Hack Péter: Vegyél részt Isten helyreállítási tervében!

Hack Péter: Vegyél részt Isten helyreállítási tervében!

Vegyél részt Isten helyreállítási tervében! – 2019. július 21.

Sokszor úgy gondolkodunk Istennel való kapcsolatunkról, hogy szeretnénk, ha Isten bekapcsolódna a saját ügyeinkbe, céljainkba: segítsen a karrierünkben, pénzügyeinkben, családi életünkben. De ha ez az ember motivációja Isten keresésére, akkor csalódni fog, mert Istennel való közösségünk célja nem csak az, hogy Ő segítsen nekünk, hanem hogy mi segítsük az Ő céljait.

Aki Isten céljait a maga céljai elé helyezi, az utána Isten segítségét is meg fogja kapni.

Ez a látható világ Isten ítélete alá van vetve: aki ebbe a jelenlegi világba akar belekapaszkodni, az úgy tesz, mint aki Szodomában akar házat vásárolni. Azok a fiatalok, akik világi sikert akarnak elérni, ezért költöznek Nyugatra, hamar nagy bajba fognak kerülni.


Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta minden ő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, ekképpen töltötte be. Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.” (Apostolok Cselekedetei 3:18-21)


Isten soha nem rejtette el az ember elől a jövőre vonatkozó tervét, hanem megosztotta azt a prófétákon keresztül, mert azt akarja, hogy be tudjunk kapcsolódni ebbe a tervbe. Péter és János igehirdetése azután hangzott el, hogy már megtörtént Jézus feltámadása, felvitte az Atyához megváltó vérét, tehát beteljesedett a prófécia Jézus Krisztus első eljöveteléről. Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy vegyék észre az emberek azoknak a próféciáknak a beteljesedését, amelyeket zsidóként gyerekkoruktól kezdve tanultak, és ragadják meg a lehetőséget arra, hogy megtérjenek.

Hack Péter: Vegyél részt Isten helyreállítási tervében!

Istennel való közösségünk célja nem csak az, hogy Ő segítsen nekünk, hanem hogy mi segítsük az Ő céljait

Ugyanakkor a próféciák arról is szólnak, hogy lesz Jézusnak egy második eljövetele is, amikor erőben, hatalomban és dicsőségben jön el. „Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.” (Apostolok Cselekedetei 3:21) Az egész üdvtervnek a célja és értelme, amiről Péter beszél itt. Nem örökké van elrejtve Jézus az égben, hanem addig, amíg mindaz a helyreállítás, újjáteremtés meg nem történik, amiről a próféták szóltak.

Mire vonatkozik ez a helyreállítás? Izraelre és az Egyházra: hogy Izrael újra egybe legyen gyűjtve, és az Egyház abban az erőben megújuljon, ami az apostolok idejére jellemző volt. Mindkét helyreállítási folyamatot láthatjuk ma.

Az Egyház helyreállításának munkájában sajnos Európa a sor végén kullog. Mivel mindig az államhatalom a leghatékonyabb bénító erő Isten munkájával szemben, ezért látszik, hogy azokon a kontinenseken van ébredés (Afrika, Dél-Amerika), ahol nem kontrollál mindent az állam. Olyan országokban viszont nincs ébredés, ahol az emberek államfüggők, feltétel és kritika nélkül elfogadnak mindent az állam részéről.

Isten helyreállító programja folyamatban van, részleges készültségben, mint egy felújítás, ahol a bútorok még nincsenek visszarendezve a helyükre. A Messiás akkor tér majd vissza, amikor ebben a helyreállítási munkában minden a helyére kerül! Imádkozzunk, hogy ne olyan holmi legyünk ebben a helyreállításban, amire már nincs szükség és nincs hely se a számára, ezért kidobják!

Az egész univerzum egy nagy helyreállítási munkában van, mozgási folyamatban, amiben mindegyikünkre vonatkozóan van egy isteni terv, hogy most épp hol van a helyünk, és merre kell mozognunk. A szellemi élet, az imádkozás olyan, mint a GPS: megállapíthatod belőle, hogy épp jó helyen vagy-e! A szokásos emberi célok, mint a jó munkahely, házasság, szép család, nem lehetnek végső életcélok, hanem olyan részcélok és indikátorok, amik jelzik számunkra, hogy jó úton haladunk. De ha ezekbe a részcélokba kapaszkodunk, mint az életünk értelmébe, akkor az épületünk, életünk össze fog omlani, amikor Isten mindent megráz a világban.

Akkor tudunk csak győztesen átmenni a nyomorúságokon is, ha a Kősziklára építjük az életünket!

A világ egy pengeélen táncol (ld. iráni konfliktus), bármikor felbomolhat az a kényelmes, biztonságos élet, amit megszoktunk.

Ha „áldj meg, Uram, engem” hozzáállással élünk, akkor nem fogjuk átlátni Isten univerzális terveit. Isten helyreállítja az Egyházat, úgy, hogy az emberek ne azért járjanak gyülekezetbe, hogy kapcsolatokat építsenek, társat találjanak, vagy hogy dicsérgessék őket. Isten nagy kegyelme az, hogy még vár. Még meg lehet térni, de nem tart ez a végtelenségig, egyszer le fogja zárni Isten a kegyelem korszakát.

Meg kell újítani az Evangélium hirdetését, és a Szent Szellem erejét az Egyházban.

Ha te ezt a világkorszakot élvezed, akkor hoz Isten olyan korszakot, amit nem fogsz élvezni! Váratlanul jönnek olyan negatív fordulatok az emberek életében, amikből nem biztos, hogy vissza tudnak fordulni! Sokszor ezek az események az élvezetekkel, fesztiválokkal, nyaralással függenek össze, ahogy néhány éve a cunami áldozataivá váltak nyaraló turisták. Ezért arra törekedjünk, hogy bármikor is jön vissza az Úr, az Ő munkájában találjon minket, ne pedig a világ dolgaiban, vagy bűnökben!

Hack Péter: Vegyél részt Isten helyreállítási tervében!

Az egész univerzum egy nagy helyreállítási munkában van, mozgási folyamatban, amiben mindegyikünkre vonatkozóan van egy isteni terv

Lehet, hogy sokszor a földre kerültünk a bűnnel szembeni harcban, de álljunk fel, hogy a végén mi tudjuk bevinni a győztes ütést. A lényeg, hogy a végén győztesek legyünk! Ne hidd el, ha a Sátán el akarja hitetni veled, hogy neked már nincs esélyed, kiestél a helyreállításból. Sokszor akkor kísért meg a Sátán, amikor el kellene menned bizonyságot tenni, vagy elkezdenek érdeklődni a környezetedben a hited iránt: mert a lelkiismeret-furdalással akar megakadályozni téged az Ige hirdetésében. Ezért nem csak magad miatt kell győznöd, hanem másokért is: mert ha elbuksz, akkor az is bajba kerül, akinek te tudnád hirdetni az Evangéliumot. A bizonyságtevésben nem az a lényeg, hogy hogyan reagálnak rá: az emberek meggyőzése nem a te dolgod, hanem a Szent Szellemé. A te dolgod az, hogy tiszta edény legyél, és szólj!

Akik az Egyháztól, a szolgálati ajándékoktól szakítják el a hívőket, olyanok, mint az embercsempészek, akik olyan lélekvesztőkre ültetik fel az embereket, ami nem bírja ki a vihart, és elsüllyed.

A fényképeinkkel való lájk-vadászat az Instagramon és a Facebookon az egyik legnagyobb nyomorúság, amibe az emberiség valaha is belekerült. Ma perverz emberek diktálják a világ divatját: ne legyünk ezeknek se áldozatai, se bűntársuk! Figyeljünk oda, hogy a gyermekeink, családtagjaink is biztonságban legyenek, de ennek érdekében tennünk is kell: be kell szállnunk Isten munkájába, és félre kell tenni az önközpontúságot. Az önközpontúság Lucifer természete! Isten minden elrontott életet helyre tud állítani, ezért nem mondunk le senkiről. De a legjobb az, ha eleve nem kell ledarált állapotból visszahozni a fiatalokat.


„És megkérdezék őt, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Ő pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan előbb eljövén helyre állít mindent; de hogyan van az embernek Fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, amit akartak, amint meg van írva ő felőle.” (Márk 9:11-13)


A zsidóság csak azokra a próféciákra figyelt, amik a Messiást dicsőséges Királyként mutatják be. Ezért nem ismerték fel Jézust, mert nem fért bele a Messiás-képükbe a szenvedő Messiás, az engesztelő áldozatra vonatkozó próféciák. Ma viszont sok keresztény figyelmen kívül hagyja a dicsőséges Messiásról szóló próféciákat.

Jézus Illés kenetének két eljöveteléről beszélt: egyrészt Keresztelő Jánosról, aki már eljött. Viszont beszélt arról is, hogy Illés kenete ismét el fog jönni.

Illés kenete a helyreállítás kenete, ami azt üzeni, hogy „meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt!”

Illés kenete jeleket és csodákat tesz, de nem ez a lényeg (erre mágusok is képesek), hanem az, hogy egyúttal helyreállítja Isten igazságát. Nem az a lényeg, hogy hány ember gyűlik össze, hanem, hogy azoknak mi van a szívükben: saját dolgaikra akarják használni Istent, vagy odaszánják magukat a helyreállítás munkájának.

Ha egy terved, célod nem Istentől van, annak az a jele, hogy senkinek nem beszélsz róla, mert nem akarod, hogy megpróbáltasson a világosságban. Amit nem mersz elmondani szellemi embereknek, vagy (fiatalok esetén) a szüleidnek, az a terved nem Istentől van.

Zakariás próféciájában szerepel két olajfaág, melyek öntik magukból az aranyat.


„És felelék, és mondám néki: Mi ez a két olajfa a gyertyatartó jobb és bal oldalán? És másodszor is felelék, és mondám néki: Micsoda az olajfának az a két ága, amelyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat? És szóla nékem, mondván: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram! És mondá nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld Ura mellett állnak.” (Zakariás 4:12-14)


A két olajfaág két felkentet jelöl: az Egyházat és Izraelt. Az ő feladatuk az, hogy Isten kenetét közvetítsék a világ felé.

Arra vagy rendelve, hogy Isten uralmát képviseld.

Isten akaratának uralmát elsősorban a saját és családunk életében tudjuk megvalósítani, de minél több felkent keresztény hívő van egy nemzetben, annál több lehetőségünk van arra, hogy Isten uralma kiteljesedjen a nemzetünkben is. Azok a szolgák, akik csak esznek és alszanak, akik csak az áldást akarják kivenni az Egyházból, azok kiszorulnak az Úr munkájából. Az eszes ember viszont arra fordítja a nyarat, hogy minél alkalmasabbá váljon a helyreállítás munkájában való részvételre.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Apostolok cselekedetei 3:18-21
  • Márk evangéliuma 9:11-13
  • Zakariás könyve 4:1-14

(Fotók: Fekete Eszter)

Bali Zsolt jegyzete