Eszter)

Hrabovszki György jegyzete