Hogyan kövessük a Szent Szellem vezetését? – Dr. Hack Péter

Hogyan kövessük a Szent Szellem vezetését? – Dr. Hack Péter

Hogyan kövessük a Szent Szellem vezetését? – Regionális ifjúsági összejövetel – 2018.01.12.

A 2018-as év első regionális ifjúsági alkalmára 240 fiatal érkezett Pécsről, Kaposvárról, Komlóról, Bonyhádról, Szekszárdról és más Pécs környéki településekről. Hack Péter prédikációjának témája a köré a kérdés köré épült, hogy miként halljuk meg Isten vezetését, és hogyan építsük be azt személyes döntéseinkbe.

Hitünk célja „a lélek üdvössége” (1 Péter 1:9). Akár gimnáziumba vagy egyetemre felvételizünk, akár végzős egyetemisták vagyunk, azért imádkozzunk, hogy Isten tegyen képessé minket arra, hogy jó döntéseket hozzunk. „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül” (Máté 16:16a). Jézus szolgálatának egyik célja az volt, hogy „Szent Szellemmel és tűzzel kereszteljen” (Máté 3:11). Csak a megtérés és a Szent Szellem keresztség után nyerjük el a szellemi ajándékokat, és kerülünk személyes közösségbe Jézus Krisztussal.

Hogyan kövessük a Szent Szellem vezetését? – Dr. Hack Péter

Akár gimnáziumba vagy egyetemre felvételizünk, akár végzős egyetemisták vagyunk, azért imádkozzunk, hogy Isten tegyen képessé minket arra, hogy jó döntéseket hozzunk

János 16:12-13

Amikor eljön „az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra”. Az „elvezérel” szó az eredetiben az utat mutat, vezet, irányít kifejezéseket takarja. Jézus megígérte, hogy eljön a Vigasztaló, aki utat mutat (Lukács 24:49). Egy olyan helyen, ahol még sosem jártunk, múltbeli tapasztalatok hiányában útbaigazítást kell kérnünk. Ilyenkor nagy megkönnyebbülés, ha van valaki, akit megkérdezhetünk. Az emberi élet legnagyobb kihívása a titkokkal teli jövőben van, mellyel kapcsolatban nincsen tapasztalata.

Minél nagyobb a tétje a döntésünknek, annál égetőbb szükségünk van útmutatásra, mely nélkül rossz irányba fordulhatunk. Az első és legfontosabb döntés a megtérésünk, az az elhatározás, hogy követjük az Atya vonzását (János 6:44). A társválasztás a másik olyan döntés, amit utólag már nem tudunk kijavítani, a karrier- és lakhelyválasztás ugyanis végső esetben még korrigálható.

Az az ember jár jól hosszútávon, aki azzal foglalkozik, ami örömmel és megelégedéssel tölti el, amit szeret.

Isten pontosan ismeri a jövőnket, és tudja, mi az a pálya az életünkben, amivel kapcsolatban azt érezzük, hogy „boldog vagy és jól van dolgod” (Zsoltárok 128:2b). Ez azonban nem automatikusan következik be, hanem azoknak jár, akik jó döntéseket hoznak. Mindig két lehetőség van, de csakis a Szent Szellem tudja megmutatni, melyik a helyes út.

Hogyan kövessük a Szent Szellem vezetését? – Dr. Hack Péter

Az emberi élet legnagyobb kihívása a titkokkal teli jövőben van, mellyel kapcsolatban nincsen tapasztalata

Apcsel 2:15-18; 3:22

Sok vallásos ember a Szent Szellemet nem tartja legitimnek. Elsősorban nem a nyelveken szólás miatt gondolhatták részegnek a tanítványokat, hanem más megnyilvánulások, például a prófétálás miatt. A prófétákat arra hívta el az Úr, hogy az eljövendő dolgokat megjelentsék.

Ha egy fiatal olyan iskolában tanul, ahová nem Isten vezetése alapján került be, kudarcokat élhet át, boldogtalan és frusztráló időszakon mehet keresztül, sőt gyomorbeteggé válhat a folyamatos feszültség és stressz miatt. Ha nem az Úr által belénk helyezett talentumok, hanem például a presztízs alapján döntünk (gyakran szülői befolyásra), kerülhetünk hasonló helyzetbe.

Az a jövő, amit a szüleink megálmodtak nekünk, nem feltétlenül lenne áldás számunkra, mert nem biztos, hogy egyezik Isten akaratával.
Dániel 4:1-4, 16a

Vannak dolgok, melyeket Isten álomban jelent meg. Nabukodonozor okos király volt, tudta, hogy csak akkor hallhatja meg az álma igazi jelentését, ha magát az álmot nem mondja el a bölcseknek (Dániel 2: 1-19). Dánielen Isten Szelleme rajta volt, azért tudta megjelenteni Nabukodonozornak az eljövendő dolgokat az álma alapján. Azért kell nekünk is Dánielhez hasonlóan az örökkévalóságba bekapcsolódni a szellemünk által, mert a Szent Szellem képes tudatni velünk a jövőnket.

Az Egyesült Államokban született, örmény származású üzletember, Demos Shakarian A világ legboldogabb emberei című könyvében leírja, hogy újjászületett keresztény nagyszülei kijelentést kaptak arról, hogy el kell hagyniuk lakhelyüket. Néhány évvel azután, hogy kivándoroltak Amerikába, bekövetkezett a történelem első modernkori népirtása, mely során a törökök a Kis-Ázsiában élő örmény keresztények nagy részét meggyilkolták.

Hogyan kövessük a Szent Szellem vezetését? – Dr. Hack Péter

Azért kell nekünk is Dánielhez hasonlóan az örökkévalóságba bekapcsolódni a szellemünk által, mert a Szent Szellem képes tudatni velünk a jövőnket

Az Úrral való személyes kapcsolatra fizikailag nem vagyunk képesek, a szellemünk azonban alkalmas erre. Legyen az egyéni imaéletünknek egy olyan része is, melyben elcsendesedünk, és kizárólag Istenre figyelünk. Akkor lesz a Szent Szellem állandó társaságunk, ha szentségben élünk. Csukott szemmel nem tudunk eligazodni a külvilágban, csak ha valaki mellénk áll és támogat bennünket. Ha olyat teszünk, ami a Szent Szellem számára nem kedves, eltávolodik tőlünk. Az Úr Szellemét onnan ismerhetjük fel, hogy sohasem kényszerít semmire.

Apcsel 10:9-20

Az, hogy Péter egyáltalán elmenjen a pogánynak számító római katonához, Kornéliuszhoz, először fel kellett adnia a neveltetéséből fakadó gátakat. Ezt Isten háromszor megismétlődő látomással érte el nála. Amint vége szakadt a látomásoknak, bekövetkezett, amit Isten előre megmondott Péternek: megérkeztek Kornéliusz százados követei. Pál apostol először Ázsiába akart menni, de a Balkán felé indult, mert „látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nekünk!” (Apcsel 16:9-10). Ezen eseményeknek is köszönhető, hogy mi európai emberekként megismerhettük Istent.

Hogyan kövessük a Szent Szellem vezetését? – Dr. Hack Péter

Legyen az egyéni imaéletünknek egy olyan része is, melyben elcsendesedünk, és kizárólag Istenre figyelünk

I. Mózes 37-45

Az Úr álomban megmutatta Józsefnek a jövőjét, így tudott a pátriárka mindig túllendülni a sorozatos nehézségeken, és vált a fáraó házának főgondviselőjévé, sőt családja megmentőjévé. A gyerekkorában szívébe helyezett látást követte kitartóan.

Bírák 6:36-40

Időnként bevethetjük a „gyapjazást”: kérhetünk Istentől jelet, mert az Úr képes a körülményeken keresztül vezetni bennünket. Ezt természetesen csak bizonyos döntéseinkkel kapcsolatban tegyük meg!

Hogyan kövessük a Szent Szellem vezetését? – Dr. Hack Péter

Az Úr Szellemét onnan ismerhetjük fel, hogy sohasem kényszerít semmire

I. Királyok 19:9-13

Tárjuk Isten elé az alternatívákat, és keressük az Urat, hogy melyiket válasszuk. Úgy imádkozzunk, hogy ne a mi akaratunk, hanem az Úré legyen meg! Érdemes szellemi emberekkel is konzultálni egy-egy fontos döntés előtt. Isten legáltalánosabb vezetési módja a belső békesség: amivel kapcsolatban örömöt, reménységet, nyugalmat érzünk, azt válasszuk! Az Úr sokszor rögtön válaszol, de lehetnek szellemi akadályok annak útjában, hogy megértsük az Ő tökéletes akaratát ránk vonatkozóan (Dániel 10:12-13). Dániel huszonegy napon keresztül böjtölt kitartóan.

A jó döntés alapja a hit (Zsidó 11:6; Zsoltárok 18:30), a másik pedig az, hogy szeretjük Istent (1 János 5:2-3).


„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.” (Róma 8:28)


A regionális Istentiszteletről készült, további képeket az alábbi linkre kattintva tekinthettek meg: http://pecs.hit.hu/galeria/

(Fotók: Baji Blanka)

Pasitka Janina jegyzete