Mindenkor örüljetek – Istentisztelet

Istentisztelet – Az öröm nagyon fontos

Mindenkor örüljetek – 2016. október 23.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

A Sátorok ünnepének üzenete

A sátorok ünnepe aratási ünnep; szüreté, örvendezésé, szabadításé. Izraelt arra emlékezteti, hogy van Isten, Aki nem teológiát adott, hanem megmutatta erős karját. Azt akarja, hogy népe élvezze az Ő szeretetét, jóságát, gondviselését. Mi a teendőnk tehát? Vegyük észre az életünkben Isten munkáját! Jó dolog az örömöt állandó életérzésünkké tenni, mert az öröm szelíddé teszi az embert, a szomorúság viszont kegyetlenné. Tudni kell gyermeki módon örülni Istennek, és ha ez nem megy, keresni kell a megoldást.

Hálás emberként jó élni. Ne tekintsük magától értetődőnek azt, hogy egészségesek vagyunk, sem azt, hogy 70 éve nincs háború az életterünkben.

Az élő Isten jelenlétébe csak istenfélelemmel szabad belépni, ez esetben viszont megtapasztalhatjuk az öröm kiáradását. Dávid ezt értette meg, és emiatt törekedett arra, hogy jó személyes közössége legyen Istennel.

Elhangzott igék:

  • Mózes 3. könyve 23:34-43
  • Filippi levél 4:4-7
  • Mózes 1. könyve 4:6-7
  • Zsoltárok könyve 32:10, 68:4-5, 97:12, 66:1-5, 81:2-4, 95:1-3, 98:4-9, 118:24-26
  • Thesszalonika 1. levél 5:16-23
  • Sámuel 2. könyve 6:10-23
  • Jelenések könyve 19:4-7