A HIT mindenkinek ad

1% - A HIT mindenkinek ad

+1% amelyből Ön is lehet JÓTEVŐ!

Köszönjük, ha 1%-os felajánlásával Ön is támogatja a Hit Gyülekezete közhasznú, karitatív és sorsfordító munkáját!

+1% amelyből Ön is lehet JÓTEVŐ!

A Hit Gyülekezete azzal a céllal hívta életre szeretetszolgálatát (HISZ) mintegy három évtizeddel ezelőtt, hogy segítséget nyújtson azoknak az embereknek, akik önhibájukon kívül kerültek olyan méltatlan helyzetbe, amely nemcsak az elemi létezésüket, hanem őket a születés jogán megillető emberi tisztességükben is veszélyezteti. A HISZ az elmúlt évben is mintegy 200 millió forint értékben nyújtott segítséget rászorulóknak, többek között étel- és ruhaosztás, kríziskezelés és jogsegélyszolgálat, házi gondozás illetve gyermekétkeztetés formájában.

+1% a családcentrikus életért

+1% a családcentrikus életért

Az elmúlt mintegy 30 évben új generációk nőttek fel a Hit Gyülekezetében, amely a Biblia tanítása alapján folyamatos ösztönzést ad a családcentrikus életre, gyermekvállalásra és -nevelésre, az egész életen át tartó tanulásra, sőt a kiválóságok nevelésére.

+1% a jövő nemzedék oktatásáért

+1% a jövő nemzedék oktatásáért

A jövő nemzedékébe való befektetés az oktatási tevékenységen keresztül is megvalósul, hiszen a Hit Gyülekezete hazánk legkiterjedtebb oktatási tevékenységet végző egyháza. Államilag elismert, országos közoktatási intézményrendszerében közel 6000 diák tanul a keresztény erkölcsiség normáinak megfelelően. Az országos tanulmányi felmérésekben ezek az intézmények folyamatosan az élbolyban szerepelnek. Az egyház mesterdiplomát adó főiskolája, a Szent Pál Akadémia az ország legnagyobb tanulói létszámú teológiai intézménye. Ajkán, Magyon és Hajdúsámsonon a Hit Gyülekezete már iskolafenntartó feladatokat is ellát.

+1% a megváltozott életekért

 +1% a megváltozott életekért

Egyházunk közhasznúsága leginkább azonban a helyreállt emberi életekben mérhető: a Hit Gyülekezete ugyanis erős, virágzó családok, és sikeres polgárság megteremtésén munkálkodik. Szakmai szervezetek is elismerik a gyülekezetünk kiváló eredményeit a drogos fiatalok, alkoholisták, bűnöző életmódot, illetve deviáns viselkedést folytató emberek életvezetésének megváltoztatásában és a társadalomba való be-, illetve visszaillesztésében.

Hogyan lehet az 1%–ról rendelkezni?

A korábbi évekhez hasonlóan egy egyház és egy alapítvány számára is lehet rendelkezni, pontosabban szólva a már befizetett személyi jövedelemadónk 1+1 %-át lehet számukra átirányítani.

A rendelkező nyilatkozat a bevallás részét képezi, így az, aki adóbevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást kérő nyilatkozatot ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével rendelkezhet. EGYSZA lap innen is letölthető, illetve rendelkező nyilatkozat elektronikusan is kitölthető és nyomtatható innen.

Akik még nem adták le adóbevallásukat:

Egyéni vállalkozók, áfás magánszemélyek:

2017. február 27.

Egyéb magánszemély:

2017. május 22.

Elektronikus úton történő adóbevallás esetén

Mindössze annyi dolga van, hogy a bevallás EGYSZA-lapján gépelje be a Hit Gyülekezete technikai számát: 0279, a többit a gép automatikusan kitölti.

Nyomtatott formában történő bevallás esetén

A bevallás EGYSZA-lapján lehet rendelkezni személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Kérjük, hogy az egyházak részére felajánlható 1%-ra vonatkozó résznél írja be a Hit Gyülekezete nevét, valamint technikai számát: 0279.

Akik már leadták az adóbevallásukat,és még nem rendelkeztek:

Egyéni vállalkozók, áfás magánszemélyek:

2017. május 22.

Egyéb magánszemély:

2017. május 22.

Elkülönült felajánlás (utólagos felajánlás)

Benyújtotta már adóbevallását, de nem rendelkezett az 1%-os felajánlásról? Szeretne személyijövedelemadó-bevallásától elkülönülten rendelkezni? Amennyiben tehát az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett – sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján –, lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatot (EGYSZA lap) egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen elkülönülten is eljuttassa az adóhatósághoz (NAV).

Töltse ki a rendelkező nyilatkozatot (EGYSZA lap) az alábbiak szerint: Technikai szám: 0279, Kedvezményezett: Hit Gyülekezete. A kitöltött nyilatkozatot tegye borítékba, melyre írja rá a nevét, a lakcímét, az adóazonosító jelét.

FONTOS! Kérjük, ne felejtse aláírni a borítékot annak leragasztásánál! Tegye a rendelkező nyilatkozatot egy nagyobb borítékba, és juttassa el a területileg illetékes adóhivatalba. Az elkülönült felajánlás beérkezési határideje: 2017. május 22.

1% - A HIT mindenkinek ad

Alapítványi felajánlás

Természetesen a Hit Gyülekezete mellett a Gyülekezet alapítványai felé is lehetőség van az 1% felajánlására. Fontos! Mindenki csak egy alapítványnak, és egy egyháznak rendelkezhet. Nem lehet alapítvány helyett (is) egyházat megnevezni, és arra sincs lehetőség, hogy valaki egyház helyett egy második alapítványt jelöljön meg.

Köszönjük, ha az alapítványok számára átirányítható 1%-kal a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány tevékenységét is támogatja. Az alapítvány 1990 óta működik, alapítója a Józan Élet Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület. Tevékenysége kiterjed a szociális, kulturális, köz- és felsőoktatási illetve tudományos területekre.

Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány

Adószám: 19012164-1-42

Kérdések és válaszok

Hogyan lehet az 1%–ról rendelkezni?

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást kérő nyilatkozatot ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 1553 számú bevallás EGYSZA lapja, az egyszerűsített bevallási lehetőség választására vonatkozó nyomtatványhoz (1553NY) kapcsolt EGYSZA lap, 1553 Adónyilatkozathoz kapcsolt EGYSZA lap kitöltésével rendelkezhet.

Mikor érvénytelen a felajánlás?

Az adóhivatalhoz (NAV) beérkezett felajánlások több, mint 10%-a érvénytelen szokott lenni, ezért szeretnénk felhívni a figyelmet a leggyakoribb érvénytelenségi okokra:

– Ha valaki nem jól adta meg a technikai számot/adószámot, az nem olvasható, vagy egyáltalán nem adta meg.

– Több alapítványt, vagy egyházat jelölt meg

– A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon nincs megadva az adózó adószáma, az nem olvasható

– A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték nincs aláírva a leragasztásnál

– Nem fizette be (időben) adókötelezettségét

– Bármely adónemben tartozása van

– Egynél több nyilatkozatot adott le azonos kategóriára vonatkozóan

Ezen kívül számos alkalommal előfordult, hogy olyan esetben is érvénytelenítettek egy érvényes felajánlást, amikor nem kellett volna. Amennyiben az adóhivatal egy felajánlást érvénytelennek nyilvánít, úgy arról tájékoztatnia kell az adózót, és meg kell jelölnie az érvénytelenség okát is. Az erre vonatkozó visszajelzést előre is köszönjük, mivel több esetben sikerült tisztázni az ilyen ügyeket.

Segítség a felajánláshoz:

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal: egyszazalek@hit.hu

Mentés