Izrael, az egyház és a nemzetek jövője Isten igéje alapján – Dr. Hack Péter

Izrael, az egyház és a nemzetek jövője Isten igéje alapján - Dr. Hack Péter

Izrael, az egyház és a nemzetek jövője Isten igéje alapján – 2017. november 12.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A tanítványok büszkén mutogatták Jézusnak a Templomot. Ők nagyon bíztak abban, hogy amíg ott áll, addig őket baj nem érheti. Jézus azt mondta, hogy nem az épület tartja meg őket, hiszen abból kő kövön nem fog maradni, hanem Isten tervének megvalósulásában kell bízni. A tanítványok a világkorszak végére vonatkozóan kérdezik Jézust. Isten nem akar minket bekötött szemekkel vezetni, hanem azt akarja, hogy értsük, lássuk a célokat.

Jézus három embercsoportról szól. Az egyik a nemzetek, akik nincsenek kapcsolatban Istennel, a másik Izrael, a harmadik az Egyház. Más és más ezeknek a csoportoknak a jövője. Választhat az ember, hogy melyik jövőt akarja önmagának.

AZ ÍTÉLETRŐL SZÓLÓ JÖVŐKÉP A NEMZETEKNEK SZÓL.

Jézus utal a Noé korabeli gonoszságra, amikor az embereknek minden gondolata szüntelenül csak gonosz volt. Ma is erre tart a világ, noha a tudomány és a technika sokat fejlődött, de sokkal több ma a gonoszság, mint néhány évtizeddel ezelőtt volt. Az emberi jellem, az emberi minőség az idő előre haladtával nem javul, hanem romlik. Szexualizált, pornografizált világban élünk, ahol az emberek egymás testét szexuális tárgynak tekintik, és nem is értik, hogy a másik miért nem fogadja el ezt a szerepet. Ma az emberek kifejezetten tagadják a bibliai igazságokat, és ez gyakran önmagukat keresztényeknek mondó emberekre is igaz. Tévhit, hogy elkerülhetik a felelősségre vonást azok, akik a többség útján járnak, hiszen Noé idejében csak nyolc ember menekült meg!

Izrael, az egyház és a nemzetek jövője Isten igéje alapján - Dr. Hack Péter

Isten nem akar minket bekötött szemekkel vezetni, hanem azt akarja, hogy értsük, lássuk a célokat

A nemzetekre ítélet vár. Nem helyes Jézus Krisztussal kapcsolatban csak jutalmazásról beszélni, mert Ő a gonoszsághoz haraggal viszonyul. Az első eljövetele nem volt mindenki számára egyértelmű, de a második már teljesen nyilvánvaló lesz. A Földet Isten az ember számára teremtette, csak azt, sajnos, az ember átjátszotta a sátán számára. A Biblia arról tudósít minket, hogy a tulajdonos visszatér, és helyreállítja majd az eredeti tulajdonviszonyokat.

Pál apostol Timótheusnak arról ír, hogy milyenek lesznek az utolsó időkben az emberek.

ÉRDEMES ÖNVIZSGÁLATOT TARTANI, NEHOGY OTT LEGYÜNK, AHOL ISTEN ÍTÉLETTEL FOG LECSAPNI.

Sőt, gondoljunk arra is, hogy szeretteink se legyenek ott, akik még talán nem veszik komolyan az ítéletről szóló próféciákat! Tudjuk, hogy csak az mehet Istenhez, akit Ő vonz, de imával, böjttel  kérhetjük Istent arra, hogy gyakoroljon vonzást a célszemélyünkre.

A második csoport Izrael népe. Isten összegyűjti népét az utolsó időkben, és ezzel párhuzamosan zajlik a nemzetekből valók összegyűjtése is. Izraelt Isten látványos győzelemre fogja vezetni, hogy a pogányok megismerjék Izrael Istenében az élő Istent. A világ és Izrael közötti konfliktus végkifejletében felépül a Templom, de három és fél év után a pusztító utálatosság bekerül, an Antikrisztus beül a szentélybe, és erre az időre mondja Jézus, hogy akik Júdeában vannak, azoknak menekülniük kell. Valószínű az Ige alapján, hogy az Egyház akkor már nem lesz itt. Izrael az ítéletidőn átmenve meg fog térni, és Isten helyreállítja népét.

Izrael, az egyház és a nemzetek jövője Isten igéje alapján - Dr. Hack Péter

Nem helyes Jézus Krisztussal kapcsolatban csak jutalmazásról beszélni, mert Ő a gonoszsághoz haraggal viszonyul

A harmadik szereplőre, az Egyházra vonatkozó ígéret is összegyűjtés, de nem ítéletre, hanem azért, hogy magához fogadja az Ő népét.  Azok menekülnek meg az ítélet elől, akik meghallják majd a trombita hangját,  az arkangyal szózatát, az Úr szavát.

HÍVŐ KERESZTÉNYKÉNT JÓRA KELL SZÁMÍTANI: AMIKOR A VILÁGRA ÍTÉLET JÖN, MI MÁR A MENNYBEN LESZÜNK.

Készülünk arra, hogy az Úrral együtt visszajöjjünk harcolni Izrael ellenségei ellen. Erre már itt a földön kell készülnünk. Álljunk a résre, oda ahová Isten helyezett; mentsük az emberi életeket!

ELHANGZOTT IGÉK:

 • Máté evangéliuma 24:1-51, 13:37-43
 • Zsidókhoz írt levél 13:13
 • Jelenések könyve 6:12-17
 • Timótheushoz írt II. levél 3:1-4
 • Mózes V. könyve 4:30-31
 • Ésaiás próféta könyve 2:2-3, 11:11-12, 56:8
 • Ezékiel próféta könyve 38:16
 • Dániel próféta könyve 10:14
 • Hóseás próféta könyve 3:5
 • Korinthusi I. levél 15:51-52
 • Thesszalonikai I. levél 4:15-18

Hrabovszki György jegyzete