Határozd el, hogy elégedett leszel az új évben!

Határozd el, hogy elégedett leszel az új évben!

Határozd el, hogy elégedett leszel az új évben!


,,De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel
Timóteushoz írt első levél, 6:6


Január 1-je sokak számára az a nap, amikor ,,önfejlesztő fogadalmakat” tesznek. A legtöbb ember ilyenkor pénzügyi, üzleti vagy személyes fitneszcélokat tűz ki maga elé.

Ezekkel nincs semmi baj.

Sőt, a Példabeszédek 21:5 szerint a ,,szorgalmatosak igyekezete csak gyarapodásra van”.

A Király gyermekeiként azonban óvatosnak kell lennünk a motivációval kapcsolatban, ami az elhatározásaink mögött áll. Vajon a céljainkat az elégedetlenség állapota generálja?

Ha azt mondjuk, hogy “nem leszek elégedett, amíg ez meg nem történik”, az azt jelenti, hogy Isten most nem elég nekünk. És ha Isten most nem elég, az azt jelenti, hogy saját erőnkből fogunk arra törekedni, hogy elérjük az elhatározásainkat.

Pál apostol azt mondja:

,, Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek.” – Filippiekhez írt levél, 4:11

Pál tudta, hogy ki ő. Pál tisztában volt azzal, hogy a Király gyermeke. Amikor azt mondjuk magunknak: “Hiányzik belőlem valami”, vagy “jelenlegi állapotomban elégtelen vagyok”, akkor nem ismerjük fel a kiváltságos helyzetünket. A tékozló fiú elhagyta apja birtokát, hogy a saját erejéből dolgozzon – nem sikerült jól. A másik fiú maradt, de nem ismerte fel kiváltságos helyzetét, mert várt valamire, amihez már rég hozzáférhetett.

Ne feledjétek, hogy a megelégedéssel járó istenfélelem nagy nyereség. A világ gazdagságával ellentétben Isten gazdagságát nem lehet elvenni tőled. Amikor elégedettek vagyunk, olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogy Isten megáldhasson minket.

Ha már tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor minden elhatározásunknak Őbenne és Őérte kell lennie. Semmi rossz nincs abban, ha a Isten Királyságának a dicsőségére akarunk javítani a helyzetünkön. Valójában Isten megbízott minket, hogy menjünk ki és végezzük az Ő Királyságának munkáját. Amikor megbízott minket, akkor fel is ruházott minket mindennel, amire szükségünk van.

Talán jó gyakorlat lehet az új év kezdetére, ha egyszerűen elhatározzuk, hogy elégedettek leszünk.

Mielőtt bármilyen célt vagy elhatározást kitűzöl magad elé, tölts egy kis csendes időt az Atyával, és köszönd meg neki, amit tett. Köszönd meg neki, hogy ki Ő, hogy ki vagy, és ismerd el, hogy Ő több mint elég. Függetlenül attól, hogy milyen állapotban vagy: adósságban, katonai bevetésen, családi egészségügyi problémákban, esetleg otthon nélkül vagy… Isten elég neked. Fontos, hogy megtaláld ezt a helyet. Lehet, hogy eleinte nehéz lesz. Lehet, hogy ez csak ima és istentisztelet által jön el. De Isten inkább szeretné, ha teljes lennél benne, nulla elhatározással, mint hogy elégedetlen legyél benne, és minden elhatározásodat teljesítsd.

,,Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.” – Zsoltár 37:4

Egy másik perspektíva, melyből ezt az igét nézhetjük az az, hogy ha gyönyörködünk az Úrban, akkor a vágyaink elkezdenek összehangolódni az Ő vágyaival.

Találjátok meg tehát az elégedettségnek azt a különleges helyét, ahol az Atya megmutathatja nektek, mennyire teljesek vagytok benne. Gyönyörködjetek az Ő útjaiban. Ha ezt teszed, minden célod vagy elhatározásod olyan lesz, amit Isten megáldhat!

A cikk a CBN honlapján megjelent ,, Resolve to Be Content in the New Year” című írás magyar nyelvű kivonata.

Forrás: https://www1.cbn.com/devotions/resolve-to-be-content-this-year