Ifjúsági fórum Dr. Dezső Lászlóval és feleségével, Krisztával

Ifjúsági fórum Dr. Dezső Lászlóval és feleségével, Krisztával

“Az igaz bizonyság lelkeket ment meg, mi ebben hiszünk, és ezt tapasztaljuk” – Dr. Dezső László

Az Ifjúsági Istentisztelet keretén belül immár negyedik alkalommal került sor a gyülekezet prominens házaspárjai, az örök ifjak és a náluk néhány évtizeddel fiatalabbak közötti kötetlen, fórum jellegű beszélgetésre. Ezúttal Dr. Dezső Lászlóval és feleségével, Dr. Dezső Krisztával találkozhattak a fiatalok.

Kriszta: Ateista családban nőtt fel, de kislányként foglalkoztatta, mi az értelme az életnek, miért születünk meg? – de nem kapott választ. Nem élt kicsapongó életet. Szorgalmas, jó tanuló lány volt. Hamar elkerült otthonról, Székesfehérvárra, gimnáziumba, ahol kollégiumban lakott. Kislányként elhatározta, hogy orvos lesz, így is készült a középiskolába, de nem vették fel az egyetemre. Hazaköltözött és a dunaújvárosi vérellátó központban kapott állást, segédasszisztensként kezdett dolgozni. Az Orvosi Egyetemre másodszorra sem vették fel. Egy régi ismerősük – aki Pécsre járt Egyetemre – szerzett neki állást, hogy felvételi előkészítőre tudjon járni, így leköltözött Pécsre, és az 1-es Belklinikán kezdett dolgozni segédápolóként. Nővérszállón lakott, és ez az ismerős meghívta a kollégiumba, hogy vegyen részt közösségi programokon, elhívta egy buliba. Ekkor találkoztak Lacival.

Ifjúsági fórum Dr. Dezső Lászlóval és feleségével, Krisztával

Kriszta ateista családban nőtt fel, de kislányként foglalkoztatta, mi az értelme az életnek, miért születünk meg?

Laci: Vallásos, református családban nőtt fel, nagyapja egyházmegyei gondnok volt, akinek volt egy karizmatikus megtapasztalása, egyszer, miközben az udvaron, térden állva imádkozott, azt érezte, mintha egy szél végigsuhant rajta hogy “légy hű mindhalálig”, ez egész életében elkísértet. Ez az élmény hozta vissza háborúból, Don Kanyarból és az orosz fogságból, ezért születhetett meg édesanyja. Laci ezt az élményt nem értette, sőt ki is nevette, csak megtérése után értette meg, mi is volt ez a megtapasztalás. Vallásosnak nevelték, jó tanuló volt, az érettségit kitűnő eredménnyel zárta, a tudomány jelentősen meghatározta a gondolkodásmódját, ha valaki jó tanuló, annak a tudomány mindenekfelett áll. A Bibliát, igét jól ismerte, igekeresésben mindig ő nyert. De lázadt ez ellen, az evolúció elmélete nagyon megfogta, az sem segített, hogy látta, mit prédikálnak és ehhez képest hogyan élik a vallásos életet. Látta, hogy az igében levő dolgok jók, de Isten nélkül akarta megélni azokat, nem volt szüksége Istenre.

Szóval, az evolúcióban hitt, a kommunizmus is egy ideig hatással volt rá, de abból kiábrándult és antikommunista lett. Gimnazistaként olyan dolgokba került bele, ami egyre lefelé vitték őt, lázadt a vallásos élet ellen, amikor konfirmált, a „Hiszek egy”-et tagadással mondta el.

Marxizmusba hitt, a rendszert támadta, mert a működő szocializmus más volt, mint amit kitaláltak.

Költészetben József Attila verseivel szimpatizált, ars poétikája Bűn című verséből volt többek közt, de a zene még jobban tetézte lázadását Isten ellen, Rolling Stones, Doors, Led Zeppelin,

Piramist hallgatott, de a Hair-t és a Jézus Szupersztár is kedvencei közé tartozott ezekkel a dalokkal azonosult. Olyannyira, hogy zenei lemezeket is gyűjtött (500 lemeze volt), amiket megtérése után eladott, abból adakozott. Az alkoholra általános iskolás korában kapott rá, és középiskolásként, majd egyetemistaként ez csak fokozódott. Itt Laci hangsúlyozta, hogy ez az életmód a keresztény fiatalok életéből nagy áldás, hogy kimaradt, de ma nagy a nyomás, főleg az egyetemen, hogy ne nézzék ki az embert.

Az Egyetemre egyből felvették. Egyetemistaként annyira benne voltak az alkoholizálásban a barátaival, hogy hét napból ötször totál részegek voltak. Ha volt pénz, egyből elitták. Persze mindig elhatározták, hogy többet nem isznak, de ezt nem sikerült betartani. Amikor Pécsről hazament, az otthoni barátaival folytatta tovább az ivást. A megtérése előtti egy hónap volt a legdurvább, bármikor meghallhattak volna, annyit ittak. Kábítószerezésbe nem ment bele, de rendszeresen részegen mentek be az egyetemi órákra.

Ifjúsági fórum Dr. Dezső Lászlóval és feleségével, Krisztával

Lacinak a megtérése előtti egy hónap volt a legdurvább, bármikor meghallhattak volna barátjaival, annyit ittak

Az, hogy nem halt meg, Isten keze volt benne, mert annyira sok alkoholt fogyasztott, hogy a májfunkciói elmentek. Az első páciense egy évvel volt idősebb nála és májelégtelenségben halt meg. Ha nem tért volna meg ő is meghalt volna. Azonban Isten mindig vonzotta, s végül meg is tartotta őt.

Krisztát a közös ismerősükön keresztül ismerte meg. Nem sokkal később, egy Mikulás bulin iszapbirkózást rendeztek, ahol csak kövek voltak, meg víz, iszap nem, ami miatt birkózás közben sok sebet szereztek, így Laci tele volt sebekkel, amiket Kriszti próbált ellátni. Kedvesen viszonyult hozzá, annak ellenére, hogy részeg volt és számára furcsa volt Kriszta viselkedése. Itt kedvelte meg igazán.

Kriszta: amikor megismerkedtek Lacival, többet volt részeg, mint tiszta, ő is belekeveredett bűnökbe, paráznaságba. Laci udvarolt, nem sokkal később eljegyezték egymást. A szülők ragaszkodtak hozzá, hogy legyen egyházi esküvőjük, kapott egy Bibliát is Lacitól elkezdte olvasni és tetszett neki, főleg a zsoltárok könyve ragadta meg nagyon. Negyedszerre sikerült neki bejutni az orvosi egyetemre. Kriszta és Laci jegyesek voltak, amikor megtértek.

Laci: Szilveszterre azt tervezték, hogy nagy bulit tartanak, és ami ezzel jár, lerészegednek, de mikor találkoztak a barátokkal (Dr. Szabó Andrásékkal), nem lett buli, mert akkor már András és Herti megtértek. Laci azt gondolta, hogy megbolondultak. Ők voltak a bulizós mag.

Elmesélték neki, hogyan történt, hogyan találkoztak Jézussal személyesen. Azt vette észre, hogy nem az az András volt már, akit megismert.

Bementek a kollégiumba, és elkezdtek beszélgetni Istenről, Laci azon kapta magát, hogy beismerte magában, igazuk van. Ennek hatására megváltozott a gondolkodásmódjuk Istenről, de még nem tértek meg. Aztán később, karácsony után, 29-30-án Andrásék újra beszéltek Istenről a kollégiumba és utána imádkoztak. Lacira nagy benyomást tett, mert azt látta, hogy az imák egy személyhez szólnak és e közben úgy érzete, rászakadt az ég, Isten ereje rászakadt, elkezdett zokogni annyira, hogy nem tudott percekig megszólalni, csak annyit, hogy “Uram, te ismersz, bocsáss meg”. Akkor, ott egyből kimosta belőle Isten ereje a káromkodást, az alkoholt. Nem mentek többet kocsmázni. Kriszta ekkor nem volt ott. De ez után az élmény után utaztak fel Budapestre.

Isten erejét kívánni kell, megtéréskor, de utána is folyamatosan, mert addig csak vallásos szöveg az egész.

Kriszta: Laci meghívta, hogy együtt menjenek fel Pestre. Látta rajta, hogy megváltozott. A szilvesztert Budapesten ünnepelték. Egész úton mások bizonyságairól beszélgette Laciék. Ehhez az utazáshoz az is hozzá tartozik, hogy nagy köd volt, Siófok felé, orrukig sem láttak, amikor hírtelen egy autó bukkant fel előttük, akit egész Pestig tudtak követni, így sikerült megérkezniük a Folyondár utcába, ahol volt az Istentisztelet, s Kriszti is megtért. Előtte református templomba kezdett el járni, a szülői elvárás miatt, hogy legyen egyházi esküvő, benn ült a templomban, de nem értett semmit az egészből, viszont Pesten minden világossá vált. Megtérésekor átélte Isten, szabadító és gyógyító erejét. Ezután elkezdték keresni Pécsett a gyülekezetet, ahova be is kapcsolódtak, az övék volt a 10. házasságkötés. Kriszti első éves volt az orvosi egyetemen, amikor összeházasodtak és két gyerekkel fejezte be azt, hét év alatt. Egy évet halasztania kellett, Bálint pici volt még, ráadásul Lacit behívták katonának. Így nem kezdte el a következő évet egyből, hanem egy tanévet halasztott.

Krisztinek olyan volt az Egyetem, mint a munkahely, reggel vitte a fiait bölcsödébe, utána pedig órákra ment. A vizsgaidőszakok kemények voltak. Laci nagyon sokat segített, teljesen ellátta a gyerekeket, mire hazaért, így sikerült elvégezni a tanulmányokat.

Ifjúsági fórum Dr. Dezső Lászlóval és feleségével, Krisztával

Kriszti első éves volt az orvosi egyetemen, amikor összeházasodtak és két gyerekkel fejezte be azt, hét év alatt

Laci: megtért a káromkodásból, az alkoholból, paráznaságból és, miután hazaértek Pestről, mikor kiszálltak a kocsiból a kollégium előtt, nem is kellett mondaniuk semmit egymásnak, elhatározták, hogy a jegyességük alatt tiszták maradnak, nem élnek házasságon kívül házas életet, mert Istennek ez az akarata, ezt megértették. A gyűlöletből is megszabadult, bocsánatot kért tanárától, akit megaláztak azért, mert elment kommunista vezetőnek, s ez nagy hatással volt a volt tanárára. Romákra is haragudott, egyszer részegen jöttek ki egy buliból és egy roma banda megverte őket, nekik is megbocsátott és nem gyűlöli őket, mióta megbocsátott. Az evolúciót felváltotta az Istenbe vetett hit.

Laci bátorított, hogy Isten igéjéből ne csak bizonyos részeket fogadjunk el, hanem a teljes írást, ne válogassunk. Az Igéből, ha egy szó is nem lenne igaz, az egésznek nem lenne értelme. Mitől lenne igaz a többi. Pál szerint, ha csak ebben a világban reménykednénk Istenben, minden embernél nyomorultabbak lennénk, de nekünk van jó jövőnk. A materialista, ateista az anyagban és energiában hisz. Ezen kívül van az információ, az információ szó. Az evolúció csak láncszemekből áll, sehol nincs lánc, mégis úgy tanítják, mintha bizonyított, tudományos tény lenne, a kreacionizmus meg vallás. De az evolucionista tudós azt mondja, hogy úgy nem lehetett, ezért Isten nincs, ebben kell hinni. Tudomány és hit nem ellentétes dolgok. A nagy felfedezők azért tudták felfedezni a világot, mert hittek Istenben, a nagy tudósok egy része Istenhívő volt.

A biblia próféciákból több mint 300 beteljesedett, pedig kiszámolták, hogy egy próféciának a valószínűsége, hogy beteljesedik az elektronok száma a galaxisban annyi az esélye az egyhez.

És nem egy teljesedett be belőlük.

Példabeszédek 31. fejezete meghatározó volt az életükben, megtérésük után, valamint a 127-128. zsoltárra álltak rá a házasságuk elejétől, utóbbi, legnagyobb fiúk, Dani esküvőjén is elhangzott.

Ifjúsági fórum Dr. Dezső Lászlóval és feleségével, Krisztával

Laci bátorított, hogy Isten igéjéből ne csak bizonyos részeket fogadjunk el, hanem a teljes írást, ne válogassunk

Bizonyságok, amik mérföldkövek voltak

Kollégiumban laktak, amikor jött az első fiú, Dani. Laci elkezdett lakást keresni, mert gyerekkel nem lakhattak ott tovább. Végigjárta várost, eredménytelenül. Mikor hazaért, nagyon elcsüggedt. Pont aznap volt bibliaiskola, amire elment, pedig nem volt hozzá kedve, nem akart elmenni. S ilyen állapotban kell menni igét hallgatni, Isten jelenlétébe menni, mert ilyenkor jön a szabadítás. A 12 kémről volt szó – jegyezte meg. Amikor hazaért szívében bizonysága volt, hogy van lakásunk.  Az orvos-házicsoportban is elmesélte, akkor kinevették, aztán 3 hét múlva találtak lakást.

Sógora sokat segített nekik anyagilag, mivel megtehették, de gyermekük nem született és Laci úgy gondolt, ez nem jó. És úgy gondolták, hogy ez nekik rossz így. 99-ben helyben is imádkoztak a meddőkért, hogy legyen gyerek-áldás. Laciéknak nem volt ezzel problémájuk, de azon az Istentiszteleten kapott igéket a szívébe, s hogyha a sógora megengedi, hogy imádkozzon értük és elmondhassa ezeket az igéket, akkor egy éven belül lesz gyerekük. Várta, mikor mondhatja el ezt nekik, és megtanulta ez idő alatt, hogy mindennek rendelt ideje van. Öt évig kellett erre várni, sógornője ez idő alatt mindent kipróbált, lombikbébiprogram, jóga stb. Egyszer, 2004-ben éppen a sógorék felé jártak, benéztek hozzájuk és nem volt ott senki éppen csak, ők négyen. Augusztus közepe táján történt, akkor imádkozott Laci, és megérintette a sógornőjét Isten jelenléte. Később meg is tért, majd Október tájékán a lombikbébi program sikeres lett. Egy éven belül, júniusban meg született Donát. Laci megértette a várakozás alatt, hogy Isten féltőn szerető, féltékeny dicsőségét nem adja másnak.

Ifjúsági fórum Dr. Dezső Lászlóval és feleségével, Krisztával

Laci megértette a várakozás alatt, hogy Isten féltőn szerető, féltékeny dicsőségét nem adja másnak

Unokájuk születése

Orvosnál voltak Dani és Niki, s az ultrahangon a szikhólyag látszott, de embrió nem volt, és azt javasolta egy szakmailag is elismert orvos, hogy hajtsanak végre missed abortion-t (megkésett vetélés), mert igazából már nem tartották terhességnek Niki állapotát. Ez pénteki napon volt és következő keddre már kaptak időpontot, de nem fogadták el, se ők, se Kriszti (azt mondta Istennek, hogy ő meg akarja látni fiai fiait és ezt Isten megígérte) se Laci. Ameddig veszélyeztette a kismamát, addig vártak, ez két hét volt. Böjtöltek és imádkoztak, két hét múlva pedig már ott volt az unokájuk.  Az orvos azt mondta, hogy hála Istennek ez jól végződött. – Minden lehetséges annak, aki hisz. Példabeszédek 3-ban az áll:


„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál! Minden te utaidban megismered őt.”


Hálaadással bemenni Isten elé a legjobb dolog, mert akkor könnyen meg lehet tapasztalni Isten jelenlétét.

Az adakozáshoz is hűségesen álltak hozzá. Ahogy az “Úr házát építették” és ahogy a gyülekezet ment előre, nagyobb ingatlanokba, csarnokokba költöztek, párhuzamosan ezzel Laciék is mindig nagyobb lakásokba költöztek, majd végül családi házat építettek.

(Fotók: Szabó Barnabás)

Molnár Éva összefoglalója

Mentés

Mentés