Blog

Legfrissebb hírek Isten országa elrejtett kincs – Dr. Hack Péter

Isten országa elrejtett kincs – Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Dr. Hack Péter 2022.11.27-i prédikációjának összefoglalója

Jézus arról beszélt tanítványainak, hogy milyen az Isten országa, ami már közel van. Kezdetben jó hely volt a Föld, viszont ez az idilli helyzet megváltozott a bűnbeeséskor. Az Ő eljövetelével elkezdődött a helyreállítás, és el fog jönni Isten Országa a Földre, ami azt jelenti, igazság, békesség, és öröm lesz jelen a Szent Szellem által.

JELENLEG A FÖLDÖN AZ E VILÁG FEJEDELME SZABJA A NORMÁKAT, MIVEL AZ EMBER AKARATLANUL UGYAN, DE ÁTADTA AZ ELLENSÉGÉNEK AZ ISTENTŐL URALKODÁSRA KAPOTT HATALMAT.

A Sátán embergyilkos volt kezdettől fogva. Az a trükkje, hogy azt, amit ő csinál, azért Istent okolja, ez által kétségessé teszi az emberek szemében azt, hogy Isten jó. A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy az ártatlan vér kiontása átkot hoz. A magzatok meggyilkolása, az abortusz is ebbe a kategóriába tartozik. A világ állapotát jól mutatja, hogy sokan hisztérikusan küzdenek azért, hogy továbbra is folytathassák ezt a tevékenységet. Jézus azt állította, hogy ebbe a világba fog beavatkozni Isten Országa.

Isten országa jelenleg rejtett kincs, amit keresni kell. Erőfeszítést kell tenni a megtalálásához. Vannak elrejtett kincsek Isten Országában. Gyakran kérdezik világi emberek a problémák megtapasztalásakor: „Hol van Isten?”

ISTEN A MENNYBEN VAN, DE ISTEN ORSZÁGA ELJÖTT MÁR A FÖLDRE, CSAK MÉG REJTETT FORMÁBAN.

Az ember a szeretetét embertársai iránt úgy fejezheti ki, hogy időt szán rájuk. Így van ez magával Istennel is; Őrá is kell időt szánnunk. Az időbeosztásunkkal a fontossági sorrendünket kommunikáljuk. Jézus azt mondta, hogy aki megtalálja a kincset – Isten Országát –, az elrejti, és mindenét feláldozza érte, hogy megszerezze azt a kincset. Isten igazsága végtelen, nem lehet kimeríteni.

AZ EMBERNEK HOZNIA KELL EGY DÖNTÉST; AZT, HOGY KÍVÁNJA MEGISMERNI ISTEN IGAZSÁGÁT. AMIKOR MEGTÉRÜNK, AKKOR MEGVÁLTOZIK AZ ÉLETÜNKBEN A FONTOSSÁGI SORREND.

Attól kezdve – munkánkat és egyéb elfoglaltságainkat nem feladva – Isten igazságának keresését kell az első helyre tenni. Istentiszteletre várakozással jó érkezni, mert akkor fogunk válaszokat kapni a kérdéseinkre.

Jézus azt mondta, hogy vegyük fel magunkra az Ő igáját, amely könnyű és gyönyörűséges. Tesztelheti magát az ember azzal, hogy amit tesz, azt valóban könnyűnek és édesnek tapasztalja-e; hogy valóban az Úr igája van-e rajta.

SEHOL NINCS MEGÍRVA, HOGY AZ EMBERI ÉLETET SZENVEDVE KELLENE LEÉLNI. LEHET KIÁLTANI ISTENHEZ BÖLCSESSÉGÉRT, ÉS Ő VÁLASZOLNI FOG, TANÁCSOT FOG ADNI.

Isten bölcsessége képes megőrizni a hívőt az igazság útján. Emberi kapcsolatainkban arra kell törekednünk, hogy azok ne távolítsanak el Istentől.

AZ IGAZSÁG KERESÉSE SORÁN GYAKRAN ÁLDOZATOT KELL HOZNI. PÁL APOSTOL EBBEN MINDEN HÍVŐ SZÁMÁRA PÉLDÁT MUTATOTT AZZAL, HOGY KÁRNAK ÉS SZEMÉTNEK ÍTÉLT MINDENT AZÉRT, HOGY A KRISZTUS IGAZSÁGÁT MEGNYERJE.

Jézus mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. Isten Országát hatalmas értéknek kell látnunk, aminek megszerzéséért mindent érdemes háttérbe szorítani, kárnak és szemétnek ítélve a régi, bűnös életet. Ez nem jelent kivonulást a világból, hanem éppen az élet és az öröm behozatalát jelenti a világba.

ISTEN ORSZÁGA MINDENNÉL TÖBBET ÉR. SZÍVÜNKBE KELL REJTENI AZ IGÉT, HOGY MEGSZEREZZÜK AZT A KINCSET.

Keressük Isten igazságosságát, kutassuk igazságát, és vágyódjunk arra, hogy átjárjon minket az Ő bölcsessége. Ez az útja annak, hogy megmaradjunk az igazság útján, és így az igazak seregéhez tartozzunk, akiket Isten felkészít magának a végső küzdelemben. Ez a döntéseinken múlik; azon, hogy mit tartunk fontosnak. Törekedjünk addig is arra, hogy életünkben, kapcsolatainkban mindig jelen legyen az Úr, és vezessen minket.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 13:44-46
  • Példabeszédek könyve 2:1-22
  • Filippi levél 3:4-12

Hrabovszki György jegyzete

Paste your AdWords Remarketing code here