Blog

Legfrissebb hírek Igazság az, amit a Biblia annak nevez – Dr. Hack Péter

Igazság az, amit a Biblia annak nevez – Dr. Hack Péter

Igazság az, amit a Biblia annak nevez - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2023.12.03.-i prédikációjának összefoglalója

Isten kiárasztja kegyelmét a világba és kéri, hogy az emberek fogadják el a megváltás ajándékát.

Közben zajlik a pere a Föld lakóival, és kijelenti, hogy az Ő haragja marad azokon, akik elutasítják a Vele való szövetséget. Ezt a szövetséget nem az emberek alakítják, nem ők mondhatják meg, hogy Jézus Krisztusnak melyik megjelenését választják.

Karácsony táján sokan a kisded Jézust szeretnék elfogadni, vagy a megfeszítettet, de mindkettő erőtlen. De Jézus földi sorsának csak kicsiny szakaszában volt erőtlen és kiszolgáltatott állapotban. Mégis a világ szeretné így látni Őt. Jézus Krisztus Ne engedjük be a szellemünkbe ezt a Jézus-képet! Jézus legközelebb nem kisdedként és nem megfeszítettként jelenik majd meg, hanem hatalommal és erővel.

A FELTÁMADOTT JÉZUS KRISZTUSRA NÉZZÜNK, AKI FELMENT A MENNYBE, ÉS NEKI ADATOTT MINDEN HATALOM, ÉS AKI BÍRÓKÉNT FOG VISSZAJÖNNI. 

Jézus utalt arra a tanítványoknak, hogy az utolsó időkben úgy lesz, mint Lót idejében. Az Igéből tudjuk, hogy Isten megvizsgálta a Hozzá feljutott híreket, és csak annak ismeretében hozott ítéletet. Ő igazságos Bíró, nem előítéletek vezetik. Az Ő ítélete eljárási szakaszokból áll, azaz nem azonnal történik meg az ítélethozatal, van egy időszak a tények megismerésére, ami megelőzi.

Igazság az, amit a Biblia annak nevez - Dr. Hack Péter

Isten kiárasztja kegyelmét a világba és kéri, hogy az emberek fogadják el a megváltás ajándékát

Mik azok a körülmények, amik miatt Istennek pere van az emberekkel? Az igazság hiánya, a szeretet hiánya és az istenismeret hiánya. Mindhárom esetben arról van szó, hogy az ember elszakad életének Forrásától. Ez kiváltja Isten haragját. Ahogyan ez az emberiség esetében igaz, így van az egyén esetében is, ha ezek a hiányok ott vannak az életében. Ma olyan filozófiák dominálnak, amelyek akadályozzák, hogy az emberek megismerhessék Isten igazságát.

AZ IGAZSÁG AZ, AMIT A BIBLIA ANNAK NEVEZ. FONTOS EZÉRT, HOGY MEGTÉRÉS UTÁN A BESZÉDE IS VÁLTOZZON MEG AZ EMBERNEK, MERT ROMLOTT FÁNAK NEM LEHET EGÉSZSÉGES GYÜMÖLCSE.

Isten beszéde igazság. Az olyan felfogás igeellenes, amely elmossa a jó és a rossz közötti különbséget. Az igazság relativizálása csökkenti az igazság keresésének vágyát. Kiszolgáltatott, becsapott helyzetbe kerülhet így az ember, és belecsúszhat abba az állapotba, hogy a gonoszságot tartja jónak, sőt ünnepelni is képes azt.

A boldogságnak nélkülözhetetlen feltétele az, hogy éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot, ami objektív, rajtunk kívül álló valóság; amihez valami módon viszonyulnunk kell. Van úgy, hogy az igazsághoz csak küzdelem árán lehet ragaszkodni, sőt, az várható, hogy az igazsághoz csak egyre nagyobb küzdelem árán lehet majd ragaszkodni.

MA NEM NÉPSZERŰ A BIBLIAI IGAZSÁGOK HIRDETÉSE. ARRA KELL FELVÉRTEZNI MAGUKAT A HÍVŐKNEK, HOGY AZ IGAZSÁG ÉRDEKÉBEN KONFLIKTUSOKAT IS VÁLLALJANAK.

Aki ezt nem vállalja fel, az Isten perében a másik oldal mellé áll. Nagyon nehéz lesz megállnia annak az utolsó időkben, aki nem képes küzdeni az igazságért. Az Egyház feladata, hogy ellenálljon az antikrisztusi erőnek, ami azt jelenti, hogy lényeges pontokon konfrontálni kell a gonosz erőkkel. Ne tápláljuk azt az illúziót, hogy idővel békés egymás mellett éléssel élhetünk a gonoszság erőit képviselőkkel, mert a hívők jelenléte provokálja őket. Isten ereje nélkül nem állhatunk meg az utolsó időkben.

Igazság az, amit a Biblia annak nevez - Dr. Hack Péter

Isten beszéde igazság

Istenhez kell ragaszkodnunk, Aki szellem, és ezért Őhozzá csak szellemben és igazságban lehet közeledni. A Bibliában megtaláljuk, hogy Istent hogyan lehet imádni. Akárhogyan nem lehet, és ezt az első testvérpár történetében is láthatjuk. Káin nem materialista volt, nem vallástalan, hanem Istent akarta szolgálni, csakhogy saját feje szerint. Kettőjük közül Ábel vitt kedves áldozatot Istennek, amiért Káin megharagudott.

A MAGAVÁLASZTOTTA ISTENTISZTELET, A HAMIS VALLÁS EREDMÉNYEZTE KÁIN TETTÉT: MEGÖLTE TESTVÉRÉT. EBBŐL IS LÁTSZIK, MENNYIRE NINCS A FÖLDÖN IGAZSÁG, SZERETET ÉS ISTENNEK ISMERETE.

Isten Igéje az igazság, amire gyakran rárakódik emberi okoskodás, de amellyel nem szabad elfedni Isten Beszédét. Ne vessük meg azt, aki Isten Beszédét hirdeti! A szolgálatnak az eredményét az méri, hogy annak hatására hányan jutnak majd a Mennybe. Egyik ember hite sem alkalmas arra, hogy mást bevigyen a Mennybe; csak saját jogon, személyes hittel lehet oda bejutni.

Igazság az, amit a Biblia annak nevez - Dr. Hack Péter

Istenhez kell ragaszkodnunk, Aki szellem, és ezért Őhozzá csak szellemben és igazságban lehet közeledni

Mi az igazság? Jézus Krisztus az igazság, és Szent Szellem is az igazság Szelleme. Az Ige és Szent Szellem együtt az igazság. Szent Szellem szelíden vezeti a hívőket, nem erőszakkal. Ma az emberek többsége nem ismeri az Igét, sem a Szent Szellemet. Még sokan szeretik a világot a hívők közül, de az Ige szerint ez ellenségeskedés Istennel.

Mi a szeretet? Nincsen nagyobb szeretet annál, amit Jézus Krisztus tett, hogy Ő az életét adta a barátaiért.

AKI AZ IGAZSÁGOT CSELEKSZI, ABBAN ISTEN SZERETETE VAN. EZ A SZERETET NEM SZIRUPOS, HANEM VALÓDI CSELEKEDETEKEN ALAPUL. SŐT, AZ ÉLETÜNKET KELL ADNUNK AZ ÚRÉRT, ÉS EGYMÁSÉRT, AMINT Ő PÉLDÁT MUTATOTT NEKÜNK EBBEN.

A Biblia arra tanít minket, hogy a törvény betartása a szeretet. Az igazi szeretet nem kapni akar, hanem adni, és jellemzője, hogy szövetségen alapul. Az emberek iránti szeretetünk abban nyilvánul meg, hogy nem gyűlölködünk, nem paráználkodunk, nem lopunk, nem teszünk hamis tanúbizonyságot. Isten iránti szeretetünkről Jézus azt mondta, hogy teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és egész személyiségünkkel forduljunk az Úrhoz.

VÁLTOZATLANUL FENNÁLL AZ, HOGY ISTENNEK PERE VAN A VILÁGGAL. ISTEN AZ Ő ISMERETÉT ÉS SZERETETÉT KÍVÁNJA AZ EMBERTŐL, AMI NEM VÁLTHATÓ KI ÉPÜLETEKKEL, ANYAGI DOLGOKKAL, KÜLSŐSÉGEKKEL.

Az Ige szerint az ítélet az Egyházon fog elkezdődni. Ez látható a Jelenések könyvében, hiszen az első négy fejezet az Egyházról szól, utána a tizennegyedik fejezetig az Izraelt érő ítéleteket tartalmazza. Ekkor Jézus Krisztus helyreállítja Izraelt, és ezt követi a világ nagyon kemény ítélete. Az Egyház már nem lesz jelen az ítéletek során, de egyének még itt lesznek. Jobb ezt az időszakot megúszni. Az elragadtatás után valószínűleg lesz egy tömeges megtérés, de jobb az ítélet előtt elmenni.

AHHOZ, HOGY MEGISMERHESSÜK ISTENT, KRISZTUSRA ÉS SZENT SZELLEMRE VAN SZÜKSÉGÜNK, HOGY SZELLEMI MÓDON TUDJUK ŐT MEGISMERNI. KÖZELEDJÜNK ISTENHEZ ÉS Ő IS KÖZELEDNI FOG HOZZÁNK.

Isten szeretetével és irgalmával akarunk találkozni, nem a haragjával, ami nem fog elmaradni, de a három ítélet, az Egyház, Izrael és a világ feletti ítélet után nagyszerű korszak következik, az Ezeréves királyság ideje. Ekkor már együtt fogunk uralkodni Jézus Krisztussal.

Nagy kegyelem, hogy megtérhettünk, és hogy hirdetni lehet az evangéliumot. Amíg erre lehetőségünk van, addig éljünk ezzel, hiszen akkor Isten akaratát teljesítjük.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Hóseás próféta könyve 4:1-3, 6:6
  • Róma levél 1:18, 13:9-10
  • Zsidókhoz írt levél 12:25- 29
  • Máté evangéliuma 5:6, 5:10
  • János evangéliuma 4:23, 8:32, 14:6-7, 14:17-18, 16:13, 15:8-13
  • Korinthusi I. levél 2:14-16

Hrabovszki György jegyzete

(Fotók: Akaró Rafael)

Paste your AdWords Remarketing code here