A hálaadás fontossága – Istentisztelet

A hálaadás fontossága - Istentisztelet

A hálaadás fontossága – 2016. november 27.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Jó dolog olykor megállni, és hálát adni Istennek az áldásaiért. Nem véletlenül emlékeztet minket arra Isten, hogy adjunk hálát Neki mindazért amit Tőle kaptunk. A parancsolatok megtartására nem azért van szükség, hogy megkapjuk a kegyelmet, hanem azért, hogy benne maradhassunk abban. Isten előbb kihozta népét Egyiptomból, és csak azután adta neki a parancsolatait. Nem könnyű felfogni, hogy amikor még bűnösök voltunk, akkor Krisztus értünk meghalt. Fontos, hogy a szülők tanítsák meg gyermekeiket az Úr dolgaira, és arra is, hogy rossz volt bűnben élni!

Vigyázzon magára az ember, hogy el ne feledkezzen az Úr jótéteményeiről. Ne tulajdonítsuk önmagunknak azt, amit kaptunk. Az Újszövetségben is érvényes ez a figyelmeztetés. A felejtés következménye hálátlanság, ami könnyen ítélet alá viheti az embert. Izrael népe azt hangoztatta, hogy „rosszul van dolgunk”. Ma sokszor mi is ezt tesszük, noha sok mindent kaptunk Istentől. Lássuk meg, hogy minden feltétel adott arra, hogy jól éljünk! Az ördög mindig a hiányt mutatja, és mi bedőlünk ennek az életérzésnek. Változtassunk ezen! Legalább ugyanannyi időt szánjunk a hálaadásra, mint amennyit a könyörgésre! Nem mindegy, hogyan állunk Isten munkájához. Van ugyan véleményszabadság, de a hálátlanság ítéletet hozhat ránk. Mindig több hiányunk van, mint ami már megvan. A szükség felfelé végtelen. Bizony lehetséges az, hogy valaki ismeri ugyan Istent, mégsem kerül majd a Mennybe. Sátán arra ösztönözte Évát, hogy lázadjon Isten ellen, mert akkor mindene meglesz, de tudjuk, hogy nem így lett. Ne mulasszuk el erre felhívni gyermekeink figyelmét!

Aki értékeli azt, amit kap Istentől, az kapni fog Tőle még jobbat, még többet. A hálaadás felemel téged a problémák fölé, mivel Isten perspektívájából mutatja meg azokat. Egymásért is mindig hálaadással tartozunk. Az a jó, ha egy gyülekezet befogadó. Jó dolog már reggel elkezdeni a hálaadást. Rázd le magadról az éjszaka szerzett terheket! Minden napot hálaadással kezdjél! Könnyebb felülről lefelé harcolni, mint fordítva. Ebben segít a hálaadás.

Elhangzott igék:

 • Mózes V. könyve 6:1-18
 • Mózes II. könyve 20:1-2
 • Rómaiakhoz írt levél 5:6-8
 • Mózes V. könyve 6:12-18
 • Mózes V. könyve 8: 6-20
 • Mózes IV. könyve 11:1-10
 • Mózes IV. könyve 14:9-23
 • Filippibeliekhez írt levél 4:4-6
 • Thesszalonikabeliekhez írt I. levél 1:1-3
 • Zsoltárok könyve 107:19-21
 • Zsoltárok könyve 100: 1-5
 • Zsoltárok könyve 95: 1-11

Hrabovszki György jegyzete