“Jézus Krisztus a megoldás a bajban” – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

Dr. Hack Péter: A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést

Dr. Hack Péter 2023.08.06-i prédikációjának összefoglalója

A vérfolyásos asszony tizenkét éve szenvedett a baja miatt. Ilyen hosszú idejű betegség már képes  meghatározni az embernek az életérzését. Ráadásul a törvény szerint a vérfolyásos állapot rendkívüli mértékben korlátozta az ő társadalmi érintkezéseit. Más olyan történettel is találkozhatunk a Bibliában, amelyekből azt láthatjuk, hogy hosszú ideig is fennállhat valamilyen probléma, és különböző módon reagálhatnak erre az érintettek. Rosszul is lehet reagálni, és ez esetben az illetőnek elmehet az életkedve, megkeseredhet. A történet szereplője jól reagált. Vagyonos személy volt, de az orvosokra költötte szinte mindenét, és tőlük is sokat szenvedett. Mégsem keseredett el, nem vesztette el a reményét. Ez az asszony hallott Jézus felől. A Názáreti Jézus sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek valami bajuk volt, megrohanták Őt és igyekeztek megérinteni. (Mk 3:10)

MEGRAGADTA AZT, AMIT HALLOTT JÉZUS FELŐL. AZÉRT TEHETTE, MERT VOLT, AKI BIZONYSÁGOT TETT NEKI AZ ÚRRÓL, ÉS EZ NEKÜNK IS ÜZENET, HOGY TEGYÜNK BÁTRAN BIZONYSÁGOT, MERT EZEN EMBERI ÉLETEK MÚLHATNAK. FIGYELJÜNK SZENT SZELLEMRE, KÖVESSÜK AZ Ő VEZETÉSÉT.

Az asszony kész volt cselekedni akkor, amikor hallott Jézusról. Azért tudott tenni a saját érdekében, mert nem volt depressziós, így képes volt keresni a megoldást, kilépve az állapotából. Megértette, hogy a megoldás Jézus Krisztus személye, Aki által erőt vehet. Nem törődött az útjában álló akadályokkal, nem kesergett azon, hogy nem kapja készen a megoldást, hanem aktív volt, cselekedett. A gyógyulásokról hallott történetek hatására létrejött a szívében a hit, hogy ő sincsen kizárva a gyógyulásból. Nem keresett más közbenjárót – például a tanítványok közül valakit, vagy Jézus anyját –, hanem céltudatosan ment előre a tömegben, és közvetlenül Jézus Krisztushoz fordult, csakis az Ő ruháját akarta megérinteni.

Nem azt kereste ez a vérfolyásos asszony, hogy a jelenlévő emberek mit gondolnak, hogyan viszonyulnak Jézushoz, vagy milyenek, akik ott vannak körülötte, hanem csak azzal törődött, hogy elérje Őt. Ahogy megtette, azonnal megérezte, hogy meggyógyult a betegségéből. Gyógyulásának kulcsa a hite volt, ezért mondta neki Jézus, hogy a hite tartotta meg őt.

Érdemes észrevenni a történetből, hogy sokan mások is megérintették, szinte szorongatták Jézust. Ő azt vette észre, hogy valaki másképpen ért Őhozzá: hittel. Sokan hozzáértek, de mivel az asszony ezt hittel tette, ezért vette észre Jézus, hogy isteni erő áradt ki Belőle.

EZ AZ ERŐ MA IS MEGVAN JÉZUSBAN, MA IS VEHETJÜK AZT. BÁRMI LEHET A PROBLÉMA, NE A PROBLÉMÁVAL FOGLALKOZZUNK, HANEM MENJÜNK ODA HOZZÁ, AKINÉL MEGVAN A MEGOLDÁS.

Isten ma készíti fel a fiatal nemzedéket arra, hogy meg tudjanak állni a jövőben. Ehhez már nem lesz elég az a kenet, az az erő, ami eddig elég volt. Tennünk kell azért, hogy sikerüljön nagyobb erőt venni, keresnünk kell a megoldást.

Jézust Jairus, a zsinagógafő is aktív hittel kereste meg, mert a leánya haldoklott. A rossz hír hallatán kezdett bejönni a szívébe a félelem, ezért Jézus azt mondta neki, hogy „Ne félj, csak higgy!” Egy keresztény számára nem engedélyezett a félelem! Ne engedjük meg magunknak, hogy a rosszat lássuk a sorsunkkal kapcsolatban. A hit a reménylett dolgok valósága, ezért kell látnunk meggyőződéssel a megoldást akkor is, ha nem tudjuk konkrétan, hogyan fog az megtörténni és bejönni a láthatóba. (Zsid 11:1)

Jézus megmondta: veszünk erőt, miután eljön reánk a Szent Szellem. Ő adja, de nekünk kell vennünk az erőt. Annak, aki megragadja az Úr ruhájának szegélyét, nem kell félnie, mert Jézus jelen van ott, ahol ketten vagy hárman az Ő nevében gyűlnek össze. Ezért olyan hittel és céltudatosan jöjjünk az Úr jelenlétébe, ahogyan a történetben vérfolyásos asszony tette, és bármi is a problémánk, az Úrtól vegyünk erőt a bajainkra.

Az elhangzott igék:

  • Márk evangéliuma 5:22-36
  • Apostolok cselekedetei 1:8
  • Lukács evangéliuma 6:19

Jegyzet: Hrabovszki György