Ifjúsági fórum Horváth Zoltánnal és feleségével, Rubinszki Andreával

Ifjúsági fórum Horváth Zoltánnal és feleségével, Rubinszki Andreával

Ifjúsági Fórum a pécsi Ifjúsági Gyülekezetben

2017. január 27-én pénteken Horváth Zoltán és felesége, Rubinszki Andrea látogattak el az ifjúsági összejövetelre, és kérdésekre válaszolva mondták el bizonyságukat. Mindketten sikeres karriert futottak be, három gyermeküket Isten Igéje szerint nevelik. Bizonyságuk jó példa minden szárnybontogató fiatal számára.

Megtérésük története

Zoltán materialista háttérből jött, csak „hivatalosan” tekintette magát vallási felekezet tagjának, mivel megkeresztelték. Andreával megtérése előtt találkozott, aki bizonyságot tett neki Jézus Krisztusról, ám egy ideig még nem tért meg, annak ellenére, hogy a szívében már volt hit. Többször elment gyülekezetbe, jó szívvel adakozott. Már nem újjászületett keresztényként is előfordult vele, hogy világi barátainak Jézus Krisztus mellett érvelt. A fordulatot egy súlyos baleset hozta meg az életében. Éppen aznap, amikor meg akarta kérni Andrea kezét szüleitől, autóbalesetet szenvedett. A jármű fejre állt, Zoltán pedig eszméletét vesztette. Csodával határos módon egy csontja sem tört el, bár a fejébe üvegszilánkok fúródtak, melyeket sikeresen eltávolítottak. A magaslatok akkor omlottak össze benne, amikor a kórházban felébredve rádöbbent, hogy az ördög akarta eltávolítani az élők sorából, hogy ne hagyjon lehetőséget a megtérésre és ezáltal az üdvözülésre. Mivel azonban felépült, kapott egy második esélyt, amit már nem szalasztott el.

Ifjúsági fórum Horváth Zoltánnal és feleségével, Rubinszki Andreával

Zoltán kapott az Úrtól egy második esélyt, amit már nem szalasztott el

Andrea egy tisztességes munkáscsaládban nőtt fel a város perifériáján. Szüleitől materialista nevelést kapott, ugyanakkor becsületességet, munkaszeretetet is tanult tőlük. Számára nem hitkérdés volt a növekedés, a felemelkedés, hanem egyszerűen nem akart Karancs utcai lány maradni. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, mivel lehetősége adódott munkásosztályból érkezett fiatalként elitiskolát végeznie. Egy karizmatikus katolikus rokona beszélt neki először Jézus Krisztusról, majd a kirakatrendezői vizsgáján is bizonyságot tett neki egy hölgy, aki elmondta, hogy van egy gyülekezet, ahol Isten Szelleme működik. Zoltánnal való kapcsolata ekkorra megromlott. Végső kétségbeesésében eszébe jutott a nő a vizsgáról, így jutott el a Hit Gyülekezete összejövetelére. Azonnal megtért, de tényleges változás csak egy év múlva jött létre az életében, addig vissza-visszatáncolt a világba. Párkapcsolatát egy paráznaságról szóló tanítás nyomán bontotta fel, mely őszinte és valóságos döntés volt Isten és az Ő Igéje által képviselt elvek mellett. Ezután Zoltán is megtért, így idővel összeházasodtak az Úrban.

Kihívások, harcok

Zoltán szerint a házasság sikeréért minden nap erőfeszítéseket kell tenni: a társunkat ajándéknak kell tekintenünk, ami néha nem könnyű, hiszen az ember fáradtan, mérgesen mondhat dolgokat, amiket később legszívesebben visszavonna. Isten kegyelméből azonban nem sok nehezen leküzdhető akadályt tapasztaltak az életükben, sem anyagi, sem egészségügyi területen. Zoltán karrierépítése során sem kellett, hogy harcoljon: az alpolgármesteri állást, illetve a politikusi pályát az Úrtól kapott lehetőségeknek tekintette, akárcsak a mostani igazgatói pozícióját. Úgy látja, hogy 20-25 évvel ezelőtt a politikusok között is sokkal kevésbé nézték jó szemmel, ha valaki a Hit Gyülekezete tagjának vallotta magát.

Akárcsak a mindennapi életében, a pécsi közgyűlésben is mindig szem előtt tartotta, hogy a Hit Gyülekezetét képviseli.

Mindenkinek van ebben felelőssége.

Andrea azt hangsúlyozta, hogy korántsem klisé az, hogy az Ige a legnagyobb támasz a küzdelmek során. Az egyes helyzetekben a legjobb, amit tehetünk, hogy Istent segítségül hívjuk.

Karrier és magánélet szétválasztása

Az üzleti életben az esetleges konfliktushelyzetek, a feszültség meg tudják terhelni az embert. Zoltán kiemelte, hogy ha nem rohanunk állandóan, ha nem temetkezünk bele a munkába, akkor arról sem feledkezünk el, hogy az életünk célja Isten szolgálata. Elengedhetetlen szem előtt tartanunk a helyes prioritásokat. Ha a hangsúly az Úrral való kapcsolatunkon van, a civil életben kialakult problémák szinte maguktól megoldódnak, míg ha időnk nagy részét azzal töltenénk, hogy a kiutat emberi módon keressük, biztosan nem menne olyan könnyen.

Ifjúsági fórum Horváth Zoltánnal és feleségével, Rubinszki Andreával

“Ha a hangsúly az Úrral való kapcsolatunkon van, a civil életben kialakult problémák szinte maguktól megoldódnak”

Andrea szerint a jó időbeosztás a kulcsa, hogy össze lehessen egyeztetni a munkát a családdal. Jó feleség, jó anya, jó üzletasszony, ez a helyes sorrend. Andreának lehetősége nyílt volna egy reklámstúdiót nyitni Budapesten is, de mivel az a családja rovására ment volna, visszamondta. Megítélése szerint ezzel a döntésével a helyes fontossági sorrendet tartotta szem előtt.

Bizonyságtevés

Zoltán sohasem titkolta, hogy hisz Istenben, büszke arra, hogy keresztény. Elmondása szerint a konkrét bizonyságtevésen kívül az is fontos, hogy felhívjuk Jézusra az emberek figyelmét azáltal, hogy jó példával szolgálunk az életmódunkkal és életvitelünkkel. Az emberek mindig kíváncsiak. Teológiai és közéleti kérdésekkel (házasság intézménye, homoszexualitás, migránsválság, globalizmus) is gyakran megkeresik Zoltánt, hogy a Hit Gyülekezete álláspontjáról megbizonyosodjanak. Jó alapot ad a bizonyságtevéshez, ha tájékozottak vagyunk a világ eseményeivel kapcsolatban.

Kétféle ügyfél létezik a Rubinszki reklámstúdióban:

az egyik az, aki tudja, hogy Andrea hites, a másik pedig az, aki menet közben értesül erről.

Az emberek megbecsülik, ha megbízható az ember a munkájában, azzal már van lehetősége az evangélium hirdetésére. A Hit Gyülekezete nem „bizniszegyház”, mint ahogyan azt sok beszélgetésben megemlítik az érdeklődők. Az anyagi előmenetel, az egzisztenciateremtés kulcsa, hogy Isten munkájába adunk. Andrea a vállalkozása hajnalán az első nagyobb profitját felajánlotta az Úrnak, ami a lehető legjobb befektetésnek bizonyult.

Mik a politika iránt érdeklődő fiatalok lehetőségei?

Kevés az érdeklődő, ezért örömmel látják a pártok a lelkes, politizálni vágyó fiatalokat. Mivel azonban a pártok programja és a politikusok nézetei is folyamatosan változnak, jól meg kell gondolnia mindenkinek, hogy kit támogat. A legjobb megoldás az lehet, ha hobbi szinten foglalkozik az ilyen fiatal a politikával, majd ha az Úr úgy vezeti, és érez elhivatottságot, hogy a közéletet és a jogalkotást befolyásolja annak érdekében, hogy segítsen az embereken, akkor ez egy lehetséges út.

A képeket Horváth Kristóf készítette

Pasitka Janina összefoglalója

Mentés

Mentés