Hogyan imádkozzunk csodáért?

Hogyan imádkozzunk csodáért?

Hogyan imádkozzunk csodáért?

Szükség idején, legyen szó akár magunkról, akár hozzátartozókról, barátokról, az első dolog, amit tehetünk, hogy alázatosan Isten elé járulunk, hogy megtudjuk, mi az Ő véleménye a szóban forgó helyzetről (1 János 5:14-15, Róma 12:1-2, Róma 8:26-27). János evangéliumának ötödik fejezetében (17. vers) Jézus azt mondja, hogy ahogy az Atya munkálkodik, Ő is a szerint dolgozik. A Fiú is az Atyára figyelt, az Ő hangját követte.

Szükséges, hogy az Atya akaratát imában kikérve tudjunk tovább imádkozni, ezzel is még jobban megerősítve az akaratának beteljesülését.

Ezek után lehet kérni Őt, hogy azzal a csodával ajándékozzon meg, amit előre elkészített.

Nagyon sokan várnak csodát Istentől, de elfelejtik az egyik kulcsfontosságú elemet; a szóban rejlő erőt. Isten hatalmat adott nekünk betegségek, démonok, viharok és pénzügyi válságok felett (ahogy azt láthatjuk a Máté 10:1-ben, illetve a Lukács 10:19-ben). Sokszor arra kérjük Istent, hogy adjon, miközben elfelejtjük, hogy nekünk is hatalmunk van a hittel kimondott beszéd által. Az feladatunk – mondhatni kötelességünk -, hogy Jézus nevében hatalmat vegyünk. Az Ő nevében kell megparancsolnunk élethelyzeteknek, hogy tűnjenek el, parancsolni a démonnak, hogy hagyjon el, parancsolni a ráknak, hogy szívódjon fel vagy parancsolni a lábnak, hogy nőjön ki.

Jézus azt mondta:


,,Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mond” (Már 11:23).


Jézus Krisztus egyszeri és megismételhetetlen áldozata kétezer éve mindenki számára elhozta a csodák korszakát. A csoda tehát nem egy jövőben rejlő, misztikus dolog, hanem egy már megszerzett, rendelkezésre álló ajándék. A csodát mi magunk tudjuk realizálni életünkben, a hittel teljes beszéd erejével.

Magyarra fordította: Horváth Barna

Forrás: CBN.com