Isten a házasságszerző – Ifjúsági Istentisztelet

Isten a házasságszerző - Ifjúsági Istentisztelet

Isten a házasságszerző – 2016. november 11.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

A megtérés után a házasság a legfontosabb döntés az ember életében, ami a karrier- és lakóhelyválasztással ellentétben nem korrigálható, éppen ezért az Igére alapozva kell meghoznunk.

Az Úrtól kapunk szeretetet és ezt embertársainkkal is igyekszünk megosztani. E célból hozta létre Isten a házasság intézményét egy férfi és egy nő között. (I. Mózes 2:18-24)

Az Úr számára rendkívül fontos az életünknek ez a területe: az üdvösségünk is nagymértékben függ a társválasztástól. A házasságkötés során Isten természetfölötti módon egybeszerkeszti a párt. A másik félben megadja azt, ami belőlünk hiányzik. (Máté 19:3-6)

Bízzunk abban, hogy Isten tudja a szükségleteinket és jobban ismer minket, mint mi saját magunkat! Nem fog olyan embert elénk vezetni, akit nem érzünk magunkhoz illőnek. (Példabeszédek 18:22)

A XX. században a Sátán alapvető bibliai igazságokat támadott meg sikeresen: a házasság szövetségét, illetve azt, hogy Isten Igéje elutasítja a válást és a szexuális bűnöket. Az ördög meg akarja akadályozni, hogy házasságok jöjjenek létre.

A párválasztás olyan, mint a házépítés. A kulcs a szellemi megalapozás. A házfalak a lelki szintet jelképezik, míg a tető a testi kapcsolatot. Csak a szellemi alap letétele után szabad továbblépni, hiszen ha a szellemünkben van kijelentés, akkor minden, amit arra teszünk, erősen fog állni. Ha tudnak a felek egymással beszélgetni, értik a másik életében a kihívásokat, akkor képesek segítőtárssá válni és együtt megöregedni, végigkísérve a házastársuk életpályáját. A világban a párválasztás leginkább testi szinten zajlik, pedig ha a tetővel kezdjük az építést, abból nem lesz ház.

Ha valaki megijed attól a gondolattól, hogy cölibátusi ajándéka van, akkor bizonyos, hogy nincsen. Ha rendelkezik vele, akkor élvezi az egyedüllétet, nem okoz neki szenvedést. (I. Korinthus 7:1-2, 9, 27, 32-38 és Prédikátor 4:9)

Isten gyűlöli az elválást. A Biblia rendkívül szűk körben engedi meg a válást, és aki úgy válik el, hogy a válásnak nincs igei alapja, vagy ő a felelős a házasságtörésért, az viselni fogja ennek következményeit. Nagy tehát a felelősségünk a párválasztással kapcsolatban. (Máté 5:32)

Sámson filiszteus nőbe lett szerelmes, de ez a szeretet a hölgy külseje miatt alakult ki benne. Az olyan kapcsolatba ne menjünk bele, mely megfoszt a józan ítélőképességünktől és a szabadságunktól! Ha a szeretet, amit egy másik ember iránt érzünk, beteggé tesz és gyötrelmet okoz, akárcsak Amnon esetében, akkor az nem az Úrtól van. (Bírák 16:4-21 és II. Sámuel 13:1-20)

Ami Istentől van, az épít. Az Úrban kötött házasság minél tovább tart, annál jobb, mert Isten természetfölötti szinten támogatja.

Izsák és Rebeka példáját kövessük! Egyikőjük sem a külsejével akart benyomást gyakorolni a másikra. Ha valaki légypapírnak öltözik, ne csodálkozzon, ha legyek tapadnak rá! Az Úrtól való házastárs alapismérvei az istenfélelem, a bűngyűlölet, az igazságszeretet és a taníthatóság. Aki Istenhez hűséges, az a házasságban is az lesz. (I. Mózes 24:1-67 és I. Sámuel 16:7)

A társválasztásban az aktív szereplő a férfi. A férfiaknál akkor jön el a házasodás ideje, ha bizonyítani tudják egzisztencia-teremtő képességüket, vagyis el tudják tartani a családjukat. A hölgyek szerepe a reményteljes várakozás és a tisztaság megőrzése, amíg jön az érdeklődő. (I. Péter 3:1-5 és Zsidó 11:5)

Nem érdemes addig vágyat kialakítani, amíg az Úr nem ad. Egy jó egyedülállóság sokkal jobb, mint egy rossz házasság. Kerülnünk kell azokat a befolyásokat, melyek illegális szexuális vágyat ébresztenek bennünk. (Énekek éneke 2:7; 3:5; 8:4 és I. Korintus 7:1-2)

Pasitka Janina jegyzete