Jézus, a gyógyító – Istentisztelet

Jézus, a gyógyító - Istentisztelet

Jézus, a gyógyító – 2016. december 4.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

A gyógyulás elnyeréséhez szükséges, hogy az ember ne törődjön bele a betegségébe, hanem azzal a hittel menjen Jézushoz, hogy Ő képes a helyzetet akár azonnal megváltoztatni. Két tényező szükséges a gyógyuláshoz: a hit és Jézus gyógyító ereje. Jézusban ma nagyobb gyógyító erő van, mint volt földi szolgálata során. Azóta ugyanis megdicsőítette Őt az Atya, és mindent a lábai alá vetett.

Nem helyes, ha az ember a betegséget a sajátjának nevezi, mert az az ördögé, aki rá akarja azt pakolni az emberekre. Kulcskérdés, hogy alázattal forduljon az ember Istenhez gyógyulását kérve, nem pedig követelőzve, számon kérő módon. Jézus kimondott szava is elég lehet a gyógyuláshoz, hiszen abban benne van a teremtő erő. Így volt ez a kapernaumi százados szolgájának gyógyításakor. Az ilyen csodák vonzották az embereket Jézushoz. A megalázkodáshoz olykor szükséges az, hogy az embert hatalmába kerítse a tehetetlenség érzése. Isten akkor érkezik el az emberhez, amikor ő eljutott a képességei határához.

Isten fej pozíciót akar adni a Benne bízóknak, ami azt jelenti, hogy képes az ember uralkodni a körülményein. Az ember választhat: Istent akarja szolgálni képességeivel jó körülmények között, vagy az ellenségét kifosztva és nyomorúságban. Amikor az ember rést hagy az ördögnek, akkor ő könyörtelenül be is jön az életébe. Ilyenkor az a helyes út, ha az ember megalázza magát Isten előtt, és szabadulást, gyógyulást kér. Ez esetben a bűn miatt eltávozott védelem visszatér az életére.

Jézus ereje nem szűnt meg halálával és feltámadásával. Mennybe menetele után az apostolok szolgálatára is meggyógyultak a betegek. Ez Jézus ígéretének beteljesülése. Az a szolgálatunk, hogy hirdessük Jézus Krisztus evangéliumát. Gyakorolni kell a hitünket a gyógyító erő működésében. A gyógyulás átvételéhez jó dolog előtte megtisztulni a bűnökből. A gyógyítás képessége nem csak egyes emberekre vonatkozóan van meg, hanem minden tanítványnak megadta azt Isten. Fontos a gyógyulás, szabadulás után hálát adni, és megmaradni az igazságban.

Elhangzott igék:

  • Márk evangéliuma 5:25-34, 6:54-56 és 16:15:20
  • Máté evangéliuma 8:2-4 és 17:14-18
  • Mózes V. könyve 28:1-68
  • Apostolok cselekedetei 5:14-16 és 28:7-10
  • Péter apostol I. könyve 2:14
  • Jakab apostol könyve 5:16

Hrabovszki György jegyzete