Isten országa polgárai vagyunk – Dr. Hack Péter

Isten országa polgárai vagyunk - Dr. Hack Péter

Isten országa polgárai vagyunk – 2017. november 19.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus üzenete az emberek számára evangélium, jó hír, örömhír, hiszen Isten Országa érkezett el. Történelmi fordulatot hozott el Jézus, és te magad is a küldött vagy, ezért ne szégyelld ezt a helyzetedet, hanem bátran vállaljad fel.

Van valamid, amit úgy tudsz másokkal megosztani, hogy közben neked sem lesz kevesebb belőle! Lehetőséged van kezdeményezni az örömhír továbbadását, és fontos is ezt megtenni. Aki ennek jelentőségét megérti, annak az élete új értelmet nyer, és attól kezdve már nem világi mércével fogja mérni a sikert. Isten Országának elérkezése nyitotta meg az igazi siker lehetőségét, ami által kijuthatunk a jelenlegi állapotunkból.

Isten országa polgárai vagyunk - Dr. Hack Péter

Jézus üzenete az emberek számára evangélium, jó hír, örömhír, hiszen Isten Országa érkezett el

Ez az ország hív minden embert, hogy legyen a polgára. A földi országok állampolgárai is rendelkeznek előjogokkal. Ha külföldön veszélybe, vagy bajba jutnak, a konzulátushoz fordulhatnak. A hontalanok kiszolgáltatottak: rajtuk legfeljebb segélyszervezetek segítenek.  A hívők – megtartva nemzeti állampolgárságukat – Isten országa állampolgárai.

A MENNYEI ÁLLAMPOLGÁRSÁG FELJOGOSÍT MINKET ARRA, HOGY  ISTEN ORSZÁGA JAVAIBAN, VÉDELMÉBEN RÉSZESÜLJÜNK.

Nem a látható világban kell keresnünk a boldogságot, hanem szellemben. Jézus azt mondta,  azok boldogok, akik szellemben szegények, mert övék az Isten Országa. Jézus az örömhír hirdetését szolgálattal együtt adta parancsba tanítványainak (gyógyítsák a betegeket, űzzék a démonokat), mivel enélkül csak vallás lenne a tevékenységünk, amire nem kíváncsiak az emberek. Jézus megmondta, hogy ez esetben is lesznek olyanok, akik nem fognak hinni, de hozzák tudomásukra, hogy elközelített Isten Országa. Még nem jött el teljes erőben, de már most is vannak jelei. Ez az ország jelekben, csodákban és erőben áll.

ISTEN ORSZÁGA NEM SZEMMEL LÁTHATÓLAG JÖN EL, HANEM BENNÜNK JELENIK MEG. A KÍVÜLÁLLÓK CSAK ANNYIT LÁTNAK EBBŐL AZ ORSZÁGBÓL, AMENNYI ÁLTALUNK LÁTHATÓVÁ VÁLIK.

Ha mennyei polgárként élünk, vonzó lesz az emberek számára a keresztény élet. Az Isten Országának állampolgárságát el is lehet veszíteni, ha nem Isten törvényei szerint élünk. Kell, hogy látható legyen a mennyei állampolgáron a krisztusi természet; az, hogy a gonoszt jóval győzi le, nagyvonalú, megbocsátásra kész. Méltó módon kell képviselnünk Isten országát.

Emellett erősnek is kell lenni, mert erő nélkül nem lehet az ember tanúbizonyság, hiszen az ellenség nem adja oda harc nélkül azt, amit bitorol. Mi csak porszemek vagyunk, de az Istentől kapott erővel győztesek leszünk. Alkalmasságunkat Isten adja a harcra, a győzelemre. Jézus Krisztus hatalmat is adott.

CSAK AZ ARAT GYŐZELMET, AKI KIMEGY A CSATATÉRRE. NEM A SAJÁT AMBÍCIÓIDAT TÁPLÁLVA, HANEM AZZAL A HITTEL, HOGY ISTEN AKAR OTT HASZNÁLNI TÉGED.

Az élet minden területén zajlik a szellemi harc. Uralmat vehetsz a szellemi erők fölött, ha Isten céljait tartod szem előtt. Amikor hirdeted az evangéliumot, akkor elkerülhetetlen a szellemi konfliktus, de fel kell vállalni a harcot.  Akik hisznek, azok képesek a démonokat kiűzni a környezetükben és más győzelmeket elérni.

Minden nap van eredményhirdetés: vagy győztesen, vagy vesztesen zárod a napot. Pál apostol sporthasonlatával, a hívő olyan mint a birkózó, vagy a bokszoló. A birkózó is gyűrődik és  a győztes bokszoló is kap ütéseket, de az Istent szeretőknek minden a javára van.

Isten országa polgárai vagyunk - Dr. Hack Péter

Ha mennyei polgárként élünk, vonzó lesz az emberek számára a keresztény élet

A bizonyságtevés során nem szabad, hogy elbizonytalanítson a hallgató hitetlensége, mert az nem a te felelősséged, hanem az övé. Némelyek hisznek, némelyek nem.

Fontos, hogy legyenek bizonyságaid, és osszad is meg azokat, hogy növekedhessen Isten Országa, ami nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Ez legyen az alapvető életérzésed!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Márk evangéliuma 1:1, 16:16-20
  • Lukács evangéliuma 6:20, 10:9-11, 17:20-21, 11:20, 13:18-19
  • Korinthusi első levél 4:20
  • Máté evangéliuma 12:2:7-28, 6:9-13
  • Apostolok cselekedetei 28:23-24
  • Rómaiakhoz írt levél 14:17

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete