“Jézus Krisztus az élő Isten Fia” – Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

"Jézus Krisztus az élő Isten Fia" - Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

“Jézus Krisztus az élő Isten Fia” – Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

„Akik azért örömest vevék az ő [ti. Péter apostol] beszédét, megkeresztelkedének…” / Apcsel 2:41a/

A bibliai értékű újjászületésnek ma is ez az alapja: örömmel fogadni az Isten Igéjét, az evangéliumot Szt. Szellem által hirdető ember beszédét.

A pécsi Hit Gyülekezetében ilyen örömteli alkalomra került sor november végén. Egy vasárnap délután, a gyönyörűen kialakított, kulturált keresztelő medencében 27-en adták át a múltnak hit által a régi életüket, régi természetüket, és mindazt, amit a korábbi, Istentől elválasztott életük hordozott.

Baji Tamás lelkész a vízkeresztséget megelőző rövid tanításában az Özönvíz, illetve a Vörös-tengeren való átvonulás történelmi példáit hozta összefüggésbe az újjászületés újszövetségi üzenetével. Péter apostol szavait idézve ugyanis

„… egyszer [már] várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek tartatott meg víz által; ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése [eredetiben: kérése] Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által”. /’Péter 3:20.21/

Az elhangzottak szerint Istennek, az egész lakott világra elérkező ítéletétől, Noé és családja azért menekült meg annak idején, mert Isten szavának engedelmeskedve bementek az általuk épített bárkába az Özönvíz elől. Így ugyanaz a víz, ami a velejéig romlott világ és a bűnös emberi természet pusztulását okozta Isten ítéleteként, egy új, megtisztult világ számára tartotta fenn az igaz embereket, Noét és családját. A Biblia szerint ez „képmás”, előképe a felnőttkori vízkeresztségnek, amely a Jézus Krisztus halálának és feltámadásának tényét elfogadó, bűnbocsánatot nyert hívő lelkiismeretének kérése Isten kegyelme iránt.

"Jézus Krisztus az élő Isten Fia" - Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

A bárka ma az Egyház, Isten megmentő eszköze, és ma is nagy a tét. Aki hallgat Isten beszédére, az ugyanúgy megmenekül a világban lévő bűn és igazságtalanság miatt küszöbön álló ítélettől, mint – ahogyan a másik bibliai példa tanítja – hajdanán Izrael népe, amikor az egyiptomi elnyomásból való szabadulásuk után a Vörös-tengeren keltek át az üldözőik elől menekülve, csodálatos módon száraz lábbal:

„Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az egyiptomiak, elnyelettek”. /Zsidó 11:29/

Az elhangzott tanítás szerint mindkét esetben azt mondhatnánk, amit a Biblia is állít a megmenekült emberekről: újjászülettek. Átmentek egy olyan valóságba, ahol az őket üldözők, és a gonoszságban veszteglő világ már nem érhette el őket. Ma is maga mögött hagyhatja így bárki a régi életét.

"Jézus Krisztus az élő Isten Fia" - Vízkeresztség a pécsi Hit Gyülekezetében

Ezen alkalommal fiatalok és idősek egyaránt megértették a vízkeresztség igazi jelentőségét, és Jézus halálával azonosulva a hitük megvallásával merítkeztek alá, hogy a vízből kiemelkedve Jézus feltámadásával is azonosulva egy új, a bűnöktől és következményeitől megtisztult életben élhessenek tovább. Ahogy a feltámadt Isten Fián, Jézus Krisztuson a bűn és a halál többé már nem tudott uralkodni, ugyanilyen minőségű életet nyerve Isten gyermekeként létezhetnek tovább azok, akik az ”újraszületés” csodájában részesültek.

A tanításban megfogalmazott bibliai látás bizonyára megerősítette és tovább építette az újjászületés előtt álló hívők örömét és várakozását:

„Valakik pedig befogadák őt [ti. Jézus Krisztust, az Isten Igéjét], hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.” /János 1:12.13/

Fotók: Akaró Rafael